• Search

  Kristallnacht: Hitler Durdurmaya Çalışmadı

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Adolf Hitler, Kristallnacht pogromunu durdurmaya çalıştı mı?

  Holokost inkârcıları Hitler'i aklama yolu olarak şunu iddia etmektedir:

  Hitler, Kristallnacht pogromunu haber alınca çok kızdı ve Propaganda Bakanı Josef Goebbels'e bunu derhal durdurması emrini verdi.

  Örneğin, Londra'daki Yüksel Mahkeme'nin 2000 yılında Holokost inkârcısı, ırkçı ve antisemit ilan ettiği David Irving, Hitler'in pogromdan haberdar olunca  "öfkeden deliye döndüğünü" iddia etmektedir. Propaganda Bakanı Josef Goebbels'i evine çağırarak "olay çıkarmıştır."[1] Irving, Hitler'in, şiddet ve yıkım eylemlerini durdurmak için mümkün olan her şeyin yapılması talimatıyla yaverlerinden Julius Schaub'u gönderdiğini ifade etmektedir. Hitler daha sonra, Nazi partisi liderleri ve yakın çevresindekilerden Goebbels ve Rudolf Hess'e telefon ederek "şiddet dolu aşırılıkları durdurmalarını" emretmiştir.[2]

  Gerçekler şunlardır:

  Tarihi kanıtlar, Adolf Hitler'in Kristallnacht pogromundan haberdar olunca, bunu durdurmaya çalıştığı iddiasını desteklememektedir. Propaganda Bakanı ve Hitler'in yakın çevresindekilerden olan Josef Goebbels'in günlüklerinde, Hitler'in kendisine pogromu durdurma emri vermediği, bilakis pogroma izin verdiği görülmektedir.

  Adolf Hitler'in Kristallnacht pogromunu durdurmaya çalışıp çalışmadığına dair gerçekler:

  Goebbels'in günlüğü, güya öfkeli bir Hitler'in onu pogromu durdurmaya göndermediğini ortaya koymaktadır. Onun yerine Goebbels, ilk gelişmelerden zevk almıştır. Daha sonra, Hitler'le görüştüğü bir akşam etkinliğinde Goebbels, arabasından şahit olduğu sahneyi keyifle günlüğüne kaydetmiş ve oteline geri dönmüştür: "Berlin'de 5-15 arası sinagog yakıldı. Artık ahalinin öfkesi burnunda. Bu gece buna karşı başka bir şey yapılamaz. Hem ben de bir şey yapmak istemiyorum. Engel olmaya gerek yok. . . Otele doğru yol alırken pencereler kırıldı. Bravo! Bravo! Tüm büyük şehirlerdeki sinagoglar yakıldı. Alman mülkleri tehlikede değil."[3] Goebbels'in mutluluğu ertesi gün de (10 Kasım) sürdü. "Dün, Berlin. Her şey muhteşem bir şekilde cereyan etti. Yangınlar birbirini izledi. Bu şekilde iyi. Eylemlere son verilmesi için bir emir hazırladım. Şimdilik bu kadarı yeterli. . . Tüm ülkede sinagoglar yakıldı. Führer'e Osteria'da rapor verdim."[4]

  Frankfurt synagogue burning on Kristallnacht.
  Yahudi Tarihi Merkezi, NYC [Kısıtlama yok veya Kamu malı], Wikimedia Commons aracılığıyla

  Goebbels'in günlüklerinde yazanlar, Hitler'in ona pogromu durdurma emri vermediğini göstermektedir. Bilakis, Goebbels pogromun etkisini gözden geçirmek için ertesi gün Hitler'le öğle yemeğinde buluşmuştur.

  Kristallnacht pogromunun uygulanması: Birincil kanıt

  Hitler'in pogromu durdurma emri vermediği, pogromun uygulanmasıyla ilgili üç teleksle (telgraf) ispatlanmıştır. Üst düzey Nazi yetkilileri bu teleksleri Kristallnacht esnasında Almanya'daki tüm astlarına göndermiştir.

  9 Kasım 1938 günü, akşam saat 23.55'te gönderilen teleks

  Heinrich Müller, Berlin'den Alman polis yetkililerine pogromla ilgili talimatlar içeren bir teleks göndermiştir. Müller'in teleksinde kısmen şunlar yazıyordu: "Yahudilere, bilhassa sinagoglarına karşı düzenlenen eylemler kısa süre içinde tüm Almanya'ya yayılacaktır. Bu eylemlere müdahale edilmemelidir." Yağmacılık engellenecektir. 20.000 ila 30.000 Yahudi'nin tutuklanmasına izin verilmiştir. "Özellikle varlıklı Yahudiler seçilecektir."[5]

  10 Kasım 1938 günü, gece saat 01.20'de gönderilen teleks.

  Reinhard Heydrich, Berlin'den ülke çapındaki polis güçlerine ve Gestapo ofislerine emirler göndermiştir. Emirler ona, doğrudan Hitler'e rapor veren patronu Heinrich Himmler (Almanya'daki SS'in ve polisin başı) tarafından verilmiştir.

  Telekste polise, Yahudi mallarının tahrip edilmesine engel olmaması veya Alman Yahudilerine karşı gerçekleştirilen şiddet eylemlerine müdahale etmemesi talimatı yer alıyordu. Bu telekste kısmen şunlar yazıyordu:". . . 9Kasım'ı 10Kasım'a bağlayan gece boyunca tüm Reich'ta Yahudilere karşı gösteriler yapılması beklenmektedir. . . Gerçekleşen gösteriler polis tarafından engellenmeyecektir."[6]

  Himmler ve Heydrich'in polis ve Gestapo üzerinde uyguladığı tek gerçek kısıtlama, Almanların canlarını veya mallarını tehlikeye atmamaları konusundadır. Sinagoglar, yalnızca "Aryanların" sahip olduğu binalara yangın sıçrama tehlikesi yoksa ateşe verilmelidir. Dükkanların içindekiler ve Yahudilerin evleri yağmalanmamalıdır. Yahudilere ait olmayan dükkanlar korunmalıdır. Yabancı Yahudilere saldırılmamalıdır.

  Reinhard Heydrich (National Archives) [Public domain], via Wikimedia Commons
  Reinhard Heydrich imzalı teleks (sayfa 1/4). Ulusal Arşivler [Genel Kullanıma Açık], Wikimedia Commons aracılığıyla.

  10 Kasım 1938 günü, gece 2:56'da gönderilen teleks

  Rudolf Hess, Almanya'daki tüm parti yetkililerine bir telgraf gönderdi. Bu telgraf, Yahudi dükkanlarının ateşe verilmesini yasaklıyordu: "En üst düzeyde verilen acil emirler gereğince, Yahudilerin mallarına karşı hiçbir şekilde ve hiçbir şart altında kundaklama yapılmayacak veya tecavüzde bulunulmayacaktır."[7] Yahudi dükkanlarının kundaklanmasının yasaklanma nedeni büyük ihtimalle, Yahudilerin bu dükkanları Yahudi olmayanlardan kiralamış olmasıydı. Bu nedenle, bu dükkanların yakılması gerçekte Alman mallarına zarar vermek olacaktı. Ayrıca yangının dükkanların bitişiğindeki Alman mülklerine sıçrama riski de vardı. Sonuç itibarıyla, pogromdan sonra anlaşıldı ki, Naziler Almanya'daki son Yahudi iş yerini de "Aryanlaştırmak" istiyordu. Yani Naziler bu dükkanları devralıp, "Aryan" sahiplerine vermek istiyordu. Bu nihai "Aryanlaştırma" ışığında, dükkanları ve içindekileri yakmak uzun vadede zarar verici ve israf olurdu.[8]

  Sonuç:

  Hitler'in yakın çevresindekilerden olan Josef Goebbels'in günlüklerinde, Hitler'in kendisine pogromu durdurma emri vermediği, bilakis pogroma izin verdiği görülmektedir. Goebbels'in günlükleri, pogromun gidişatından gece boyunca duyduğu heyecanı gözler önüne sermektedir. Ertesi gün Hitler'le görüştüğünde, geriye sadece pogromu sona erdirmenin ayrıntılarını kararlaştırmak kalmıştı. Hitler'in yakın çevresindekiler de dahil başka hiçbir Nazi yetkilisi pogromu durdurmaya çalışmadı. Bilakis, Kristallnacht gecesi boyunca, pogromun en iyi şekilde nasıl uygulanacağına dair talimatlar yolladılar. Bu Nazi yetkililerinin hiçbiri, Hitler'in izni olmadan Alman Yahudilerine karşı şiddet eylemleri başlatmaya veya özendirmeye cüret edemezdi.

  NOTLAR

  [1] David Irving, Goebbels: Üçüncü Reich'ın Üst Aklı (Focal Point, 1996), s. 277. Bu kitabın tamamını PDF olarak www.fpp.co.uk/books/Goebbels/ adresinden indirebilirsiniz.

  [2] David Irving, Savaş Yolu (Londra 1978), s. 165 Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı'ndan alıntılandığı gibi, (4)(4.3)(c)(ii)(E)(2-4) www.hdot.org, "Uzman Tanık Raporları." Savaş Yolu PDF olarak http://www.fpp.co.uk/books/WarPath/ adresinden indirilebilir.

  [3] Richard J. Evans, David Irving, Hitler and Holocaust Denial, Section (4)(4.3)(c)(ii)(E)(10).

  [4] Richard J. Evans, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (4)(4.3)(c)(iii)(A)(4).

  [5] Richard J. Evans, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (4)(4.3)(c)(ii)(F)(9).

  [6] Richard J. Evans, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (4)(4.3)(c)(ii)(F)(2).

  [7] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (4)(4.3)(c)(ii)(G)(1).

  [8] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (4)(4.3)(c)(ii)(G)(2-4).