• Search

  Reinhard Operasyonu Toplu Mezarları: Krege Araştırması

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Treblinka ölüm kampında toplu mezarlar olduğunun kanıtı nedir?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  Teknoloji, Treblinka'nın toprağında herhangi bir bozulma olmadığını göstermektedir. Treblinka, büyük toplu mezarlara sahip bir ölüm kampı olsaydı, tespit edilebilir bir bozulma gerçekleşirdi.

  Gerçekler şunlardır:

  Holokost inkârcılarının bu iddiası yanlıştır. Savaş sonrası adli kanıtların yanı sıra, toplu mezarların varlığını gösteren fotoğrafik kanıtlar da vardır.

  Holokost inkârcıları ve sözde bilimleri:

  Kaliforniya merkezli Holokost inkâr örgütü olan Tarihi İnceleme Enstitüsü, Avusturyalı Holokost inkârcısı Richard Krege'nin başını çektiği bir ekibin Ekim 1999'da "Treblinka II bölgesinin tamamını, özellikle de 'toplu mezarlar' kısmını dikkatli bir biçimde incelediğini"" ve toprakta, yüzbinlerce cesedin gömülmesiyle uyumlu bir bozulma olmadığı anlaşılmış ve hatta zeminin hiçbir zaman bozulmadığına dair kanıtlar bulunmuştur. Ayrıca, Krege ve ekibi tek kişilik mezarlar, kemik kalıntıları, insan külleri veya odun küllerine dair kanıt da bulamamıştır."[1]

  Krege'nin "araştırması" hakkındaki gerçekler:

  Krege, 1999-2000 yıllarında Belzec ve Treblinka ölüm kamplarını araştırmak için yer radarı (GPR) kullandığını iddia etmektedir.

  Krege'nin güya kullandığı GPR cihazı, çim biçme makinesine benzer. Zemin yüzeyinde itildiği veya sürüklendiği zaman yeraltındaki toprak yapısının haritasını çıkarır. Yeraltındaki toprağın haritasını çıkarmak için ses dalgaları kullanır ve sonuçları bir bilgisayar ekranında görüntüler. Krege, GPR'nin toprağa sokulmuş bir küreğin izini bile gösterecek kadar hassas olduğunu iddia etmektedir.[2]

  Krege, 1999 yılında İsveçli Holokost inkârcısı Jürgen Graf ve İtalyan Holokost inkârcısı Carlo Mattogno'yla birlikte GPR'yi Treblinka'nin zemininde sürüklediğini ve toprağı "mükemmele yakın" ve "insan eli değmemiş" halde bulduğunu iddia etmektedir. Krege şu sonuca ulaşmıştır: "Toplu mezarlar, iskelet parçaları, insan külleri, odun külleri, zeminde düzensizlikler, inşaat malzemeleri veya kalıntıları, ağaç veya kütük kalıntıları, oyuklar, altın dişler bulunamadı."[3]

  Treblinka'nın zemininin durumuyla ilgili kanıtlar:

  Treblinka Kasım 1943'te terk edilmeden önce kamp binaları temellerine kadar yıkıldı ve kumla örtüldü. Toplu mezarlar kazıldı, cesetler yakıldı ve çukurlar yeniden doldurup üzerleri örtüldü. Üstüne üstlük, yerel Polonyalılar öldürülen Yahudilere ait değerli eşyalar aramak için toprağı kazarken, zemini dağıttılar.

  Varşova'da sağ kurtulan Rachel Auerbach, kampın beş eski mahkumuyla birlikte 1946 yılında Treblinka'ya gitti. Polonyalıların hazine aradığına şahit oldular ve Rachel bu olaya "Treblinka'da Altına Hücum" dedi. Kendisi ve arkadaşları şu manzarayla karşılaştı: "Her türden leş yiyici ve çapulcu, sürüler halinde, ellerinde küreklerle buraya gelmiş. Kazıyorlar, arıyorlar, yağmalıyorlar. Hiç değilse bir para veya altın diş bulma umuduyla kumu eliyorlar, yarısı çürümüş ceset parçalarını topraktan çıkarıyorlar, kemikleri ve döküntüleri sağa sola saçıyorlar . . . Koskoca alanda bir tek düz yer yok. Her şey paramparça edilmiş ve kazılmış, her yerde küçük tepecikler ve delikler var. Üstlerinde, altlarında, yanlarında her tür nesne var . . . Ama fiziksel kanıtlar nesnelerle sınırlı değildi. Zeminde daha da ilerledikçe, insan kemikleriyle dolu bir alanda yürümeye başladık . . . Bacak kemikleri, kaburgalar, omurga parçaları, büyük ve küçük, kısa ve usun, yuvarlak ve düz kafatasları. Kafatasları!"[4]

  Ayrıca Treblinka'nın 1945 yılında kalma, yerel Polonyalılar tarafından yapılmış "keşif kuyusu kazıları" nedeniyle bozulmuş zemini ve etrafa dağıtılmış insan kemiklerini açıkça gösteren resimleri de vardır.[5] Resimlerde; deliklerle, kemiklerle, "kemik paçaları olduğu aşikar parçaların bulunduğu" altüst olmuş toprakla dolu "ay yüzeyine" benzeyen bir alan ve en az bir tane çok büyük çukur görülmektedir.[6]

  Kreger'in GPR cihazı, yerdeki bir kürek izini bulacak kadar hassas ise, yok edilmiş kampın bu kadar çok kanıtını nasıl gözden kaçırdı? Yerel halkın yaptığı belgelenmiş kazıları nasıl gözden kaçırdı?[7]

  Treblinka death camp summer 1945 03
  1945 yazında eski ölüm kampı Treblinka, fotoğrafı gönderen nieznany/bilinmiyor [Genel kullanıma açık], Wikimedia Commons aracılığıyla

  Treblinka'daki bozulmuş toprak, insan kemikleri ve küllere ilişkin diğer kanıtlar:

  Polonya Devlet Savcılığı ve Almanların Polonya'da İşlediği Cinayetleri Araştırma Ana Komisyonu, Treblinka bölgesini Kasım 1945'te inceledi. Sonuç raporlarında, en büyüğü 6 metre derinliğinde olan bazı mezarlar bulduklarını belirttiler. En büyük mezarda: ". . . bu kazılar sonucu, hâlâ kısmi çürüme durumunda olan çok sayıda insan cesedi bulunmuştur. Toprak, üzerine kum serpilmiş küllerden oluşmaktadır . . . Kazılar sırasında topraktan kesif bir yanma ve çürüme kokusu yayılmıştır."[8] 20.000 metrekarelik alanı kaplayan kum, insan külleriyle karıştırıldığı için zemini gri ve tanecikli hale getirmiştir.[9]

  Tanınmış tarihçi Martin Gilbert 15 yıl sonra, 1959 yılında Treblinka'yı ziyaret etmiştir:"Nihayet, her tarafı yoğun ağaçlıklarla sınırlandırılmış çok büyük bir açık alana ulaştık. Karanlık çöküyordu; karanlıkla birlikte akşam soğuğu ve soğuk çiğ de. Arabadan inip kumlu toprağa bastım; kahverengiden ziyade gri renkli bir topraktı. Aniden gelen bir dürtüyle elimi tekrar tekrar toprağa soktum. Ayaklarımın altındaki zemin kaba ve sivriydi; insan kemiği parçalarıyla doluydu."[10] 

  Krege, toprağın yüzeyinde hâlâ bulunabilen ve GPR teknolojisi olmadan bile gözle görülebilen, kumdaki kemik parçalarını ve külleri nasıl gözden kaçırdı?

  Treblinka ölüm kampının modern kazısı:

  Krege ve inkârcı arkadaşları, Treblinka'daki müze yetkililerinden izin almadıkları için GPR cihazıyla "araştırmalarını" gizlice yapmak zorunda kalmıştı. Ancak adli arkeolog Caroline Sturdy Colls, müze yetkililerinin izniyle 2010 yılında bir araştırma yürüttü. Bu izinle, araştırmasını gizlice yapmak yerine bilimsel şekilde ve yavaş yavaş yürütebilecekti. Krege'nin güya kullandığı GPS cihazını kullanan Colls, ilk olarak "boyut bakımından kayda değer, çok derin, özellikle bir tanesi 26 metreye 17 metre" [85 fite 58 fit] boyutlarında "birkaç defin çukuru tespit etti." Colls şöyle belirtmiştir: Büyük çukurun yakınında "çeşitli boyutlarda ve en az bu derinlikte beş çukur daha" bulundu. "Boyutları ve konumları düşünüldüğünde, bu çukurların defin alanları olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır."[11] Colls, Treblinka'daki araştırmasıyla ilgili çalışmayı yayınladı ve kamuoyunun dikkatini çekti.[12]

  Günümüzde Krege ve iddiaları:

  Krege'nin bulguları 2001 yılında, Amerikalı Holokost inkâr örgütü olan Tarihi İnceleme Enstitüsü'nce basılan Tarihi İnceleme Dergisi'ndeki bir makalede sunuldu.[13] Krege o zaman, bulgularının kitap olarak basılacağını duyurdu ancak 2014 yılı itibarıyla başka bir makale veya kitap söz konusu değildir.[14] Krege'nin araştırmalarını finanse eden ve ona bölgede eşlik eden İtalyan Holokost inkârcısı Carlo Mattogno bile, Krege'nin sahte bulgularını aradan geçen yıllarda kamuoyunun önünde desteklemek istememiştir.

  Krege, 2001 yılında Washington, D.C'de, 2002 yılında Moskova'da yapılan Holokost inkârcıları konferanslarında konuşmuştur. Destekçileri tarafından "Treblinka hakkında aranılan hoca" olarak tarif edilse de [15], en son 2006 yılında Tahran'da düzenlenen İran Holokost inkârı konferansında görülmüştür.[16]

  Sonuç:

  Krege'nin, Treblinka'daki toprağın bozulmadığı iddiaları yanlıştır. Kampın kapatılmasından sonra bölgenin durumuna ilişkin fotoğrafik kanıtlar vardır. Bu kanıtlar, bölgenin deliklerle, kum yığınlarıyla ve derin çukurlarla dolu olduğunu göstermektedir. Bu resimler ayrıca, çıplak gözle görülebilen kemikleri ve insan kalıntılarını da ortaya koymaktadır.

  Treblinka toprağındaki bu belgelendirilmiş bozulmalar bir yana, Polonya Devlet Savcılığı ve Almanların Polonya'da İşlediği Cinayetleri Araştırma Ana Komisyonu, Treblinka'daki toplu mezarların varlığını Kasım 1945'te kanıtlamıştır. Onlar da insan külleri ve kalıntıları bulmuştur. 2010 yılında yapılan ve GPS cihazı kullanılan izinli bir araştırmada, çok derin ve çok geniş birkaç defin çukurunun yeri tespit edilmiştir.

  NOTLAR

  [1] "Treblinka Yer Radarı İncelemesinde Toplu Mezar İzi Bulunmadı" http://www.ihr.org/jhr/v19/v19n3p20_radar.html.

  [2] Richard Krege, "Treblinka İmha Kampıyla İlgili 1999 Tarihli Krege Raporu" http://barnesreview.org/wp/archives/280.

  [3] Richard Krege, "Treblinka İmha Kampıyla İlgili 1999 Tarihli Krege Raporu."

  [4] Rachel Auerbach ve Alexander Donat, editör, Ölüm Kampı: Treblinka: Belgesel (Holokost Kütüphanesi, 1979), s. 69-71.

  [5] Treblinka'da öldürülen Yahudilerin hazine avcıları tarafından çıkartılan kalıntılarını ve kum yığınlarını açıkça gösteren 1945 tarihli kamp fotoğrafını http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2011/12/belzec-sobibor-treblinka-holocaust_5940.html adresinde görebilirsiniz.  Bu fotoğraflar ve daha fazlası, İsrail'deki Getto Savaşçılarının Evi Müzesi'ndeki arşivlerde bulunabilir http://gfh.org.il/eng/.

  [6] "Belzec, Sobibor, Treblinka. Holokost İnkârı ve Reinhard Operasyonu. Bölüm 7: Toplu Mezarlar (2). Toplu Mezarların Sayısı, Boyutları ve İçerikleri" http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2011/12/belzec-sobibor-treblinka-holocaust_5940.html.

  [7] Daha fazla bilgi için, bkz. http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2008/03/gold-rush-in-treblinka.html.

  [8]"Protokol czynnosci wykomanych w terenie w toku dochodzenia sadowego w sprawie obozu smierci w Treblince, AIPN NTN 69" "Belzec, Sobibor, Treblinka. Holokost İnkârı ve Reinhard Operasyonu. Bölüm 7: Toplu Mezarlar (2). Toplu Mezarların Sayısı, Boyutları ve İçerikleri"nde alıntılandığı gibi http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2011/12/belzec-sobibor-treblinka-holocaust_5940.html.

  [9]"Protokol czynnosci wykomanych w terenie w toku dochodzenia sadowego w sprawie obozu smierci w Treblince, AIPN NTN 69" "Belzec, Sobibor, Treblinka. Holokost İnkârı ve Reinhard Operasyonu. Bölüm 7: Toplu Mezarlar (2). Toplu Mezarların Sayısı, Boyutları ve İçerikleri"nde alıntılandığı gibi http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2011/12/belzec-sobibor-treblinka-holocaust_5940.html.

  [10] Martin Gilbert, Holokost: İkinci Dünya Savaşı Sırasında Avrupa Yahudilerinin Tarihi (Holt, Rinehart ve Winston, 1985), önsöz, s. 17

  [11] Lee Cain, "İngiliz arkeolog, Treblinka'da bulunan toplu mezarla Holokost inkârcılarının savlarını yıkıyor, Mail Online, 14 Nisan 2013 http://www.dailymail.co.uk/news/article-2087735/British-archaeologist-discovers-fresh-evidence-mass-graves-World-War-Two-death-camp-Treblinka.html ve "Treblinka: Holokost'un gizli mezarlarını ortaya çıkarma," BBC News Magazine, 23 Ocak 2012 http://www.bbc.co.uk/news/magazine-16657363.  (BBC makalesi Coll'ün bulgularının renkli haritalarını içermektedir.)

  [12] Örneğin, bkz: Elizabeth Svoboda, "Nazi Ölüm Kamplarındaki Zulmü Gün Yüzüne Çıkarma," Scientific American (Nisan 2016) https://www.scientificamerican.com/article/unearthing-the-atrocities-of-nazi-death-camps/

  [13] "Treblinka Yer Radarı İncelemesinde Toplu Mezar İzi Bulunmadı" http://www.ihr.org/jhr/v19/v19n3p20_radar.html.

  [14] Bkz. David Irving'in web sitesi, http://www.fpp.co.uk/Auschwitz/Treblinka/IHRJ191000.html "Treblinka Yer Radarı İncelemesinde Toplu Mezar İzi Bulunmadı" makalesinden alıntı yapmaktadır, Tarihi İnceleme Dergisi, 19(3) (Mayıs/Haziran 2000).

  [15] "Treblinka Bir Ölüm Kampı mıydı?" http://holocaustdenial.com/Zyklon_B/judicial_inc_biz/Treblinka.html.

  [16] "İran, Tahran'deki Anti Semitik Nefret Festivaline Ev Sahipliği Yapıyor" http://archive.adl.org/main_International_Affairs/iran_holocaust_conference.htm?Multi_page_sections=sHeading_3.