• Search

  آشویتس-بیرکناو

  اتاق‌های گاز آشویتس-بیرکناو: گزارش فرد لویشتر
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  گزارش لویشتر ادعا دارد که اثبات می‌کند که اتاق‌های گاز در آشویتس-یرکِناو وجود نداشتند. چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه این گزارش از نظر علمی فاقد اعتبار است؟ انکارکنندگان…

  read more
  اتاق‌های گاز آشویتس-بیرکناو: پناهگاه‌های بمباران هوایی
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه مرده‌سوزخانه‌ها/اتاق‌های گاز در آشویتس-بیرکناو پناهگاه‌های بمباران هوایی نگهبانان آلمانی نبوده‌اند؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: مرده‌سوزخانه‌ها/اتاق‌های گاز در آشویتس-بیرکناو در واقع پناهگاه‌های بمباران…

  read more
  اتاق‌های گاز آشویتس-بیرکناو: اتاق‌ گاز جعلی نیست
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه ادعای وجود اتاق گاز در «آشویتس یک» (اردوگاه اصلی) «موثق» است و برای جذب گردشگران جعل نشده است؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که:…

  read more
  اتاق‌های گاز آشویتس-بیرکناو: ستون‌های ورودی تور-سیمی
  500 498 Holocaust Denial on Trial

  آیا نازی‌ها برای ریختن زیکلون-بی در اتاق‌های گاز در آشویتس-بیرکناو از ستون‌های تور-سیمی استفاده می‌کردند؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: اسناد ساخت و ساز اردوگاه در مورد وجود ستون‌های ورودی…

  read more
  اتاق‌های گاز آشویتس- بیرکناو: حفره‌های سقف اتاق‌های گاز
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  آیا در سقف اتاق‌های گاز در آشویتس- بیرکناو حفره‌هایی به منظور ریختن زیکلون-بی (Zyklon-B) وجود داشت؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: از قرار معلوم زیکلون-بی از طریق حفره‌های سقف وارد…

  read more
  مرده‌سوز‌خانه آشویتس-بیرکناو: وجود ذغال کک (ذغال‌سنگ) برای جسدسوزی
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  آیا در آشویتس- بیرکناو برای سوزاندن جنازه‌های قریب به ۹۰۰,۰۰۰ قربانی یهودی، ذغال کافی موجود بوده است؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: برای سوزاندن جنازه‌های قریب به ۹۰۰,۰۰۰ یهودی که…

  read more
  مرده‌سوز‌خانه‌های آشویتس- بیرکناو: وجود گودال‌های شعله‌ور فضای باز
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه گاهی نازی‌ها از گودال‌های شعله‌ور فضای باز برای مرده‌سوزی قربانیان در آشویتس- بیرکناو استفاده می‌کردند؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: هیچ شواهدی مبنی…

  read more
  مرده‌سوز‌خانه‌های آشویتس- بیرکناو: تعمیرات مرده‌سوز‌خانه‌ها
  500 499 Holocaust Denial on Trial

  چه شواهدی در دست داریم مبنی بر اینکه خرابی کوره‌ها جسدسوزی، تأثیر چندانی در کاهش سوزاندن تقریباً ۹۰۰,۰۰۰ یهودی نداشته است؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: کوره‌های جسدسوزی در آشویتس-…

  read more
  مرده‌سوز‌خانه‌‌های آشویتس-بیرکناو: مقایسه با کوره‌های غیرنظامی
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  سوزاندن یک جسد در مرده‌سوز‌خانه‌ غیرنظامی چند ساعت طول می‌کشد. کوره‌های مرده‌سوز‌ی آشویتس-بیرکناو چگونه می‌توانستند حدود ۹۰۰,۰۰۰ قربانی را در مدت دو سال بسوزانند؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: سوزاندن…

  read more
  مرده‌سوز‌خانه‌های آشویتس- بیرکناو: اسناد آلمانی در مورد کوره‌ها
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  چه مستنداتی درباره ظرفیت کوره‌های جسدسوزی در آشویتس- بیرکناو وجود دارد؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: هیچ سند معتبر نازی وجود ندارد که ظرفیت کوره‌های جسدسوزی در آشویتس- بیرکناو را…

  read more
  • 1
  • 2