• Search

  Reinhard Operasyonu Toplu Mezarları: Belzec'teki Toplu Mezarlar

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Belzec ölüm kampında toplu mezarlar olduğunda dair deliller nedir?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  Belzec ölüm kampındaki 33 toplu mezarın yerini bulup haritalandırılan ve 1997'den 2000'e kadar süren kazılar, tüm insan kalıntılarının yalnızca izini ortaya çıkarmıştır. Bu izler toplu katliam kanıtı değil, Yahudiler daha doğuya tehcir edilirken yaşanan hastalık ve sıkıntıdan dolayı ölümlerin sonucudur.

  Gerçekler şunlardır:

  Aradan 60 yıl geçmesine rağmen iki ayrı araştırmanın sonuçları, Belzec'te "birkaç yüz cesetten" fazlası olduğunu kanıtlamaktadır. Bu araştırmalar, Belzec'te 450.000 Yahudi kadın, erkek ve çocuğun öldürülüp gömüldüğü sonucunu desteklemektedir.

  Holokost inkârcıları Belzec ve toplu mezarları hakkında özellikle ne söylemektedir?

  İtalyan Holokost inkârcısı Carlo Mattogno, Belzec'teki toplu mezarlarla ilgili iki büyük iddia da bulunmaktadır. Birincisi, 33 toplu mezarda "en çok birkaç yüz ceset" (yanmamış cesetler) bulunduğunu ileri sürmektedir.[1] İkincisi, Mattogno mezarlardaki kül ve kemik parçaları miktarının, sözde Belzec'te gömülü 450.000 kişinin cesetleriyle "kesinlikle uyumsuz" olduğunu iddia etmektedir. [2] Ardından Mattogno ceset ve kül eksikliğinin, Nazilerin Yahudileri daha doğruya yerleştirme çabasını gösterdiğini ileri sürmektedir; bu, "Almanların Yahudilere karşı çok sert tutum" gösterdiği bir politikadır ancak toplu katliam değildir.[3]

  Belzec'te toplu mezarların varlığı: 

  Belzec'te, biri 1946 yılında, diğeri 1997 ile 2000 yılları arasında olmak üzere iki araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar Belzec'te toplu mezarlar bulunduğunu kesin olarak göstermektedir.

  Savaş sonrası Polonya araştırması:

  Zamosc Bölge Mahkemesi Yerel Araştırma Hakimi Czeslaw Godzieszewksi 1946 yılında Belzec'in zeminini inceledi. Polonyalı araştırmacılar 10 metre (33 fit) boyunda, 8 metre (26 fit) derinliğinde 9 hendek kazdı. Bu hendeklerin içinde metrelerce kalınlıkta insan külü katmanları, kömürleşmiş insan kalıntıları, ceset parçaları, kadın saçı ve yanmamış insan kemikleri buldular. 8 metre derinliğindeki hendeklerin sırf birinde 3 metre kalınlığında (yaklaşık 10 fit) insan külü katmanı buldular.[4]

  Kola araştırması:

  1997 ile 2000 yılları arasında, aralarında arkeologlar, tarihçiler ve haritacıların bulunduğu bir uzmanlar grubu tüm kamp bölgesini etraflıca ve bilimsel olarak araştırdı. Araştırmaya Polonya hükümeti ile Birleşik Devletler Holokost Anı Müzesi yetki verdi. Ekibin başında, Polonya'daki Torun Üniversitesi'nden Profesör Andrzej Kola vardı. Polonyalı yetkililer Belzec anıtının yerini değiştirdiği için ve yeni anıt alanını tasarlanış inşa edilirken toplu mezarlar bozulmasın diye, araştırmayı Andrzej Kola üstlendi.

  Kola'nın ekibi üç yıl boyunca, altı metre aralıklarla 5 metre (16,5 feet) derinlikten 2.001 karotla delerek toprak numuneleri çıkardı. Bu delikleri, tüm kamp alanını kaplayan bir ızgara düzeninde deldiler. Kola araştırması, Belzec'in "büyük bir toplu mezarlar yığını" olduğunu bulmuştur.[5] Araştırmacılar, toplamda yaklaşık 15.840 metreküp hacme sahip 33 toplu mezarın yerini saptamıştır.[6]  Günümüzde, Sobibor'daki toplu mezar bölgesi anıt taşlar alanıyla kaplıdır.

  Mattogno'nun iddiaları hakkındaki gerçekler:

  İddia 1:  33 mezarda en çok "birkaç yüz ceset" bulunmaktadır."

  Holokost inkârcısı Carlo Mattogno, Kola'nın bulduğu 33 mezardan sadece 3, 10 ve 20 numaralı mezarların, en altta ince bir yanmamış ceset katmanı bulundurduğunu iddia etmektedir. "Varılabilecek tek akla yatkın sonucun, sağda solda tek tük cesetler bulunması" olduğunu söylemektedir.[7]  Mattogno okurlarına, kendi iddialarını geçersiz kılan bazı gerçekleri söylememektedir:

  3 numaralı mezar, 16 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde, 5 metre derinliğindedir.

  10 numaralı mezar, 24 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğinde, 5 metre derinliğindedir.

  20 numaralı mezar, mevcut kamp sınırlarının dışına uzanmaktadır ve tam olarak ölçülememektedir. Ölçülebilen kısım 26 metre uzunluğunda, 11 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğindedir.

  Ağır kazma makineleri kullanan Nazilerin, Doğu'ya giderken ölen "tek tük" Yahudilerin cesetlerini gömmek için o kadar büyük ve derin üç mezar kazdığına inanmak mantıksızdır.

  Toplu mezarlarda neden yanmamış insan kalıntıları vardı?

  Mezarlarda neden bütün insan cesetleri olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz ancak birkaç seçenek var saymak akla yatkındır. Nedenlerden biri, en alttaki cesetlerin durumunun Nazilerin (işi Yahudi köleler yaptığı halde bile) çıkarmaya dayanamayacak kadar kötü olması olabilir. Belki de Naziler, aylar süren ceset çıkarma ve yakma işleminden sonra, işi bitirip o sefil yerden bir an önce gitmek istemişti. Toplu katliam kanıtlarını ortadan kaldırma isteklerine rağmen, bazı yanmamış cesetleri toprağın 7,5 metre altında bırakmayı büyük bir risk olarak görülmemiş olabilir.

  İddia 2: Toplu mezarlardaki kül ve kemik parçalarının miktarı çok az.

  Mattogno ayrıca, mezarların "çok ince bir kum ve kül katmanı" içerdiğini ve bunun "yakılan 600.000 cesetle tamamen uyumsuz olduğunu" iddia etmektedir."[8]  Ancak, mezarlardaki kül ve kemik katmanı hiç de "çok ince" değildir. Bazı örnekler vermek gerekirse:

  5 numaralı mezar, o kadar kalın bir yanmış insan kemiği katmanı içermektedir ki, matkap daha fazla delememiştir. Mezar 32 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, 4,5 metre derinliğindedir.

  6 numaralı mezar, 30 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde, 4 metre derinliğindedir. Karbonlaşmış odun ve insan kemiği parçaları içermektedir. Mezarın doğu ucunda zemin, yanmış ve yanmamış insan kemiği parçalarının karışımından oluşan gri kumla kaplıdır.

  3, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33 numaralı mezarların tamamı yanmış insan kemiği parçaları, insan külleri ve karbonlaşmış odunlar içermektedir.

  14 numaralı mezar, kamptaki en büyük mezardır. Yanmış insan kemiği parçaları ve 5 metre derinliğinde karbonlaşmış odun parçaları ile gri, kumlu toprak karışımı içermektedir. Mattogno ne derse desin, 5 metre kalınlığındaki toprak, "ince bir katman" değildir.

  Küller ve kemik kalıntıları sadece mezarlarda da bulunmamaktadır. Kola'nın ekibi, toprağın yüzeyinde de kumla karışmış kül ve kemik bulmuştur.[9]

  İnsan kalıntıları neden tamamen çıkarılmadı?

  Mattogno, sorularının, bölgelerde kapsamlı ve düzgün kazılar yapılarak kolayca çözülebileceğinden yakınmaktadır. Bunun, meseleyi kesin olarak sonuca bağlayacağını iddia etmektedir. Ancak Kola'nın amacı cesetlerin çıkarılması değildi. O, Belzec'te yeni bir anıt yapma düşüncesiyle toplu mezarları haritalandırıyordu. Kola'nın hedefi cesetlerin tamamıyla çıkarılması olsaydı bile, büyük mezarlardan en az biri kamp sınırlarının dışına uzandığı için bu görevi tamamlayamazdı. Mezar özel araziye uzanmakta ve araştırılamamaktadır.

  Ayrıca, bazı din adamları mezarların bozulmasının ölülere saygısızlık olacağı düşüncesiyle araştırmanın yapılmasına karşı çıkmıştır.[10] Küllerin ve kemik kalıntılarının miktarını belirlemek için mezarların kazılması yakışıksız olur, ayrıca şiddetli tartışmalara yol açardı. Bu nedenle, toplu mezarları mümkün olan en az ölçüde bozmak için büyük çaba sarf edildi.

  Kendisine "Denierbud" adını takan Amerikalı YouTuber ve Holokost inkârcısı, aynı yakınmayı Belzec ve Treblinka için yapmaktadır. "Fiziksel kanıt arama eksikliğinin şok edici olduğunu" ileri sürmektedir. Ardından, hikayeyi desteklemeyecek hiçbir şey bulmayacağını bildikleri için Kola'nın özellikle seçildiğini ifade etmektedir. Denierbud, her şeyin "büyük bir yalan" olmadığının kanıtlanması için iki kampın da tümüyle kazılmasını istemektedir. Yukarıda ana hatlarıyla belirtilen etik mülahazalar (ve her metrekarenin 6 metre derinliğe kadar kazılması hususu), onun yakınmaları için de geçerlidir.[11]

  Sonuç:

  Holokost inkârcıları, kurbanların sayısını "en çok birkaç yüze" indirme niyetindedir. Bu azaltma girişimi kanıtlarla desteklenmemektedir. 60 yıl arayla yapılan iki ayrı araştırma, Belzec'te 450.000 Yahudi erkek, kadın ve çocuk cesedinin gömüldüğünü göstermektedir.

  PL Belzec extermination camp 10
  Belzec'teki toplu mezarları kaplayan taş alan. Lysy (Kendi çalışması) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], Wikimedia Commons aracılığıyla.

  NOTLAR

  [1] Carlo Mattogno, Propagandada, İfadelerde, Arkeolojik Araştırmada ve Tarihte Belzec (Theses & Dissertations Press, 2004), 79 http://vho.org/dl/ENG/b.pdf.

  [2] Carlo Mattogno, Propagandada, İfadelerde, Arkeolojik Araştırmada ve Tarihte Belzec (Theses & Dissertations Press, 2004), 87.

  [3] Carlo Mattogno, Propagandada, İfadelerde, Arkeolojik Araştırmada ve Tarihte Belzec (Theses & Dissertations Press, 2004), 99.

  [4] Jonathan Harrison, Robert Muehlenkamp, Jason Myers, Sergey Romanov ve Nicholas Terry, Belzec, Sobibor, Treblinka: Holokost İnkârı ve Reinhard Operasyonu. Mattogno, Graf ve Kues'in Yalanlarının Eleştirisi, 383 http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2011/12/belzec-sobibor-treblinka-holocaust.html.  PDF sürümü için Google Docs, Rapidshare veya Archive.org'u seçin.

  [5] "Arkeolojik Araştırmalar: Belzec: Tarihçiler Tarafından Yapılan İnceleme" www.holocaustresearchproject.org/ar/modern/archreview.html.  Andrzej Kola'nın tüm çalışmasına şu ad verilmiştir Belzec: Arkeolojik Kaynaklar Işığında Nazilerin Yahudi Kampı, Kazılar 1997-1999 (Muharebe ve Şehit Anılarını Koruma Konseyi ve Birleşik Devletler Holokost Anı Müzesi, 2000) www.scribd.com adresinden indirilebilir.

  [6]  Andrzej Kola, Belzec: Arkeolojik Kaynaklar Işığında Nazilerin Yahudi Kampı, Kazılar 1997-1999 (Muharebe ve Şehit Anılarını Koruma Konseyi ve Birleşik Devletler Holokost Anı Müzesi, 2000), 40, kitabın tamamı www.scribd.com adresinden indirilebilir. Çalışmanın alıntısı http://www.jewishgen.org/Yizkor/belzec1/bel150.html adresinden okunabilir.  Kola 21.000 metreküp hesaplamasına rağmen; çoğu mezarın şeklinin düzensiz, mezarların kenarlarının meyilli ve diplerinin engebeli olduğu göz önüne alındığında, 15.840 sayısı tahmini düzeltilmiş hacimdir. Bkz. Jonathan Harrison, Robert Muehlenkamp, Jason Myers, Sergey Romanov ve Nicholas Terry, Belzec, Sobibor, Treblinka: Holokost İnkârı ve Reinhard Operasyonu. Mattogno, Graf ve Kues'in Yalanlarının Eleştirisi, 387 http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2011/12/belzec-sobibor-treblinka-holocaust.html.  PDF sürümü için Google Docs, Rapidshare veya Archive.org'u seçin.

  [7] Carlo Mattogno, Propagandada, İfadelerde, Arkeolojik Araştırmada ve Tarihte Belzec (Theses & Dissertations Press, 2004), 78.

  [8] Carlo Mattogno, Propagandada, İfadelerde, Arkeolojik Araştırmada ve Tarihte Belzec (Theses & Dissertations Press, 2004), 87.

  [9] Andrzej Kola, Belzec: Arkeolojik Kaynaklar Işığında Nazilerin Yahudi Kampı, Kazılar 1997-1999 (Muharebe ve Şehit Anılarını Koruma Konseyi ve Birleşik Devletler Holokost Anı Müzesi, 2000).  Bkz. "Belzec'teki mezar çukurları," 21-40. Bu cilt, www.scribd.com adresinden indirilebilir. Bölgede bulunan toplu mezarların ayrıntılı haritasını ve toplu mezarların boyutlarının ve içeriklerinin ayrıntılı şemalarını http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2006/05/carlo-mattogno-on-belzec_23.html adresinde görebilirsiniz.

  [10] Bkz. "Belzec Arkeolojik Araştırmasında Carlo Mattogno-Giriş ve Bölüm 1, 1. Kola'nın Arkeolojik Araştırmasının Mahiyeti ve Amacı") http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2006/05/carlo-mattogno-on-belzec.html.

  [11] Bkz. "Holokost'un Üçte Biri" http://www.youtube.com/watch?v=taIaG8b2u8I yaklaşık 2:31. dakikada.