• Search

  Dresden’e Müttefik Hava Saldırısı: Dresden’deki Ölü Sayısı

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Dresden hava saldırısında kaç kişi öldü?

  Holokost inkârcıları, Müttefiklerin Dresden'i bombalamasını (13-14 Şubat 1945) Müttefiklerin işlediği savaş suçlarının kanıtı olarak sık sık kullanmaktadır. Nazilerin işlediği sistematik cinayetleri önemsizleştirmek için böyle yapmaktadırlar. Holokost inkârcıları şunu iddia etmektedir:

  Müttefiklerin Dresden'e düzenlediği hava saldırısında ölen Alman sivillerin sayısı en az 135 bindi ama 250 bine kadar da çıkabilirdi. Örneğin, 1991 yılında Holokost inkârcısı David Irving, Auschwitz'de sadece 25 bin kişinin öldürüldüğünü ama ". . . Dresden'de bir gecede bu sayının beş katı kadar kişiyi öldürdüğümüzü" iddia etmiştir. Irving'in iddiasına göre, Müttefikler Dresden'de bu kadar büyük bir vahşete imza atmışlarsa, o halde Auschwitz-Birkenau'nun Nazi savaş suçlarının simgesi olarak önemi abartılmıştır.

  Gerçekler şunlardır:

  Resmi raporlar Dresden hava saldırısında 25 bin ila 35 bin kişinin öldüğünü göstermektedir. Bu resmî raporlara rağmen Irving, Auschwitz-Birkenau'nun Holokost'ta oynadığı rolü ve savaşta öldürülen Yahudilerin sayısını azımsamak için ölü sayısını şişirmektedir.

  David Irving, Dresden'le ilgili ne iddia etti?

  Londra Yüksek Mahkemesi'nin 2000 yılında Holokost inkârcısı, ırkçı ve antisemit ilan ettiği David Irving'in, Dresden hava saldırısında ölen Almanların sayısına ilişkin değişik rakamlar verdiği de dikkate alınmalıdır:

  • Irving 1992 yılında, Tarihî İnceleme Enstitüsü'nün düzenlediği bir konferansta şöyle demiştir: "[Dresden'de] on iki saat içinde İngiliz ve Amerikalılar tarafından yüz bin kişi öldürüldü."[1]
  • 1993 yılında, Avustralya halkı için çekilen bir tanıtım videosunda Irving şöyle demiştir: "O hava saldırısında 130 binden fazla insan öldü."[2]
  • Ancak çok daha önce, Dresden'in Yıkımı kitabının 1966 baskısında Irving, bu sayısının "en az 100 bin, en fazla 250.000 arasında"[3] olduğunu ileri sürmüştür.

  Irving ve diğer Holokost inkârcıları, Auschwitz-Birkenau'daki zulmü hava saldırısıyla kıyaslamak için Dresden hava saldırısını vurgulamaktadır. İnkârcılar, hava saldırısında ölenlerin sayısını şişirmekte ve Auschwitz-Birkenau'da öldürülen Yahudilerin sayısını azaltmaktadır. Örneğin, Irving Kasım 1991'de katıldığı bir televizyon söyleşisinde, Auschwitz-Birkenau'da 25 bin kişinin öldürüldüğünü ancak ". . . Dresden'de bir gecede bu sayının beş katı kadar kişiyi öldürdüğümüzü"[4] iddia etmiştir. Sonuç olarak, Holokost inkârcıları (her iki olay için de verdikleri yanlış rakamlar yoluyla) Müttefiklerin Dresden'e düzenlediği hava saldırısının çok daha kötü bir savaş suçu olduğunu ileri sürmektedir.

  Hava saldırısında ölen insanların gerçek sayısı:

  Gerçek ölü sayısı 25 bin ila 35 bin arasındadır (ki bu da yeterince korkunç bir sayıdır). Bu sayı, enkazlardan çıkarılan, yakılan veya gömülen ceset sayısına ilişkin Almanların kendi tarihî kayıtlarına dayanmaktadır. Irving, şişirdiği sayılara kanıt olarak, 1963 yılında alışılmadık koşullarda ortaya çıkarılmış "TB-47" (Tagesbefehl 47 veya Günlük Emir No. 47) başlıklı sahte bir belge kullanmaktadır. Irving bu belgeyi yazan kişinin, Dresden Sağlık İdaresi Başyardımcısı olarak tanımladığı Dr. Funfack adlı biri olduğunu iddia etmektedir. Aslında Dr. Funfack bir ürologdu ve olayın içyüzü hakkında bilgisi olmayan bir görgü tanığıydı. Irving, "TB-47"yi yayınlamadan önce Dr. Funfack'le görüşüp, belgenin sözde yazarı olduğu doğrulamayı başaramadı. Aksine, Dr. Funfack, Irving'in "TB-47"yi onun yazdığı iddiasını geri çekmeye tekrar tekrar ikna etmeye çalıştı ancak sonuç alamadı.[5]

  1965 yılında, gerçek "TB-47" ortaya çıktıktan sonra Irving'in "TB-47"sinin beceriksiz bir sahtekarlık olduğu anlaşıldı. Irving gerçek "TB-47"nin varlığı hakkında 5 Nisan 1966 günü bilgilendirildi. On yıldan uzun bir süre sonra asıl "TB-47" nihayet yayınlanabildi (1977) ve Irving'in elindeki sürümün sahte olduğu kesin olarak kanıtlandı.[6] Irving, sahte "TB-47"yi hiçbir zaman reddetmedi ve Kıyamet 1945kitabının ekinde yayınlamaya devam etti.

  Sahte "TB-47" ne diyordu ve gerçek "TB-47" ile kıyaslandığında ne farkı vardı? Sahte "TB-47", Dresden hava saldırısında 202.040 kişinin öldüğü, bu sayısının 250.000'e çıkma ihtimali olduğu yazıyordu. Ayrıca, Altmarkt'ta (şehir meydanı) 68.650 cesedin yakıldığını da yazıyordu. Ancak gerçek "TB-47" 1965 yılında ortaya çıkınca, 20.204 kişinin belki de en çok 25.000 kişinin öldüğü anlaşıldı. Altmarkt'ta yakılan ceset sayısı 6865 olarak listelenmişti. Birileri, muhtemelen Propaganda Bakanlığı, bu sayıya beceriksizce bir tane sıfır eklemiş ve 10 kat şişirmiştir (20.204, 202.040 olmuş; 25.000, 250.000 olmuş, 6865, 68.650 olmuş). Niyet açıkça Alman halkını öfkelendirmekti. [7]

  Irving, sahte "TB-47"yi bulduktan sonra, siyasi etki oluşturmak için abartılı sayıları derhal halka duyurmaya başladı. Örneğin, Birleşik Krallık'taki Coventry Belediye Başkanı'na yazdığı bir mektupta Irving, şehrin Dresden hava saldırısı bombardımanları için, sahte "TB-47" de yer alacak şekilde bir sergi olması gerektiğini önermiştir. "Serginin etkisini inandırıcı bir biçimde açıklamak" için, "belgeye aldırış edilmemesinin ve belgede bahsedilen ölü sayısının yıkıcı etkisi nedeniyle ""TB-47" Belgesinin  büyük harflerle"kopyasının çıkarılması gerektiğini söylemiştir.[8] Neden İngiltere'nin Coventry şehri? Coventry şehri 14 Kasım 1940 günü yapılan Nazi hava saldırısında neredeyse yok edildi. Saldırı çok sayıda can ve mal kaybıyla sonuçlandı. Irving, Dresden bombalamasının şişirilmiş rakamlarıyla kıyaslayarak, Coventry'nin bombalanmasını küçümsemeyi planlamıştır.

  Keza, bulgularını kesin bir şekilde güvenen Irving, sahte TB-47 belgesini yeni bir karışıklık yaratmak için kullandı. Irving, yazışmalarında, sahte "TB-47"yi bir "sansasyon" olarak nitelendiriyor ve "belgenin gerçekliğinde" hiçbir kuşku bulunmadığını ifade ediyordu. Alman haber dergisi Stern'e gönderdiği bir mektupta Irving, ölü sayısı hakkında bildiklerimiz "sürekli artması… çok etkileyici, değil mi?" yazmıştır.[9]

  Ancak çağdaş bilim, Irving'in iddialarını yalanlamaktadır. En güvenilir tarihçiler ölü sayısını 25 bin ila 35 bin arasında kabul etmektedir. Örneğin, Almanya'daki hava savaşını kapsamlı bir şekilde araştıran tarihçi Earl A. Beck şöyle demiştir: ". . .saldırılarda ölenlerin sayısında sürekli artış olması gerçeklerle örtüşmüyor. Resmi raporlar 25 bin ila 35 bin arasında kişinin öldüğünü doğrulamaktadır. 100 bin ila 200 bin sayılarının gerçeklikle bağı yoktur."[10] Benzer şekilde, Dresdenli tarihçi Friedrich Reichert 1994 yılında, şehir arşivlerindeki daha önce kullanılmamış kaynaklardan alıntılar yaparak güvenilir bir rapor yayınlamıştır. Raporu, ölü sayısını ikna edici bir şekilde 25 bine düşürmüştür. Reichert kesin olarak şunu öne sürmüştür: "Bu, kesin sayıya yakın olarak kabul edilebilir."[11]

  Ruins in Dresden. By War Office official photographer, Taylor (Mr) [Public domain], via Wikimedia Commons.
  Dresden'deki yıkıntılar. Savaş Ofisi resmî fotoğrafçısı Taylor (Bay) tarafından çekildi [Genel kullanıma açık], Wikimedia Commons aracılığıyla.

  Sonuç:

  Irving, Dresden'deki ölü sayısını 10 kat abartabilmek için "TB-47"yi bile bile yaymaktadır. Dresden'deki şişirilmiş ölü sayısını, Auschwitz-Birkenau'daki ölü sayısına ilişkin kendi en düşük değerlendirmesiyle yalan bir şekilde kıyaslamaktadır. Görüldüğü gibi, akla uygun tarihi araştırmalar, Dresden hava saldırısında ölenlerin sayısını, neredeyse evrensel olarak, 25 bin ila 35 bin arasında kabul etmektedir.

  NOTLAR

  [1] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (5)(5.2)(d)(i) www.hdot.org. Ayrıca bkz. David Irving, "Ateş Altında Hayat" ("Yanılma Hakkı") http://www.ihr.org/jhr/v13/v13n1p-8_Irving.html.

  [2] Konuşma videosu, David Irving, Tarihte Gerçeği Aramak—Yasaklı! 1993 "David Irving: Siyasi Bir Otoportre" "David Irving: Siyasi Bir Otoportre: Elektronik Basım." ("1.2 Yahudi zorbalığı olarak Holokost 'miti', 1.2/L").

  [3] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (5)(5.2)(d)(i).

  [4] Bu Hafta, 28 Kasım 1991 günü, Yargıç Charles Gray, Holokost İnkârı Yargılanıyor, Yargılama ("XI. Gerekçe: Dresden'in bombalanması, Davalının, Irving'in bombalamayla ilgili anlattıklarını yönelik eleştirileri, 11.7") www.hdot.org.

  [5] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (5.2)(d)(iii)(A)(5-11).

  [6] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (5.2)(d)(iv).

  [7] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (5.2)(d)(v)(2).

  [8] Richard J. Evans, Hitler Hakkında Yalan Söylemek: Tarih, Holokost ve David Irving Duruşması (Basic Books, 2002), s. 154.

  [9] Richard J. Evans, Hitler Hakkında Yalan Söylemek: Tarih, Holokost ve David Irving Duruşması (Basic Books, 2002), s. 154.

  [10] Earl A. Beck, Bombalar Altında: Alman Sivil Cephesi 1942-1945 (Kentucky Üniversitesi Yayınları, 1986), s. 179.

  [11] Friedrich Reichert, "Verbrannt bis zur Unkenntlichkeit," Dresden Şehir Müzesi (ed). Verbrannt bis zur Unkenntlichkeit. Die Zerstörung Dresdens 1945 (Altenburg, 1994), ss. 40-62, 58 Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, , Bölüm (5.2)(d)(i)'de alıntılandığı gibi.