• Search

  Reinhard Operasyonu Toplu Yakma İşlemi: Küllere Yetecek Kadar Yer

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Toplu ceset yakma işleminden kalan küller, Reinhard Operasyonu ölüm kamplarındaki mezarlara sığdı mı?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  Reinhard Operasyonu Belzec kampında, 600.000 cesedin yakılmasıyla elde edilen insan ve odun külü miktarı toplu mezarlara sığamaz. Bu küller toplu mezarları "60 yük vagonuna" eşit artıkla doldururdu. Nazilerin Reinhard Operasyonu ölüm kamplarında bu kadar çok kurban öldürmüş olması mümkün değildir.[1]

  Örneğin, İtalyan Holokost inkârcısı Carlo Mattogno, hesaplamalarına göre toplu yakma işleminden toplu mezarlara yeniden gömülemeyecek kadar fazla insan ve odun külü elde edildiğini ileri sürmektedir. Mattogno'ya göre bu durum, Belzec'in daha doğuya sürülen Yahudiler için bir ölüm kampı değil, "geçici kamp" olduğunu kanıtlamaktadır.[2]

  Gerçekler şunlardır:

  Holokost inkârcılarının iddiası yanlıştır. Cesetlerin ağırlığını ve yakmak için gereken odun miktarını fark etmektedirler ancak rakamları gerçekçi değildir. Daha gerçekçi rakamlar dahil edilirken, küllerin yeniden gömülmesi için fazlasıyla yer vardı. 

  Holokost inkârcısı Carlo Mottogno bu rakamlara nasıl ulaştı:

  Birincisi, Mattogno ortalama bir cesedin ağırlığı için 46 kilogram kullanmaktadır. 600.000 cesetle çarpınca, 2.560 metreküp hacim kaplayan 1.350 ton insan külü bulmuştur.

  İkincisi, Mattogno 96.000 ton odundan 22.600 metreküp hacim kaplayan 7.680 ton kül çıkacağını iddia etmektedir. Yani külün toplam hacmi 25.300 metreküptür (2.700 + 22.600).

  Andrzej Kola'nın tahmini toplu mezar rakamları:

  Andrzej Kola, 1997-1999 yılları arasında Belzec kampını incelemiş bir arkeologdur. Mezarların 15.840 metreküp olduğunu, dolayısıyla yaklaşık 6.760 metreküp kül artacağını bulmuştur.

  Peki Mattogno'nun rakamları ne kadar yanlıştır? Mattogno'nun, hem insan cesetlerinin toplam ağırlığı hem de odunların toplam ağırlığı için verdiği rakamlar çok yüksektir. Mattogno ortalama bir cesedin ağırlığı için verdiği rakam 45 kilogramdı. Ancak ortalama bir cesedin ağırlığı 25 kilogramdı. Mattogno'nun ortalama ceset ağırlığı için fazla tahmin ettiği sayılar, daha gerçekçi bir ortalamanın neredeyse iki katıdır. Benzer şekilde, gerekli odunun gerçek toplam miktarı, Mattogno'nun hesapladığı miktardan yaklaşık 6 kat daha azdı. Oran 1 kilogram ceset için 1 kilogram oduna yakındı (1:1 oran).

  Belzec'teki odun kullanımları için gerçekçi rakamlar:

  Belzec'teki toplu yakma işlemi için daha gerçekçi rakamlar kullanmak gerekirse, ortaya çıkan toplam kül miktarı, 1.500 metreküp insan külü ve 3.530 metreküp odun külüne yakındı. Bu, toplam 5.030 metreküp kül eder, ki bu da toplu mezarların bilinen alanının yüzde 32'sidir.

  Sırf iddianın hatırına gerçekçi rakamlar rastgele artırılsa bile, toplu mezar hacminin yüzde 100'ünü doldurmaz. Ortalama ceset ağırlığını 35 kilograma yükseltmek ve 1 kilogram insan cesedi başına odun oranını artırmak (1:1 orandan 2:1 oranına), 9.760 metreküp kül üretir; bu da toplu mezarların toplam hacminin yüzde 61'ine eşittir.

  En büyük mezarlardan ikisi kampın mevcut alanının dışına genişlediği (özel araziye) ve ölçülemediği için, 15.840 metreküpün, toplu mezarların en düşük hacmi olduğunu da hatırlayalım.

  Wood Ash
  Laurentius (Kendi çalışması) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons aracılığıyla.

  Reinhard Operasyonu kamplarındaki küllerin ortadan kaldırılması hakkında bildiklerimiz:

  Üç Reinhard Operasyonu ölüm kampındaki küllere ne yapıldığına dair bazı bilgilerimiz vardır. Treblinka'daki ölüm kampı alanında çalışmış Chil Rajchman (Henryk Reichman olarak da bilinir), ifadesinde şunları söylemiştir: "Cesetlerin çıkarıldığı çukurlara ince bir kül tabakası dökülür, daha sonra bunun üstüne ince bir kum tabakası dökülürdü ve yüzeye 2 metre kalana kadar böyle devam edilirdi. Son iki metre sadece kumla doldurulurdu. İşledikleri korkunç suçların izlerini bu şekilde sonsuza kadar sileceklerini zannetmişlerdi. . . Sabahtan akşama kadar külü ve kumu teslim eden taşıyıcılar, ayaklarıyla yüzeyi iyice sıkıştırırdı."[3]

  Sonuç:

  Mattogno'nun ortalama ceset ağırlığı ve odun miktarı hesaplamaları gerçekliğe uymamaktadır. Bulduğu rakamlar aşırı şişirildiği için, ortaya çıkan odun ve insan külü miktarıyla ilgili vardığı sonuç geçersizdir. Daha gerçekçi rakamlar kullanılarak, toplu yakma işleminden elde edilen küllerin yeniden gömülmesi için fazlasıyla yer olduğu anlaşılabilir.

  NOTLAR

  [1] Carlo Mattogno, Propagandada, İfadelerde, Arkeolojik Araştırmada ve Tarihte Belzec (Theses & Dissertations Press, 2004), s. 86 http://vho.org/dl/ENG/b.pdf.

  [2] Carlo Mattogno, Propagandada, İfadelerde, Arkeolojik Araştırmada ve Tarihte Belzec, s. 108.

  [3] Chil Rajchman, Treblinka'nın Son Yahudisi: Sağ Kurtulanın Hatıraları 1942-1943, Yidceden çeviren Solon Beinfeld (Pegasus Books, 2009), s. 78.