• Search

  Reinhard Operasyonu Toplu Yakma İşlemi: Yeterince Odun Yok

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Reinhard Operasyonu ölüm kamplarındaki cesetlerin toplu halde yakılması için ne kadar odun gerekmişti? (Bölüm 1/2)

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  Reinhard Operasyonu; Treblinka, Belzec ve Sobibor ölüm kamplarındaki ceset yakma ateşlerine yakıt sağlamak için astronomik miktarda odun gerekirdi.  

  Gerçekler şunlardır:

  Holokost inkârcıları öldürülen kurbanların cesetlerinin gerçek dışı ağırlıklarını baz aldığı için, kanıtlar, yaptıkları odun hesaplamalarının çok yüksek olduğunu göstermektedir.

  Bazı Holokost inkârcıları sözde odun kıtlığı için ne söylemektedir?

  Kendisine "Denierbud" adını takan Amerikalı Holokost inkârcısı ve YouTuber, Belzec'teki yaklaşık 600.000 cesedi yakmak için Nazilerin yarım milyar pound oduna ihtiyaç duyduğunu hesaplamıştır.[1]

  İtalyan Holokost inkârcısı Carlo Mattogno, Belzec'te yakılan cesetlerin 96.000 ton gibi "astronomik" miktarda odun gerektireceğini hesaplamıştır! Toplu ceset yakma işleminin 19.000 ton kamyon veya 3.800 vagon dolusu odun gerektireceğini iddia etmektedir. Hiç kimse böyle bir odun dolu kamyon konvoyu veya bu kadar uzun tren katarları görmemiştir.[2]

  Mattogno ve Denierbud gerekli odun miktarını nasıl hesaplamıştır?

  Mattogno ve Denierbud, kendi amatör ceset yakma deneylerini yapmışlardır. Denierbud, bir plaj ateşinde 5,5 kilogramlık bir kuzu bacağını yakmış ve Mattogno da birkaç kilogramlık bifteği yakmak için arka bahçesindeki mangalı kullanmıştır.[3]

  Holokost inkârcılarının, deneylerinde buldukları:

  Holokost

  İnkârcısı

  Etin kilogram olarak ağırlığı Etin pound olarak ağırlığı Gerekli odunun kilogram olarak ağırlığı Gerekli odunun

  pound olarak ağırlığı

  Mattogno 1 kg hayvan eti 2,2 pounds 2,63 ila 3,5 kg 6 ila 8 pound
  *Denier         Bud 1 kg kuzu bacağı 2,2  pounds 10,9 kg 24 pound

  (*Denierbud, mangalında 5,7 kg (12,5 pound) kuzu bacağı yakmıştır ve 61,2 kg veya 135 pound odun gerektiğini iddia etmektedir. Denierbud'un verdiği sayılar, Mattogno'nun bulduğu sonuçlarla karşılaştırma amaçlı olarak 1 kg kuzu bacağını temsil edecek şekilde ayarlanmıştır.)

  Birincisi, bu deneylerin birinde veya her ikisinde bir sorun olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Buldukları sayılar arasında çok büyük fark vardır; 1 kilogram eti yakmak için 6 ile 24 pound arasında odun gerekmiştir. Deneylerden biri (veya her ikisi) daha en baştan hatalı olmalıdır.

  Holokost inkârcılarına göre: Treblinka'daki tahmini 600.000 kurban için gereken odun miktarı

  Holokost

  İnkârcısı

  1 cesedin kilogram olarak tahmini ortalama ağırlığı 1 cesedin

  pound olarak tahmini ortalama ağırlığı

  1 cesedi yakmak için gereken odun miktarı Toplam ceset

  sayısı

  Kilogram olarak,

  gereken

  toplam odun miktarı

  Pound olarak, gereken toplam odun miktarı Ton olarak, gereken toplam odun miktarı
  Mattogno 46 kg 101 pound 161 kg

  (45 kg ceset x 3,5 kg odun)

  160 kg'a yuvarlanmıştır

  600.000 96.600.000

  (96.000.000'a yuvarlanmıştır)

  211.643.772 96.000
  Denierbud Bilinmiyor Bilinmiyor 300 pound veya 136 kg 1.500.000 204.166.566 450.000.000 204.166

  (Koyu renk sayılar Denierbud'un hesaplamalarıdır; ceset başına 300 poundluk odun miktarını 1,5 milyon cesetle çarparak bulduğu 450.000.000 pound nihai odun miktarı toplamından geriye doğru işleyerek belirlemiştir.[4])

  Denierbud'un, odun kullanımıyla ilgili iddialarındaki tutarsızlıklar:

  Denierbud, Treblinka'daki cesetleri yakmak için Almanların 500.000.000 pound odun kullanması gerekeceğini iddia etmektedir. Ancak aynı videoda daha sonra bu sayısı değiştirip yarıya indirmiştir (250.000.000 pound).[5] Bu tür bir tutarsızlık Denierbud'ın sözde hesaplamalarının ilerlemesinin önüne geçti.

  Daha sonra, Denierbud'un "Holokost'un Üçte Biri" videosunda grafik halinde sunulan hesaplamalar 450.000.000 pound odun olarak ortaya çıktı ama rakamı gelişigüzel 500.000.000'a yuvarladı. Bu çok cömert bir "yuvarlamadır". Yuvarlama miktarı, 500.000.000 poundluk nihai rakamın tam yüzde 10'una karşılık gelmektedir. Hatta o kadar eli açık bir yuvarlamadır ki, üç kamptaki 1.400.000 Yahudi'nin cesetlerini yakmak için gereken odun miktarı, Denierbud'un eklediğinden (50.000.000 pound) daha azdır.

  Denierbud'un tutarsız tahminleri ciddiye alınmayabilir.

  Ortalama ceset ağırlığı ne kadardır?

  Mattogno'nun verdiği sayıların yanlış olmasının birkaç nedeni var ancak en önemlisi, ortalama bir ceset ağırlığını olduğundan fazla tahmin etmesidir. Mattogno ortalama bir cesedin 46 kilogram ağırlığında olduğunu varsaymıştır ancak bu rakama nasıl ulaştığını açıklamamıştır.[6] Ortalama ceset ağırlığını olduğundan fazla tahmin ettiği için, bir cesedi yakmak için gereken odun miktarını da olduğundan fazla tahmin etmiştir.

  Bu hususa ilişkin kanıtımız vardır. Belzec'teki gazla işlenen cinayetlere şahit olan SS mensubu Kurt Gerstein, yaklaşık 700 kişinin (yarısı çocuklar ve bebeklerden oluşuyordu) 5 metreye 5 metre ölçülerindeki (yaklaşık 16,5 fite 16,5 fit) bir gaz odasında öldürüldüğünü gördüğünü kaydetmiştir. Gerstein, kurbanların ortalama ağırlıklarının yaklaşık 35 kilogram (77 pound) olduğunu tahmin etmiştir.[7]

  Holokost hakkında kuşkucu olduğunu kabul eden Charles Provan, Gerstein'in gözlemini bizzat test etmeye karar verdi. Taban alanı 21 inçe 21 inç olan kontrplak bir kutu yaptı. Kutunun bir tarafı cam, iki tarafı kontrplaktı ve bir tarafı ile üstü açıktı.

  Sonuçlar şaşırtıcıydı.

  Provan önce; iki yetişkin (27 ve 34 yaşlarında), onyedi yaşında bir kadın ve dört çocuğun kutuya zorlanmadan sığabildiğini fark etti. Bu kişilerin hepsi normal kıyafetler giymişti ve normal şekilde nefes alabiliyordu. Üç çocuk (6, 4 ve 2 yaşında) yetişkinlerin ayaklarına otururken, daha büyük olan çocuk (8 yaşında) ve üç yetişkin ayakta duruyordu. Yetişkinlerden biri kucağında bebek yerine oyuncak bebek tutuyordu. Provan, kimsenin inanmayacağı düşüncesiyle fotoğraflar çekti.[8]

  Daha sonra, Provan denekleri tartınca çok daha ilginç bir şey keşfetti. Yedi insanın ve bebeği temsil eden oyuncak bebeğin ortalama ağırlığı 33,25 kilogramdı (yaklaşık 73 pound). İki yetişkin erkek 63 ve 62 kilogram, daha büyük kadın 49 kilogram, dört çocuk ise 25, 26, 19 ve 15 kilogram ağırlığındaydı. Bebeğin/oyuncak bebeğin ağırlığını ise 7 kilogram olarak tahmin etti.[9]

  Provan'ın denekleri; yarı aç, çıplak, genellikle ortama Amerikalının yarısı ebatlarında Polonya Yahudileri değil, iyi beslenmiş Amerikalılardı. Provan'ın bulduğu ortalama ağırlık sonuçları (33,25 kilogram veya 73 pound) Gerstein'in gözlemine (35 kilogram veya 77 pound), Mattogno'nun bulduğu sonuçlardan (46 kilogram veya 101 pound) çok daha yakındı.

  Cesetlerin ağırlığı hakkındaki gerçekler:

  Birincisi, cesetlerin üçte biri doğrudan gaz odalarından getirilmişti ve ortalama ağırlıkları 35 kilogramdı (77 pound). Cesetlerin yarısı çocuklar ve bebeklerden oluştuğu için bu rakam gerçekçidir.

  İkincisi, cesetlerin üçte ikisi, birkaç boyunca gömülü kaldıktan sonra kurulan ızgaralarda yakılmıştır. Bir kadın vücudu yaklaşık yüzde 50 su, bir erkek vücudu yaklaşık yüzde 60 su ve bir çocuk vücudu yüzde 73 kadar su ihtiva etmektedir. Topraktan çıkarılan cesetler, ilk ağırlıklarının yaklaşık yarısını kaybetmiş kuru deri ve kemikten ibaret olurdu. Bu durum, toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin ortalama ağırlığını, yaklaşık yüzde 60 su ortalaması ve kurbanların yarısının çocuk ve bebek olduğu gerçeğine bağlı olarak, 35 kilogramdan (77 pound) 14 kilograma (31 pound) düşürür.[10]

  Bu nedenle, tüm cesetlerin ortalama ağırlığının yaklaşık 25 kilogram (35 kilogram artı 14 kilogram bölü 2) veya yaklaşık 55 pound olduğu sonucuna ulaşmak mantıklıdır.

  By yeowatzup from Katlenburg-Lindau, Germany - Motai-juku, Saku, Nagano, Japan, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24521385
  Katlenburg-Lindau, Almanya'dan yeowatzup tarafından – Motai-juku, Saku, Nagano, Japonya, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/

  Sonuç:

  Mattogno'nun hesaplamaları 46 kilogramlık (101 pound) ceset ağırlığına dayandığı için, odun kullanımına dair hesaplamaları çok yüksektir. Gerçekte, cesetlerin ortalama ağırlığı (kurbanların yarısının çocuk ve bebek olduğu, bir kısmının da kuru deri ve kemikten ibaret olduğu da hesaba katılarak) yaklaşık 25 kilogramdı (55 pound). Denierbud'un tahminleri ise daha fazla yorumu hak etmemektedir.

  NOTLAR

  [1] "Holokost'un Üçte Biri" http://www.youtube.com/watch?v=taIaG8b2u8I yaklaşık 3:08. dakikada.

  [2] Carlo Mattogno, Propagandada, İfadelerde, Arkeolojik Araştırmada ve Tarihte Belzec (Theses & Dissertations Press, 2004), s. 85 http://vho.org/dl/ENG/b.pdf.

  [3] "Holokost'un Üçte Biri" yaklaşık 3:02 ile 3:09 dakikalar arasında ve Carlo Mattogno, "Et ve Hayvan Yağıyla Yanma Deneyleri" http://www.vho.org/tr/2004/1/Mattogno64-72.html.

  [4] "Holokost'un Üçte Biri" 3:08 dakikada.

  [5] "Holokost'un Üçte Biri" 3:08 ve 3:23 dakikalar arasında.

  [6] Carlo Mattogno, Propagandada, İfadelerde, Arkeolojik Araştırmada ve Tarihte Belzec (Theses & Dissertations Press, 2004), s. 85.

  [7] Gerstein'in Belzec'teki toplu gaz katliamı gözlemiyle ilgili bölümü http://www.deathcamps.info/testimonies/Gerstein.htm adresinde bulunabilir.

  [8] Charles D. Provan, "Kurt Gerstein ve Belzec'teki Gaz Odasının Kapasitesi" http://holocaust.skeptik.net/documents/provan_gerstein.html.   Görüntüler "Fotoğraflara bakın" bölümünün en altındadır.

  [9] Charles D. Provan, "Kurt Gerstein ve Belzec'teki Gaz Odasının Kapasitesi (Ek: Gaz Odası Kapasite Deneyinin İstatistikleri ve Hesaplamaları") http://holocaust.skeptik.net/documents/provan_gerstein.html.

  [10] Roberto Muehlenkamp, "Belzec Arkeolojik Araştırmasında Carlo Mattogno-Bölüm 4(2)" http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2006/05/carlo-mattogno-on-belzec_28.html.