• Search

  وسایل کشتار

  کامیون‌های گاز: شهود عینی استفاده از کامیون‌های گاز
  500 499 Holocaust Denial on Trial

  آیا شهودی وجود داشته است که شهادت دهند نازی‌ها از کامیون‌های گاز برای کشتار یهودیان در خلمنو (Chelmno) و در طول جبهه شرقی استفاده می‌کردند؟ آیا این شهادت‌ها موثق بودند؟…

  read more
  کامیون‌های گاز: اعتبار نامه بکر- راف (Becker-Rauff)
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه نامه «بکر- راف،» در مورد وجود و استفاده از کامیون‌های گاز معتبر است؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: نامه بکر- راف، که سند…

  read more
  کامیون‌های گاز: نامه بکر- راف
  500 499 Holocaust Denial on Trial

  چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه کامیون‌های گاز وجود داشته‌اند و نازی‌ها از آنها برای به قتل رساندن یهودیان استفاده می‌کردند؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: اگر نازی‌ها از…

  read more
  مقدمه: کامیون‌های گاز
  500 499 Holocaust Denial on Trial

  کامیون‌های گاز چه بودند؟چگونه کار می‌کردند؟ کامیون‌های گاز کامیون‌های باربری معمولی بودند که اتاقک بار فلزی عایق-هوا داشتند. سیستم اگزوز طوری طراحی شده بود که دود‌های اگزوز عوض وارد شدن…

  read more
  دود گازوئیل: از موتور استفاده شده است
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  آیا در اردوگاه‌های مرگ تربلینکا، بلزک و سوبیبور موتورهای بنزینی یا دیزل وجود داشته است؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: طبق آنچه انکارکنندگان هولوکاست می‌گویند افرادی که باور دارند هولوکاست…

  read more
  دود اگزوز دیزل: موتور‌های گاز سوخت
  500 499 Holocaust Denial on Trial

  آیا نازی‌ها برای تولید دود سمّی در اردوگاه‌های مرگ تربلینکا، بلزک و سوبیبور از موتور‌های گاز سوخت استفاده کردند؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: "موتور‌های گاز سوخت" در مقایسه با…

  read more
  اگزوز دیزل: دود و دوده
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  آیا دود و دوده اگزوز دیزل در مرگ انسان نقش دارند؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: طبق نظر انکارکنندگان هولوکاست، دود و دوده سیاه اگزوز دیزل «قربانیان موردنظر را بسیار…

  read more
  دود اگزوز دیزل: اکسیژن ناکافی
  500 497 Holocaust Denial on Trial

  چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه چقدر اکسیژن در دود اگزوز دیزل موجود است؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: دود اگزوز دیزل دارای ۱۸ درصد اکسیژن است طوری که…

  read more
  دود اگزوز دیزل: مونوکسید کربن کافی
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه دود اگزوز دیزل می‌تواند مونوکسید کربن کافی برای کشتن افراد تولید کند؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: ایده استفاده از دود اگزوز دیزل…

  read more
  مقدمه‌ای بر دود اگزوز دیزل: مونوکسید کربن چیست؟
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  مونوکسید کربن چیست؟ چگونه می‌کشد؟ مونوکسید کربن گازی بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه است که محصول جانبی احتراق ناکامل بنزین، چوب، ذغال‌سنگ، نفت، پروپان یا هر ماده دیگر کربن‌دار است. استنشاق…

  read more