• Search

  Gerstein Report: Gerstein Raporu Güvenilirdir

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Gerstein Raporu, kanıt olarak kabul edilemeyecek kadar fazla imkansızlıklar mı içermektedir?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  Gerstein Raporu o kadar çok "saçmalık" ve "çelişkiyle" doludur ki, Reinhard Operasyonu Treblinka ve Belzec ölüm kamplarındaki gaz odalarının varlığına dair delil olarak kabul edilmemelidir. 

  Örneğin, İtalyan Holokost inkârcısı Carlo Mattogno, Gerstein'in raporunda tüm anlatılanları güvenilmez hale getiren 103 tane dahili ve harici çelişki, tahrifat, maddi hata, abartı ve gerçek dışı beyan bulduğunu iddia etmektedir.[1]

  Gerçekler şunlardır:

  Gerstein Raporu kusursuz değildir. Gerstein; gaz odalarının tarifinde, Reinhard Operasyonu kamplarında öldürülen Yahudi sayısında ve öldürülen Yahudilerden çalınan malların miktarını tahmin etmede hataya düşmüştür. Hatalarının bir kısmı başkalarının sözlerine güvenmekten kaynaklanmıştır. Ancak Gerstein'in ifadesi, Treblinka ve Belzec ölüm kamplarındaki toplu katliam işlemi ve yöntemiyle tutarlılık arz etmektedir.

  Holokost inkârcılarının Gerstein Raporu'na itirazları:

  Holokost inkârcıları raporu şunlarla itham etmektedir:

  • Gerstein taslaklar arasında Belzec'teki gaz odalarının boyutlarını değiştirmiştir.
  • Gerstein, Treblinka'da, gazla toplu öldürme işlemini gözlemlediği zaman var olandan (3) daha fazla gaz odası olduğunu söylemiştir (8).
  • Gerstein tarafından tarif edilen gaz odaları, Nazilerin zorla soktuğu 700 ila 800 kişiyi alamayacak kadar küçüktü.
  • Gerstein, Treblinka'da 45 metre (147 fit) yüksekliğinde kıyafet ve ayakkabı yığınları gördüğünü ileri sürmektedir. Böyle bir şey açıkça imkansızdır ve tüm raporun güvenilirliğine gölge düşürmektedir.
  • Gerstein, Reinhard Operasyonu kamplarındaki gaz odalarında öldürülen Yahudilerin sayısını 20.000.000 ila 25.000.000 tahmin etmiştir, ki bunun saçma bir sayı olduğu ortadadır.

  Holokost inkârcılarına göre bu tutarsızlıklar, Gerstein'in bu raporu kendisini ele geçirenlere yaltaklanmak için uydurduğu veya Gerstein'in sorgucularının, kendi yalanlar dağını doğrulamak için ona işkence ettiği anlamına gelmektedir.

  Bu iddiaları tek tek inceleyelim.

  Gerstein gaz odalarının boyutlarını değiştirmiştir:

  Gerstein, Belzec'teki gaz odalarının büyüklüğü için iki farklı boyut vermiştir. 1. ve 2. raporlarda, gaz odalarının 4 metreye, 5 metreye, 1,9 metre [13 fit, 16,5 fit, 6 fit] olduğunu yazmıştır. 3. raporda, bunu 5 metreye, 5 metreye, 1,9 metre [16,5 fit, 16,5 fit, 6 fit] olarak değiştirmiştir.[2]

  Gerstein, gaz odalarına girip girmediğini veya gaz odalarının boyutlarına dair başka birinin tahminini kabul edip etmediğini söylememiştir. Ancak Gerstein boş odalara girmiş veya koridordan oralara bakmış olsaydı bile, bir odanın boyutunu doğru tahmin etmek hatalı sonuçlar doğururdu.

  1. ve 2. raporlar Gerstein'in, odaların boyutuna ilişkin düşüncelerini yansıtmaktadır. Değişiklik belki de yazım hatasıdır. Gerstein büyük ihtimalle, 3. raporu Almanca yazarken tahmini yeniden gözden geçirmiştir. Bunu bilmiyoruz ancak sebebi ne olursa olsun önemli bir sorun değildir.

  Gerstein, Treblinka'da, gazla toplu öldürme işlemini gözlemlediğini söylediği zaman var olandan (3) daha fazla gaz odası olduğunu söylemiştir (8):

  Gerstein şöyle yazmıştır: "Montaj [Treblinka'daki] neredeyse aynıydı ama Belcec'tekinden [metinde böyle geçiyor] gözle görülür ölçüde daha büyüktü. Sekiz gaz odası ile bavul, giyim eşyası ve iç çamaşırından oluşan gerçek bir dağ."[3]

  Gerstein'in raporundaki bu satır kafa karıştırıcıdır. Gerstein, Treblinka'yı 19 Ağustos 1942 günü ziyaret etmiştir. Treblinka 19 Ağustos'ta hâlâ daha küçük üç gaz odasını kullanıyordu. Yani Gerstein, ziyaretinden 10 gün sonra inşaatı başlayan ve 5 hafta sonra faaliyete geçen daha büyük gaz odası binasını tarif etmiştir?

  Gerstein'e daha yeni, daha büyük gaz odalarının planlarından bahsedildiğine şüphe yoktur. Gördüğü daha küçük binaları, planlanan genişlemeyle mi karıştırmıştır? Gerstein'in kafasının karışma nedeni ne olursa olsun, tutarlı şekilde açıkladığı genel gaz verme işlemini çürütmez.

  Gerstein tarafından tarif edilen gaz odaları, Nazilerin zorla soktuğu 700 ila 800 kişiyi alamayacak kadar küçüktü:

  Gerstein şöyle yazmıştır: "İnsanlar birbirlerinin ayaklarına basıyordu, 25 metrekare [82 fit kare], 45 metreküp [1.590 fit küp]. yere 700 ila 800 kişi sokulmuştu. Tahminlerime göre. . . yarısı çocuk. . . Wirth haklı, SS mensupları biraz itse, 45 metreküp yere 750 kişiyi sıkıştırabilir! Ve SS mensupları onları kamçılarla ite kaka odalara zorla soktu. Kapılar kapatıldı."[4]

  Charles Provan'ın deneyi:

  Charles Provan, 700 ila 800 kişiyi Gerstein'in iddia ettiği boyuttaki bir odaya sıkıştırmanın gerçekten mümkün olup olmadığını merak etti.[5] Bunu bizzat kendisi denemek istedi. Taban alanı 21 inçe 21 inç olan, kontrplaktan bir kutu yaptı. Kutunun bir yanı cam, iki yanı kontrplak, bir yanı ve üstü açıktı. Yaptığı deneyin sonuçlarına kendisi de şaşırdı.

  Provan; iki genç yetişkin (27 ve 34 yaşlarında), 70'lerinde bir kadın ve dört çocuğun kutuya zorlanmadan sığabileceğini gördü. Bu kişilerin tümü normal kıyafetler giyiyor ve normal şekilde nefes alabiliyordu. Üç çocuk (6, 4 ve 2 yaşlarında) yetişkinlerin ayaklarına oturdu, daha büyük çocuk (8 yaşında) ve üç yetişkin ayaktaydı. Yetişkinlerden biri kucağında bebek yerine bir oyuncak bebek tuttu.[6]

  Provan'ın bulguları 5 metrekarelik (16 fit kare) bir odaya uygulandığında, gaz odasına 700 ila 800 kişinin, özellikle Gerstein'in anlattıklarına göre yarısı çocuk olduğu için, sığdırılabileceğini göstermektedir. Ayrıca Provan'ın deneyindeki katılımcılar yarı aç, çıplak Polonya Yahudileri değil, iyi beslenmiş Amerikalılardı. Provan bu farklılığın, aynı alana iyi beslenmiş Amerikalı emsallerine göre yüzde 5 daha fazla Polonya Yahudi'sinin sığmasını sağlayacağını hesaplamıştır.

  Gerstein'in Treblinka'da 35 ila 45 metre (115 ila 147 fit) yüksekliğinde kıyafet ve ayakkabı yığınları gördüğü iddiası açıkça imkansızdır:

  Gerstein 1. ve 2. Raporlarda, Treblinka'da "35-40 metre yüksekliğinde giysi ve iç çamaşırı dağları" olduğundan bahsetmiştir. Bu açıklama 3. raporda, "bavul, giysi ve iç çamaşırı dağı" olmuştur.

  Bu örnekte Gerstein yanılmıştır. Gerstein, Treblinka'yı Varşova'dan sürekli gelen nakillerin ağırlığından kaynaklı kargaşa baş göstermeden iki hafta önce ziyaret etmişti ve söz konusu kargaşadan sonra kamp geçici olarak kapatılıp temizlenmek zorunda kalmıştı. Arada geçen zamanda, toplu katliam işlemi de yeniden organize edilmiş ve modernleştirilmişti. Gerstein'in ziyareti sırasında tasnif işlemi çok geri kalmıştı ve öldürülen kurbanlardan alınan dağınık eşya yığınları karşılama ve tasnif alanının her yerine sağılmıştı. Treblinka'dan sağ kurtulan Samuel Willenberg, bu zaman diliminde oraya varmış ve "tasnif meydanının devasa kıyafet yığınlarıyla dolup taştığını" Görmüştür.

  "bir uçtan diğer uca kadar ayakkabı dağlarıyla, kıyafet ve bavul öbekleriyle dolmuş" alanı temizlemek için çalıştırıldı. Bunların yüksekliği zaman zaman 10 metreye [33 fit]ulaşıyordu."[7]

  Şurası açıktır ki, Gerstein bu tepeciklerin yüksekliğini doğru tahmin etmemiştir. Ancak şurası da açıktır ki, kıyafet ve eşya yığınları son derece yüksekti. 3. raporunda, Gerstein'in bile tepeciklerin tahmini yüksekliğini sorguladığı anlaşılmıştır.

  Photo Credit: United States Holocaust Memorial Museum, courtesy of National Archives and Records Administration, College Park
   Fotoğraf: Birleşik Devletler Holokost Anı Müzesi, Ulusal Arşiv ve Kayıt İdaresi, College Park'ın katkılarıyla

  Gerstein, Reinhard Operasyonu kamplarındaki gaz odalarında öldürülen Yahudilerin sayısını 20.000.000 ila 25.000.000 tahmin etmiştir, ki bunun saçma bir sayı olduğu ortadadır:

  Gerstein, kendi gözleriyle gördüklerini anlatırken son derece güvenilir ve tutarlı biridir. Ancak duymuş olduğu söylentileri yorumlarken ve aktarırken titizliği dramatik olarak azalmaktadır.

  Reinhard Operasyonu kamplarında öldürülen Yahudilerin sayısıyla ilgili olarak Gerstein, imha programının başındaki isim olan Odilo Globocnik'in verdiği sayıları kabul etmiştir. Globocnik ona; Belzec'te günde 11.000, Treblinka'da günde 25.000 ve Sobibor'da günde 20.000 Yahudi öldürüldüğünü söylemiştir. Bunun doğru olmadığını biliyoruz, yani Globocnik'in Berlin'deki hükümetin temsilcisine kendi başarılarını övdüğü açıktır. Belki de Gerstein'in Berlin'e dönünce onun operasyonlarını methedeceğini ummuştur.

  Gerstein ayrıca kampların, zannedildiğinden daha uzun süre faaliyette olduklarını düşünüyordu. Hatta üç kamptaki toplu katliamlar 1942 yılı sonlarında büyük ölçüde sonlanmıştı ve 1943 yılı ortalarında, cesetlerin çoğunun yakılıp, küllerin yeniden gömüldüğü kamplar yerle bir edilmişti.

  Son güvenilir araştırmalar, üç kampın tümünde 1.400.000 Yahudi öldürüldüğünü göstermektedir.[8] Gerstein'in tahminleri sadece tahminden ibaretti. Bu tahminler ne kanıt düzeyinde dikkate alınır, ne de üç kamptaki cinayet operasyonlarının ayrıntılarını ve kapsamını önemli ölçüde geçersiz hale getirir.

  Sonuç:

  Gerstein Raporu kusursuz değildir. Gerstein çok fazla ufak tefek hata yapmıştır ve özellikle başkalarının sözlerine güvendiğinde tahmine dayalı görüşler bildirmiştir. Bu hatalar ve tahminler raporun tamamının itibarını sarsmaz. Gerstein'in, kampların ve gazla toplu infazların tariflerine yönelik ifadesi raporun tüm sürümlerinde tutarlılık göstermektedir.

  NOTLAR

  [1] Robert A. Hall, Jr., Il Rapporto Gerstein: Anatomia di un Falso [Gerstein Raporu: Bir Sahtekarlığın Anatomisi] yazan, Carlo Mattogno http://www.ihr.org/jhr/v07/v07p115_Hall.html. Ayrıca bkz., Mattogno'nun kitabının İtalyancası. s. 79-84. Mattogno şöyle yazmıştır: "La 'testimonianza"di Kurt Gerstein è dunque un coacervo di assurdità contraddizioni interne ed esterne, falsificazioni storiche, contraddizioni rispetto alla storiografia sterminazionista, errori di ogni sorta, esagerazioni enormi, inverosimiglianze . . . " 103 yalan, çelişki, abartı ve hata listesini takiben. Mattogno şu sonuca varmıştır: "La 'testimonianza oculare' di Kurt Gerstein è dunque assolutamente inattendibile."

  [2] Üç raporun tercümesi ve asılları Henri Roques'in Kurt Gerstein'in 'İtirafları' (Tarihi İnceleme Enstitüsü, 1989) kitabında bulunabilir. Rapor 1 (Fransızca, elle yazılmış, 26 Nisan 1945 tarihli): tercümesi, s. 19-27, Fransızca aslı, s. 210-221; Rapor 2 (Fransızca, daktiloyla yazılmış, 26 Nisan 1945 tarihli): tercümesi, s. 27-36, Fransızca aslı, s. 222-228; Rapor 3 (Almanca, daktiloyla yazılmış, 4 Mayıs 1945 tarihli): tercümesi, s. 73-89, Almanca aslı, s. 229-246.

  [3] Rapor 3 (Almanca, daktiloyla yazılmış, 4 Mayıs 1945 tarihli).

  [4] Rapor 3 (Almanca, daktiloyla yazılmış, 4 Mayıs 1945 tarihli).

  [5] "Holokost'un Üçte Biri" http://www.youtube.com/watch?v=taIaG8b2u8I yaklaşık 3:37 dakikada.

  [6] Provan kendisine kimsenin inanmayacağından endişe ettiği için fotoğraflar çekti. "Kurt Gerstein ve Belzec'teki Gaz Odalarının Kapasitesi" çalışmasını ve fotoğrafları http://holocaust.skeptik.net/documents/provan_gerstein.html adresinde görebilirsiniz.

  [7] Samuel Willenberg, Treblinka'dan Kurtulmak, düzenleyen Wladyslaw T. Bartoszewski (Basic Blackwell Ltd, 1989), s. 49, 79.

  [8] Jonathan Harrison, Robert Muehlenkamp, Jason Myers, Sergey Romanov ve Nicholas Terry, Belzec, Sobibor, Treblinka: Holokost İnkârı ve Reinhard Operasyonu. Mattogno, Graf ve Kues'in Yalanlarına Bir Eleştiri, s. 382 (fn 1) http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2011/12/belzec-sobibor-treblinka-holocaust.html.