• Search

  Kristallnacht: Yahudi Komplosu Değil

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Kristallnacht pogromunu kim başlattı?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  Herschel Grynszpan'ın Ernst vom Rath'a düzenlediği suikastı "Dünya Yahudileri" finanse etti. Sonra Alman hükümetini utandırmak ve Yahudiler için uluslararası sempati oluşturmak için Kristallnacht pogromunu başlattılar. Alman Holokost inkârcısı Ingrid Weckert, pogromun kurbanının Almanlar olduğunu iddia etmektedir: "Nihayetinde, bu olayın sonucundan en çok mağdur olan Yahudiler değil Almanlardır."[1]

  Bir diğer Holokost inkârcısı David Irving de, Ingrid Weckert'in, vom Rath suikastının bir Yahudi komplosu olduğu iddiasını tasdik etmektedir. Irving, "Paris merkezli Uluslararası Antisemitizm'le Mücadele Birliği LICA'nın suikastte parmağı olduğuna dair zayıf deliller bulunduğunu" ileri sürmektedir.[2] Açıklaması şöyledir: "Grynszpan'ın, fakir bir genç olmasına rağmen; 1938 yılında bir otelde ikamet edebilmesi, 250 frank verip bir tabanca satın alabilmesi, avukatı Moro Giafferi'nin, Uluslararası Antisemitizm'le Mücadele Birliği'nin (LICA) parasıyla tutulabilecek en iyi avukat olması ve LICA'nın Paris ofisinin Grynszpan'ın kaldığı otelin hemen köşesinde yer alması izaha muhtaçtır."[3]

  Gerçekler şunlardır:

  Kanıtlar, ailesinin akıbeti yüzünden çılgına dönen Herschel Grynszpan'ın tek başına hareket ettiğini göstermektedir. Uluslararası Antisemitizm'le Mücadele Birliği'nin (LICA) Grynszpan'a vekalet eden avukatını ailesi talep etmiştir ve avukatlık ücreti Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudilerin katkılarıyla karşılanmıştır. Ancak suikastten önce Grynszpan'la LICA arasında herhangi bir ilişki olduğuna dair kanıt yoktur. Benzer şekilde, pogromu, kargaşa çıkarıp Almanları utandırmak üzere "Dünya Yahudileri" tarafından gönderilen "esrarengiz provokatörlerin" başlattığına dair de bir kanıt yoktur. Kanıtlar, Kristallnacht'ın kurbanının pogromun failleri değil, Alman ve Avusturya Yahudileri olduğunu göstermektedir.

  Herschel Grynszpan'ın Ernst vom Rath'ı vurmasıyla ilgili gerçekler:

  Herschel, Almanya'da doğmuştu ancak anne-babası Polonya Yahudileriydi. Anne-babası, kandan gelen bir imtiyaz olan Alman vatandaşlığı, oturma izni veya başka bir hak alamamıştı.

  1936 yılında, Herschel 15 yaşındayken, anne-babası onu teyzesi ve amcasıyla yaşaması için Paris'e gönderdi. Herschel'in, amcasına terzilik işinde yardım etmesi ve okula gitmesi gerekiyordu. Anne-babası orada yaşarken bakımı ve geçinmesi için para gönderdi. Ancak okumak veya çalışmak yerine vaktinin çoğunu arkadaşlarıyla, sinemaya veya kafelere gitmekle harcadı. İşi ve okulu ihmal etmesi, teyzesi ve amcasıyla kavga etmesine yol açtı.

  Herschel 1938 yılının Ekim ayı sonunda Yidiş gazetelerden Almanların, eski memleketindeki Polonya Yahudilerini topladığını ve Polonya sınırındaki tarafsız topraklara attığını öğrendi. 3 Kasım'da kız kardeşinden, olayı doğrulayan bir mektup aldı. Herschel, 6 Kasım'da, vom Rath vurulmadan bir gün önce teyzesi ve amcasıyla davranışları yüzünden sonra kez kavga etti. Herschel yaklaşık 600 frank alarak evi terk etti.

  Herschel o gece ucuz bir otelde kaldı(23 frank, 50 santim). Karşılaştırmak için belirtmek gerekirse, yeni bir paltonun fiyatı 600 franktı. Ertesi sabah 250 franka bir silah aldı. Herschel daha sonra Nazi Almanyası'nın Fransa büyükelçisini vurma amacıyla Alman büyükelçiliğine gitti. Herschel, o esnada elçilikte olmayan büyükelçi yerine, daha önce hiç görmediği veya karşılaşmadığı vom Rath'ı vurduğu elçiliğe kabul edildi.[4]

  Stolperstein Grünspan verlegt
  Herschel ve kız kardeşi Esther'in Hanover'deki anıtta bulunan nişanı. Axel Hindemith tarafından çekilen fotoğraf (kendi çalışması) [Genel kullanıma açık], Wikimedia Commons aracılığıyla

  Herschel Grynszpan ve LICA hakkındaki gerçekler:

  Weckert, Herschel'in vom Rath'a düzenlediği suikastı bir Fransız Yahudi savunma örgütü olan Antisemitizme Karşı Mücadele Birliği'nin (LICA) finanse ettiğini söylemeye getirmektedir.[5] Ancak Fransız polisi de, Alman Gestapo da, Herschel ile LICA arasında bir bağlantı bulamamıştır. Onlar adına bir eylemde bulunmak üzere ayartıldığı şöyle dursun, Herschel'in LICA'nın varlığından haberdar olduğuna dair bile kanıt yoktur. LICA, Herschel'e avukat vermiştir ancak örgüte yardım başvurusunda bulunan Herschel'in akrabalarıdır. Avukatlık hizmeti ücretsiz değildi. Amerika Birleşik Devletleri'nden Yahudi olmayan gazeteci Dorothy Thompson, Herschel'in savunması için para toplamıştır.[6] Weckert, dışarıdan destek olmadan Herschel'in silah alacak parayı nereden bulduğunu da sorgulamaktadır.[7] Ancak yukarıda da belirtildiği üzere, Herschel'in, teyzesiyle amcasının evinden ayrıldığında yaklaşık 600 frank parası vardı ve silahın fiyatı 250 franktı.

  Suikastten sonra Herschel Grynszpan'a e oldu?

  Weckert, Herschel'in "olay yerinden esrarengiz bir şekilde kaybolduğunu" iddia etmektedir. Herschel'e "yeni bir hayat sağlandıktan sonra","savaş yıllarında güvenli bir şekilde yaşamasına" izin vermeleri için, çok "güçlü" LICA'nın Almanlara baskı yaptığını ileri sürmektedir.[8] Aslında Herschel, Almanlar Mayıs 1940'ta Fransa'yı istila ve işgal edene kadar bir Fransız hapishanesinde kaldı. Nazi istilasından sonra Fransızlar onu Almanlara teslim etti. Herschel daha sonra Nazi hapishane ve toplama kampı sisteminde kayıplara karıştı. Savaştan sağ kurtulmuş ve ortaya çıkmamayı tercih etmiş olması muhtemeldir ancak 1942'ye kadar kendisinden hiçbir iz bulunamadı. 24 Temmuz 1960'ta resmî olarak ölü ilan edildi.[9]

  Pogromu "Dünya Yahudileri"nin başlatıp başlatmadığı hakkında gerçekler:

  Weckert, vom Rath'ın ölümünün ardından Alman şehirlerinde ve kasabalarında "durup dururken" esrarengiz "provokatörlerin" ortaya çıktığını iddia etmektedir. Bu "provokatörlerin"; yerel polisten, belediye başkanlarından ve Nazi partisi yetkililerinden, toplumlarındaki Yahudilere karşı harekete geçmeleri talebinde bulunduklarını ileri sürmektedir.[10] Weckert'e göre, Alman yetkililer bu talebi reddedince, yabancılar "Yahudi dükkanlarının, Yahudi evlerinin camını kıran ilk taşı atmış ve sinagoglara saldırmaya başlamış." Bu nedenle, hiçbir motivasyonu olmayan Almanları şiddet eylemlerinde bulunmaya kışkırtmışlar, akıllarını çekerek onları "hipnozla" "sistemlerinin dışındaki sorunları" çözmeye mecbur bırakmışlar ve "ilkel bir kargaşa arzusu" duymaya tahrik etmişlerdir.[11] Daha sonra bu esrarengiz "yabancılar" ortadan kaybolmuştur.

  Gerçekte, Kristallnacht'ın "provokatörleri" Almanya'nın kendi öz zorbaları Fırtına Birlikleri'ydi (SA). Bu sokak haydutları, siyasi muhaliflerin gözünü korkutarak ve sokakları Yahudiler ve Hitler'i desteklemeyenler için tehlikeli bir yer haline getirerek Hitler'in iktidarı kazanmasına yardımcı oldu. Hitler iktidara geçince bunların acımasız ve yasadışı faaliyetlerini dizginledi. SA, saldıracak Yahudi aramak üzere şehrin sokaklarında serbestçe dolaşmaya başlayınca yeniden korku salmaya başladı. SA'nın uyandırdığı heyecan, Propaganda Bakanı Josef Goebbels'in günlüğünde yer almıştı. Yazıda Goebbels, Hitler'in yaverliğine yükselmiş eski Fırtına Birliği üyesi Julius Schaub'un duyduğu heyecanı şöyle tarif ediyor: "Hitler, Münih'teki sorunu çözmek için derhal baskın birliklerini görevlendirdi. . .Bir sinagog yerle bir edildi. . . Baskın birlikleri dehşet dolu bir iş uyguluyor. . . Yeni haberleri almak üzere Schaub'la birlikte Sanatçılar Kulübü'ne gittik. . . Schaub kendisini çok geliştirmiş. Eski baskın birlikleri anıları canlanıyor."[12]

  An antisemitic poster entitled, 'Behind the enemy powers: the Jew.'
  Antisemitik bir posterde 'Düşman gücünün arkası: Yahudi' yazıyor. Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anı Müzesi'nin koleksiyonu

  Kristallnacht pogromunda SA'nın rolü:

  Holokost inkârcıları Irving ve Weckert, ayaklanmaya 28 SA birliğinden 3'ünün iştirak ettiğini öne sürmektedir. Aynı inkârcılara göre, bu olayın gerçekleşmesinin tek nedeni, birliklerin emirleri yanlış anlamaları. Aslında, 28 birliğin tümü de, SS ve Gestapo'nun yaptığı gibi, şevkle iştirak etmiştir.[13] Yerel liderlerinden gelen ve Goebbels'in ağzından yeni çıkmış emirler açıktı: "Tüm Yahudi dükkanları üniformalı SA mensupları tarafından derhal dağıtılsın. . . Yahudi sinagogları derhal ateşe verilsin. . . Führer polisin müdahale etmemesini istiyor. . .Tüm Yahudiler silahsızlandırılsın. Direnen olursa derhal vurulsun."[14]

  Sonuç:

  Kanıtlar, Herschel Grynszpan'ın vom Rath'ı vurduğunda yalnız hareket ettiğini göstermektedir. Suikastten önce Grynszpan'la LICA arasında herhangi bir ilişki olduğuna dair kanıt yoktur. LICA avukatı ailesi tarafından talep etmiştir ve avukatlık ücreti Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yahudilerin katkılarıyla karşılanmıştır (diğer bağışçılarla birlikte).

  "Dünya Yahudileri" tarafından, Nazileri utandırmak üzere sorun çıkarmaları amacıyla gönderilmiş "esrarengiz provokatörler" olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Kristallnacht'ın kurbanları, pogromun failleri değil, Alman ve Avusturya Yahudileridir.

  NOTLAR

  [1] Ingrid Weckert, "'Kristal Gece' 1938: Büyük Alman karşıtı gösteri," Tarihî İnceleme Dergisi, Yaz, 1986, s. 15 of 17 ("Sonuç"), www.ihr.org/jhr/v06/v06p183_Weckert.html. Kristallnacht ile ilgili makalesinin adı "'Kristal Gece' 1938: Büyük Alman Karşıtı Gösteri"dir. Başlıktaki vurgular benimdir.

  [2] David Irving, Goebbels: Üçüncü Reich'ın Üst Aklı (Focal Point, 1996), s. 490. Bu kitabın tamamını PDF olarak http://www.fpp.co.uk/books/Goebbels/ adresinden indirebilirsiniz.

  [3] David Irving, Hitler'in Savaşı (Focal Point, 2001), s. 142 (bkz. sayfanın altındaki *). Bu kitabın tamamını PDF olarak http://www.fpp.co.uk/books/Hitler/text/index.html adresinden indirebilirsiniz.

  [4]Herschel Grynszpan'ın hayatı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Gerald Schwab, Holokost'un Başladığı Gün: Herschel Grynszpan'ın Yolculuğu (Praeger, 1990).

  [5] [5] Ingrid Weckert, Parlama Noktası: Kristallnacht 1938: Kışkırtıcılar, Kurbanlar ve Faydalananlar (Tarihî İnceleme Enstitüsü, 1991), s. 18, 19. Weckert'ın kitabının Almancası Feuerzeichen: Die 'Reichscristal nacht': Anstifter und Brandstifterpfer und Nutziesser (Tubingen: 1981).

  [6] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (4)(4.3)(c)(iv)(2) www.hdot.org.

  [7] Ingrid Weckert, Parlama Noktası: Kristallnacht 1938: Kışkırtıcılar, Kurbanlar ve Faydalananlar (Tarihî İnceleme Enstitüsü, 1991), s. 18.

  [8] Ingrid Weckert, Parlama Noktası: Kristallnacht 1938: Kışkırtıcılar, Kurbanlar ve Faydalananlar(Tarihî İnceleme Enstitüsü, 1991), s. 132.

  [9] Gerald Schwab, Holokost'un Başladığı Gün: Herschel Grynszpan'ın Yolculuğu (Praeger, 1990), s. 197-201.

  [10] Ingrid Weckert, Parlama Noktası: Kristallnacht 1938: Kışkırtıcılar, Kurbanlar ve Faydalananlar (Tarihî İnceleme Enstitüsü, 1991), s. 40-41.

  [11] Ingrid Weckert, Parlama Noktası: Kristallnacht 1938: Kışkırtıcılar, Kurbanlar ve Faydalananlar (Tarihî İnceleme Enstitüsü, 1991), s. 41, 63.

  [12] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (4)(4.3)(c)(ii)(E)(4).

  [13]David Irving, Goebbels: Üçüncü Reich'ın Üst Aklı (Focal Point, 1996), s. 495 ve Ingrid Weckert, Parlama Noktası: Kristallnacht 1938: Kışkırtıcılar, Kurbanlar ve Faydalananlar (Tarihî İnceleme Enstitüsü, 1991), s. 89-93.

  [14] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (4)(4.3)(c)(ii)(C)(6).