• Search

  Dizel Egzoz Gazı: Üreteç Gazı Motorları

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Naziler; Treblinka, Belzec ve Sobibor ölüm kamplarında kullanılan zehirli egzoz gazını oluşturmak için üreteç gazı motorları kullandı mı?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  "Üreteç gazı motorları", egzoz gazlarında dizel motorlara göre çok daha fazla karbonmonoksit üretir. Nazilerin, Yahudileri gaz odalarında veya gaz minibüslerinde öldürmek için üreteç gazı motorları kullandığına dair bir kanıt yoktur. Bu nedenle tüm öldürme sürecinin motor egzoz gazıyla yürütüldüğü "tamamıyla saçmadır."[1]

  Gerçekler şunlardır:

  Gaz odalarında olsun, gaz minibüslerinde olsun, Almanların Yahudileri öldürmek için üreteç gazı motorları kullandığına dair aslında bir kanıt yoktur. Bunun birkaç makul nedeni vardır. Üreteç gazı motorları son derece kolay yanar ve verimsizdir. Holokost inkârcıları, Nazilerin kullanmış olmaları gerektiği halde üreteç gazı motorları kullanmadıklarını, bu yüzden Yahudileri öldürmek için motor egzoz gazı kullanılmadığını iddia ettiklerinde boş bir spekülasyona başvurmaktadırlar. Bu, mantıksal bir safsatadır.

  Üreteç gazı motoru nedir? Nasıl çalışır?

  Üreteç gazı motorlarının, kendilerine bağlı, odun yanan özel bir odası vardır. Yanan odundan çıkan gazlar borudan çekilerek, üzerinde değişiklik yapılmış benzinli veya dizel motorlarda yakıt olarak kullanılır.

  Büyük Reich'ta savaş sırasında benzin, dizel ve uçak yakıtı sıkıntısı vardı. Ayrıca bu yakıtlar, askeri kullanıma ayrılmıştı. Almanlar bu durum karşısında çoğu benzin ve dizel motorlu aracı üreteç gazı motorlarına dönüştürdü.

  Holokost inkârcıları üreteç gazı motorları hakkında ne diyor?

  Kendisine "Denierbud" adını takan Amerikalı bir Holokost inkârcısı YouTuber, ev yapımı bir üreteç gazı motoru canlandırmasını göstermektedir. Denierbud'a göre bu motor, "yenilikçi kişiler" tarafından "arka bahçede buldukları" eski bir termosifon, borular ve bir kova ile üstünkörü bir şekilde yapılmıştı. Bu mekanizmanın sıradan bir benzinli motordan çok daha yüksek yoğunlukta karbonmonoksit üretebileceğine dikkat çeken Denierbud, kimya alanında Nobel Barış Ödülü kazanan kişilerin büyük çoğunluğu Alman olduğu için, "Almanların bunu biliyor olacağını"  açıkça ileri sürmüştür. Denierbud, "en büyük, en pis kokulu motorun, en ölümcül gazı üreten motor olacağını varsaydıkları"[2] için, Holokost'tan sağ kurtulanların gördükleri dizel motorları tarif ettikleri sonucuna varmıştır.

  Holokost inkârcısı Santiago Alvarez, Nazi gaz minibüsleriyle ilgili bir araştırmada Denierbud'ın yanlış iddialarına katılmaktadır [3]: "Toplu katliam için üreteç gazı yerine dizel motor egzoz gazının kullanıldığı gibi gülünç bir iddia nasıl olur da birilerinin aklına gelebilir? Üreteç gazı teknolojisini Almanlar yeni geliştirmişti ve büyük ihtimalle bu hikayeyi yayanların aklına bile gelmemişti. Tersine, dizel motor 19. yüzyılın sonlarında Almanlar tarafından icat edilmişti ve bu nedenle II. Dünya Savaşı'nda tanınmıştı. Büyük dizel motorların kullanıldığını iddia etmek daha çok Alman iddiası gibi duruyor ve II. Dünya Savaşı esnasında ve sonrasında 'Alman' demek kötülük demekti."[4]

  Üreteç gazı motorlarının sakıncaları—tutuşabilirlik sorunu:

  Üreteç gazı motorlarını gaz odalarında veya gaz minibüslerinde kullanmanın en büyük sakıncası, karbonmonoksitin yanıcı olmasıdır. Atmosferik hacmin yüzde 12'sini aşınca yanabilir.[6] Bu nedenle, yangın ve/veya patlama riski çok yüksektir. Üreteç gazı teknolojisi kullanılmış olsaydı, gaz odasının bulunduğu bina yanıp kül olurdu ve gaz minibüsleri havaya uçardı. Bu teknoloji, bir toplu katliam yöntemi olarak çok kullanışlı ve güvenilir değildi.

  İlginç bir şekilde, üreteç gazı motorunun tutuşabilirliğinden duyulan korku Denierbud'un videolarından birinde görülebilmektedir. Denierbud ve "yenilikçi" arkadaşları modellerini yaptıklarında, ev yapımı gaz üretecinin uzakta, açık bir alanda durduğu gösterilmektedir. Denierbud ve "yenilikçi" arkadaşları görünürde yoktur. Motordan uzak durmaları, teşkil ettiği potansiyel yıkıcı tehlikeyi ele vermektedir.

  Gaz üretici motor teknolojisinin diğer sınırlandırmaları:

  Üreteç gazı teknolojisinin, gaz odalarında veya gaz minibüslerinde kullanımını elverişsiz hale getiren başka birkaç sınırlandırması daha vardır:

  Birincisi, üreteç gazı motoru hemen çalışmaya başlamaz. Odada ateş yakılması gereklidir ve bir bekleme süresi vardır. Yanan odun veya kömür ihtiyaç duyulan gazları üretmelidir. Ölüm kamplarının en yoğun dönemlerinde sürekli nakiller geliyordu. Ateş yakmakla uğraşmak, fazladan yakıt bulmak ve egzoz gazlarını gözlemek çok randımansız olurdu; her an yangın ve patlama riski de cabası.

  İkincisi, üreteç gazı motoru garaj gibi kapalı alanlarda çalıştırılamaz. Motoru kullananlar karbonmonoksit zehirlenmesinde ölme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Görgü tanığı ifadeleri Treblinka, Belzec ve Sobibor'da motorların, yakındaki kulübelerde veya gaz odalarının arkalarına bitişik bulunan odalarda barındırıldığını doğrulamaktadır. Üreteç gazı motorları küçük bir oda veya kulübede barındırılmışsa, "Gasmeisters" ("Gaz Ustaları") kurbanlarıyla birlikte ölme riskini göze almış demektir.

  Sonuç olarak hiçbir fail, sağ kurtulan veya şahit, üreteç gazı motorlarının kullanıldığını belirtmemiştir ancak benzinli veya dizel motor kullanıldığını söylemiştir.

  Gas producer vehicle, 1940. Sam Hood [Public domain or Public domain], via Wikimedia Commons courtesy of  collections from the State Libraries of NSW.
  Gaz üretici araç, 1940. Sam Hood [Genel kullanıma açık], NSW Devlet Kütüphaneleri koleksiyonunun izniyle Wikimedia Commons aracılığıyla.

  Sonuç:

  Alvarez ve Denierbud'un yanlış iddialarına rağmen, Naziler muhtemelen Treblinka, Belzec ve Sobibor'un gaz odalarında üreteç gazı teknolojisini kullanmamaları gerektiğini gayet iyi biliyordu. Aynı şey üreteç gazı teknolojisi ve gaz minibüsleri içinde söylenebilir. Üreteç gazı motorlarının kullanılması yüksek yangın veya patlama riski taşıyordu ve faillerin kendisi içinde potansiyel olarak ölümcüldü. Dahası, cinayet sürecinde verimlilik ve hız önemliydi. Bir fabrika üretim hattı gibi, toplu katliam operasyonu da sorunsuz ve çok hızlı işlemeliydi. Üreteç gazı motorlarının veya gaz üreticilerinin kullanılması verimsiz ve yavaş olurdu.

  NOTLAR

  [1] Friedrich Berg, "Dizel Gaz Odaları: İşkence İçin İdeal—Cinayet İçin Saçma" ("Yarım Milyon Tekerlekli Zehirli Gaz Üreteci. . .") http://www.nazigassings.com/dieselgaschamberb.html.

  [2] "Holokost'un Üçte Biri" http://www.youtube.com/watch?v=taIaG8b2u8I yaklaşık 24:00-26:00 dakikalar arası.

  [3] Santiago Alvarez muhtemelen bir takma ad.

  [4] Santiago Alvarez ve Pierre Marais, Gaz Minibüsleri: Kritik Bir Soruşturma (Barnes İncelemesi, 2011), s. 103-104

  [5] Friedrich Berg, "Pat Buchanan ve Dizel Egzoz Gazı Tartışması" http://www.nazigassings.com/PatBuchanan.htm.

  [6] Jamie McCarthy, "DThomas'ın Dizelden Kaçışı" ("Bölüm 3/4") http://www.nizkor.net/hweb/people/nyms/dthomas/diesel-retreat-03.html.