• Search

  Adolf Hitler: Hitler'in Emirleri

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Hiç kimsenin, Adolf Hitler tarafından Yahudilerin imha edilmesi için imzalanmış bir emir bulamaması, Yahudilerin imhasının hiçbir zaman gerçekleşmediği anlamına mı gelir?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  Hiç kimse, Adolf Hitler tarafından imzalanmış, Nihai Çözüm'ü onaylayan bir emir bulamamıştır. Yahudilerin imha edilmesi gibi bir emrin bulunmaması, Holokost'un gerçekleşmediğinin kanıtıdır.

  Gerçekler şunlardır:

  Büyük ihtimalle Adolf Hitler, Yahudilerin imhasını onaylayan yazılı bir emir vermedi. Onun yerine, Nihai Çözüm'e ilişkin Nazi gizlilik ve hile politikasına uygun olarak, Hitler Yahudilerin öldürülmesi talimatlarını sözlü olarak iletmiştir. Dahası, Nihai Çözüm tek bir çözüm değil, farklı zamanlarda farklı bölgelerde yürütülmüş ayrı çözümler silsilesiydi. Bu çözümlerin tümü aynı amacı, Alman kontrolü altındaki Yahudilerin hepsini imha etmeyi hedeflemişti.

  Adolf Hitler. Bundesarchiv, Bild 183-S33882 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons.
  Bundesarchiv, Bild 183-S33882 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], Wikimedia Commons aracılığıyla

  Holokost inkârcıları, Hitler'in Nihai Çözüm'ü onaylaması hakkında tam olarak ne demektedir?

  Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin Holokost inkârcısı, ırkçı ve antisemit ilan ettiği David Irving, "Hitler'in açık bir şekilde, örneğin, Auschwitz'den haberdar olduğunu gösteren bir tane olsun savaş zamanına ait belge ortaya koyanlara 1000 pound teklif etmiştir. . ."[1] Irving web sitesinde şunu ifade etmektedir: Nihai Çözüm emrini vermek bir yana, Hitler'in Auschwitz'den ('Holokost') haberdar olduğuna dair savaş zamanına ait bir sayfa olsun kanıt için herkese duyurduğum 1000 poundu henüz kimse talep etmedi."[2] Benzer şekilde, Amerikan Holokost inkârı web sitesi CODOH'ta (Holokost Hakkında Açık Tartışma Komitesi), böyle bir emrin verilmiş olması durumunda "yerinin bulunacağını. . . Kimse bulamadığına göre, Nazi hükümetinin Yahudileri imha etme politikasının olmadığı sonucuna ulaşılmasının kaçınılmaz olduğunu" ileri sürmektedir.[3]

  Hitler'in, Yahudilerin imha edilmesi için bir emir imzalamış olması neden olasılık dışıdır?

  Belgelerin gizliliği ve imha edilmesi:

  Hitler ve Nazi rejimi, Yahudilerin katledilmesi konusunda ketum bir tavır sergiliyordu. Hitler, kendi halkını veya başka ülkelerin liderlerini kızdıracak bir kanıt izi bırakmak istememişti. 4 Ekim 1943 günü SS lideri Heinrich Himmler, Poznan'da (Posen, Polonya) düzenlenen SS tümgeneralleri toplantısında bir konuşma yapmıştı. Konuşmasında 'Nihai Çözüm'ün' ne kadar gizli olduğunu itiraf ediyordu: "Bunu asla uluorta konuşmayacağız. . . Yani Yahudilerin tahliyesini, Yahudi ırkının imhasını. Bizim programımızda Yahudi ırkı imha edilmektedir. Biz Yahudileri imha ediyoruz. . . Bu, tarihimizin hiçbir zaman yazılmamış ve asla yazılmayacak olan şanlı bir sayfasıdır. . . "[4]

  Gizlilik bir yana, Müttefikler Almanya'nın göbeğine doğru ilerlerken, Nazi yetkilileri Nihai Çözüm'le ilgili tüm kanıtların yok edilmesini emretmiştir. Auschwitz-Birkenau kumandanı Rudolf Höss, savaştan sonra Adolf Eichmann (ve yardımcısı) için şöyle demiştir: "yok edilen Yahudilerin toplam sayısını hesaplayacak gerekli bilgilere sahip yegane kişilerdi. Himmler'in verdiği emirlere göre, kurbanların sayısıyla ilgili tüm bilgiler, Auschwitz'deki her eylemin ardından yakılacaktı. . . Ben ofisimde bulunabilecek her kanıt parçasını bizzat yaktım. Diğer bölümlerin başındakilerde aynısını yaptı."[5]

  Hitler tartışmalı emirlerini genellikle sözlü olarak iletmiştir:

  Hitler, T-4 ötenazi programı için bir emir imzalamıştır. T-4 programında 'yaşamayı hak etmediği' düşünülen 100.000 kadar Alman vatandaşı, Nazi partisi yetkileri ve diğer Alman işbirlikçileri tarafından öldürülmüştür. Alman halkı, Nazilerin T-4 programıyla ne yaptığını farkına varınca protesto etti ve Hitler halka açık bir şekilde vazgeçip programı iptal etti (ancak program, kamplarda gizlice sürdürüldü). Yazılı emir yüzünden bir kez mahcup olan Hitler, bunu bir daha yaparken temkinli davrandı. Önemli Nazi yetkilileri, Hitler'in gizli emirlerinin sözlü olarak iletilmesini doğruladı. Örneğin, Adolf Eichmann hatıratında, Nazi emirlerinin sözlü olarak iletilmesi hakkında şöyle yazmıştır: "1941 yılı sonlarında veya 1942 yılı başlarında, SIPO [Güvenlik Polisi] ve SD [Güvenlik Servisi] Şefi Heydrich sohbet esnasında bana, Führer'in Yahudi muhalifleri fiziksel olarak yok etme emri verdiğini söyledi."[6] Eichmann yazılı emir istemedi. Hitler'in isteği, Himmler ve Heydrich kanalıyla ifade edildiği üzere, onun için yeterliydi. Hitler, kendisini potansiyel yansımalardan uzak tutmak için böyle emirleri yakın çevresiyle müzakere ederken bile tedbiri elden bırakmıyordu. Londra Üniversitesinden tarihçi Peter Longerich şöyle demiştir, "Hitler, Yahudi sivillerin imha edilmesi için açık yazılı emir vermekten kaçınıyordu. Maiyetindekilerle öldürme hakkında açıkça konuşmaktan kaçınıyordu."[7]

  Fotoğraf, Marcel (Kendi çalışması) [Genel kullanıma açık], Wikimedia Commons aracılığıyla

  Yahudilerin imha edilmesi hakkındaki gerçekler:

  Yahudilerin öldürülmesi, aslında farklı zamanlarda farklı yerlerde uygulanan çok sayıda tekil çözümlerdi. Almanlar Polonya'da, Nazilerin ve işbirlikçilerinin sistematik bir şekilde çok sayıda Yahudi'yi açlıktan veya hastalıktan ölüme terk ettiği gettolar kurdu. Naziler ve işbirlikçileri bazı Yahudileri köleleştirdi, pek çoğunu kamp sisteminde ölene kadar çalıştırdı. Naziler başka Yahudileri de; Treblinka, Sobibor, Belzec ve Chelmno'daki ölüm kamplarına nakletti ve buralara giden Yahudilerin tamamına yakınını hemen öldürdüler. Naziler ve işbirlikçileri, Nazi işgali altındaki Avrupa'nın başka ülkelerinde yaşayan Yahudileri de Doğu Avrupa'nın gettolarına veya Auschwitz-Birkenau'ya gönderdi ve tamamına yakını sistematik olarak öldürüldü. Bu esnada, Sovyetler Birliği'nin ele geçirilen topraklarında Einsatzgruppen veya mobil ölüm mangaları, köylerden veya kasabalardan 1.150.000 Yahudi toplayarak öldürdü ve cesetlerini toplu mezarlara gömdü. Einsatzgruppen'in faaliyetlerini ayrıntılı olarak anlatan raporlar düzenli olarak Hitler'in görüşlerine sunuldu. Bu özel ölüm mangalarının "tasfiye ettiği" Yahudilerin sayısını büyük hassasiyetle kaydediyorlardı. "Partizanlarla Mücadeleye İlişkin Führer'e Rapor" (No. 51, Aralık 1942) başlıklı bir rapor, 363.211 Yahudi'nin infaz edildiğini bildiriyordu. Rapor, yakın gözlüklerini takmaktan nefret eden Hitler'in uygun gördüğü kadar büyük harflerle basılarak, SS lideri ve Hitler'in yakın çevresindekilerden olan Heinrich Himmler tarafından imzalandı. "Führer'e Gösterilmiştir" şeklinde damgalandı.[8] Hitler bu cinayetleri emretmemişse, neden bu raporu inceleyip imzalamış olsun?

  Tüm bu eylemlerin emri yoktur ancak, bir bütün olarak düşünüldüğünde, Yahudilerin öldürüldüğünü belgeleyen çok sayıda ve çok çeşitli evrak bulunmaktadır.

  Sonuç:

  Çok büyük bir ihtimalle, Hitler'in Yahudilerin imhasıyla ilgili tek bir yazılı emri yoktu. Neden? Öncelikle Nihai Çözüm tek bir çözüm değil, farklı zamanlarda, farklı bölgelerde, farklı yollarla yürütülmüş ayrı çözümler silsilesiydi. Söz konusu çözümlerin tümü aynı amacı, Alman kontrolü altındaki Yahudilerin hepsini imha etmeyi hedeflemişti. İkincisi, Hitler ve yakın çevresi, evrak izi bırakmaktan mümkün olduğunca kaçınmıştı. Hitler ve diğer üst rütbeli Nazi yetkilileri bu potansiyel tartışmalı emirleri sözlü olarak iletmiş, savaşın kaybedildiği anlaşıldığında ise Yahudilerin öldürülmesiyle ilgili tüm belgeleri yok etmeye çalışmışlardır. Bu, tek bir yazılı emir dahi var idiyse, muhtemelen yok edildiği anlamına gelir. Bu nedenle, Holokost inkârcılarının iddia ettiği gibi, tek bir evrakın bile bulunamaması, imha programının asla gerçekleşmediğini göstermez.

  NOTLAR

  [1] David Irving, Hitler'in Savaşı (Focal Point, 2001), Giriş, s. xxvii. Bu kitap PDF olarak http://www.fpp.co.uk/books/Hitler/text/index.html adresinden indirilebilir.

  [2] Bkz. "Lağım Çukurunu Eşelemek: Hitler'in büyüleyici yeni çalışması" http://www.fpp.co.uk/docs/Irving/cesspit/HSJP210898.html.

  [3] John Weir, "Erikli Pasta," Revizyonist http://codoh.com/library/document/442.

  [4] Belge 1919-PS Michael Berenbaum'dan alıntılandığı gibi, Holokost Tanığı: Kurbanların, Faillerin ve Şahitlerin Sözleriyle Holokost'un Resimli Belgesel Tarihi (HarperCollins, 1997), s. 176-180.

  [5] Rudolph Höss, Ölüm Taciri: Auschwitz'deki SS Kommandant'ın Hatıratı (düzenleyen Steven Paskuly) (Prometheus Kitapları, 1992), s. 38-39.

  [6] Heinz Peter Longerich, Yahudilere Nazi rejimi tarafından Zulmedilmesinde Hitler'in Rolü ("Sonuç", 20.6) https://www.hdot.org.

  [7] Rudolf Aschenauer (ed.), Ich, Adolf Eichmann: Ein historischer Zeugenbericht (Leoni am Starberger Bkz: Druffel, 1980), s. 177, 178, 229 Robert Jan van Pelt'te alıntılandığı gibi, Van Pelt Raporu ("XI Irving Adrift [1993-1998]") https://www.hdot.org.

  [8] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (5)(5.3)(c)(vii) https://www.hdot.org ve Christopher Browning, Nihai Çözüm'ün Uygulandığının Kanıtı, Bölüm (IV)(A) https://www.hdot.org.