• Search

  Reinhard Operasyonu Toplu Mezarlar: Toplu Mezar Alanı

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Reinhard Operasyonu ölüm kamplarında toplu mezarlar için yeterli alan var mıydı?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  Reinhard Operasyonu; Treblinka, Belzec ve Sobibor ölüm kamplarında, sözde kurbanların cesetlerini gömecek kadar yer yoktu.

  Gerçekler şunlardır:

  Holokost inkârcıları, varsayımlarını kanıtlamak için Reinhard Operasyonu ölüm kamplarının boyutları için uydurulmuş rakamlar aktarmaktadır. Kurbanları cesetlerinin toplam kütlesi için de hatalı ramaklar aktarmaktadırlar. Kanıtlar daha mantıklı tahminlerle incelendiğinde, kamplarda toplu mezarları barındıracak fazlasıyla alan olduğu ortadadır.

  Holokost inkârcılarının söylediklerine örnekler:

  Kendisine "Denierbud" adını takan Amerikalı Holokost inkârcısı ve YouTuber, şunu iddia etmektedir: "Treblinka, Belzec ve Sobibor'da sözde 1,38 milyon cesedin gömüldüğü tahmin ediliyor . . . Sorun, haritalarda ve maketlerde o kadar cesedi gömecek yeterli alan olmaması."[1]

  Kanadalı Holokost inkârcısı John Ball da aynı iddiada bulunmakta ancak "analizini" savaştan sonra çekilen hava gözlem fotoğraflarına dayandırmaktadır. Ball Hava Fotoğrafı Kanıtı adlı bir kitapta, Treblinka'da 800.000 cesedin gömülmesinin "sözde mezarlık alanından 40 kat daha büyük bir alan gerektireceğini" ileri sürmektedir.[2]

  Holokost inkârcılarının bu rakamlara ulaşması:

  Denierbud, yetişkin bir erkek cesedinin ne kadar alan kaplayacağını hesaplamakta ve her biri için 0,3408 metreküp (veya yaklaşık 12 fit küp) sayısına ulaşmaktadır. Daha sonra gelişigüzel olarak, Treblinka'daki bir toplu mezarın 11.250 metreküp gömme alanına sahip olduğuna kara vermektedir.

  Sözde 11.250 metreküpü, ceset başına 0,3408 metreküple bölerek, bir mezarın yaklaşık 33.000 ceset veya metreküp başına 3 yetişkin erkek cesedi alabileceği sonucunu bulmaktadır. Her kamptaki kurban sayısını 33.000'e bölerek, her kampın ihtiyaç duyduğu çukur sayısına ulaşmaktadır.

  Treblinka için, yaptığı 700.000 kurbanlık tahminle, toplamda 21,2 çukur sonucuna ulaşmaktadır.

  Belzec için, yaptığı 600.000 kurbanlık tahminle, toplamda 18,02 çukur sonucuna ulaşmaktadır.

  Sobibor için, hatalı veya doğru bir kanıt sunmamaktadır. Onun yerine, Sobibor'da toplu mezarlar bulunduğuna dair herkesçe kabul edilmiş tarihi görüşle alay etmek için herhangi bir hesaplama yapmamaktadır.[3]

  Treblinka2.JPG: Felemenkçe Wikipedia'ya ilk yükleyen Johannes49'du: Nothere (Bu dosya Treblinka2.JPG'den türetilmiştir:) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) veya GFDL], Wikimedia Commons aracılığıyla

  Denierbud'un yanılma şekli ve nedeni:

  Birincisi, Denierbud'un hesapladığı kübik alan kurbanların ortalama boyutlarını temsil etmemektedir. İkincisi, cesetlerin mezarlara atılma şeklini yanlış sunmaktadır. Önerdiği tarz, kullanılabilir alanı boşa harcamak olurdu. Son olarak, kampların doğru olarak ölçeklendirilmemiş haritalarını kullanmaktadır. Bu haritalar, mezar sayılarıyla ilgili sonuca varmak için kullanılamaz.

  Denierbud'un hatalı varsayımlarını tek tek inceleyelim.

  Denierbud kurbanların ortalama boyutunu yanlış hesaplamaktadır:

  Denierbud, bir metreküplük alana yaklaşık üç yetişkin erkek cesedi gömülebileceği sonucuna varmaktadır. Bu rakamı nasıl hesaplamıştır?

  Birincisi, her cesedin omuz genişliğini 66 santimetre, mezar derinliğini 40 santimetre (17 santimetre kum katmanı da dahil) ve mezar uzunluğunu 127 santimetre olarak hesaplamaktadır. 127 santimetrelik uzunluk, diğer iki cesedin ayakları arasına yerleştirdiği başın kapladığı alanı azaltmakta ve dolayısıyla piramit şekli oluşturmaktadır.[4]

  66 santimetrelik omuz genişliği, muhtemelen futbol oynayan, 100 kiloluk, sağlıklı, iyi beslenmiş, yetişkin bir Amerikalının omuz genişliğine tekabül etmektedir. Bir deri bir kemik kalmış kadın, çocuk, bebek ve yaşlı Polonya Yahudilerinden oluşan kurbanların durumu böyle değildi. Kamptaki kurbanların çoğunluğu bunlardı.[5] Yirminci yüzyılın ortalarında Polonya Yahudilerinin endamı (Birleşik Devletler'deki modern standartlara göre) genelde daha küçüktü. Ortalama bir Polonya Yahudisi erkek yaklaşık 1,6 metre boyunda olurdu. Buradan da, ceset kütlelerinin de ortalamadan küçük olduğu sonucu çıkar.[6] İlginçtir ki, aynı hesaplamaları yapmaya çalışan diğer Holokost inkârcıları, Denierbud'a nazaran daha gerçekçi rakamlara ulaşmaktadır. İtalyan Holokost inkârcısı Carlo Mattogno ve Kanadalı Holokost inkârcısı John Ball, kurbanların üçte birinin çocuk olduğunu varsayarak, metreküp başına 8 ceset hesaplamaktadır. Denierbud'un hesaplamaları, toplam kurban sayısının yaklaşık yarısını oluşturan çocuk veya bebek cesetleri için gerekli alanı ikiye veya üçe katlamakta.

  Treblinka ve Belzec'in hava fotoğraflarını mevcut en yeni teknolojiyi kullanıp, özenle ve bilimsel olarak analiz eden Alex Bay'dan daha gerçekçi rakamlar gelmektedir. Daha normal bir erkek cesedinin kütlesini hesaplayarak, bir metreküpün gerçek gömme kapasitesine çok daha yakın bir sonuç elde etmektedir; 10,7 yetişkin erkek cesedi.[7]  Bay'ın daha gerçekçi ceset kütlesinin kullanılmasıyla, Treblinka ve Belzec'teki toplu mezarlarda kurbanları gömmek için bolca alan olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır.[8]

  Holokost inkârcıları, mezarları örtmek için kullanılan kireç ve kum miktarını genellikle fazla tahmin etmektedir. Kum (veya kireç) katmanı her zaman tam olarak 18 santimetre değildi. Cesetlerin üzerini eşit kalınlıkta kum ve kireç katmanıyla örtme işlemi aynı kampta bile her mezarda her zaman yapılmıyordu.

  Denierbud'un mezarlardaki kullanılabilir alanla ilgili söyledikleri:

  Toplu mezarların cesetlerle nasıl doldurulduğuna dair elimizde fazla ayrıntı yok. Kampların imha alanına çalışmış Sonderkommando'lardan sağ kurtulan neredeyse olmadı. Yine de bazı bilgiler mevcut.

  Treblinka'da sağ kurtulan Abraham Krzepicki, karşılama alanı yakınındaki toplu mezarlar hakkında ifade verdi. Bu mezarlar trende ölen veya kamp alanına ulaşmadan önce infaz edilenlerin cesetlerine ayrılmıştı: "O büyük alanda bir hareketlilik vardı . . . Onlar [Yahudi işçiler] , cesetleri makineyle kazılmış hendeklere sürüklüyorlardı. Cesetlerle dolu el arabalarını alanın kenarındaki büyük hendeklere doğru iten Yahudiler de görebiliyorduk . . . Hepsi koşuyordu . . . Orada çeşitli türde hendekler vardı. Uzakta, en dıştaki kamp çitine paralel uzanan, içindeki cesetlerin katman katman yatırıldığı üç devasa toplu mezar vardı.."[9]

  Shlomo Winer (Jacob Grojanowski olarak da bilinir), Chelmno'daki ceset gömme işlemini şöyle açıklamaktadır: "Cesetler, çöp yığını gibi, birbirlerinin üzerine atılırdı. Onları ayaklarından ve saçlarından tutardık. Hendeğin kenarında, cesetleri içeri atan iki adam dururdu. Hendekte de cesetleri yüzükoyun olarak başlarla ayaklar yan yana olarak şekilde düzenleyen iki adam daha olurdu. Boşluk kalırsa, oraya bir çocuk sıkıştırılırdı."[10]

  Bu ifadeler, cesetleri özensizce üst üste koymaya çalışırlarken işlemin ne kadar alelacele yapıldığını göstermektedir. Yine de Denierbud tarafından iddia edilen hassasiyet ve özenin göstergesi yoktur. Amacın cesetlerin ille de düzgün sıralar halinde yatırılmasına gerek duyulmadan mezarın az ya da çok eşit doldurulması olduğu görülüyor.

  Naziler, Yahudi kurbanların cesetlerine neden itibarla muamele etmek istesin ki? Naziler, kurbanlar sağken onları hastalıklı parazitler ve haşarat olarak görüyordu. Naziler mezarlarda çalışan Yahudilerin "ceset" veya "kurban" kelimelerini kullanmasını bile yasaklamıştı. Bunun yerine, Yahudilerin cesetlerinden "Figuren" (kukla, oyuncak bebek) veya "Schmattes" (paçavra) diye söz edilirdi.[11] Üç kampın idarecisi Christian Wirth'e göre bu cesetler sadece, bir an önce ve en az yaygarayla ortadan kaldırılması gereken "çöplerdi" Öldürme işleminin yavaşlatılmasını istemiyordu.[12] 

  Denierbud'ın haritaları doğru ölçeklendirilmemiştir:

  Denierbud tarafından kullanılan Treblinka haritası doğru ölçeklendirilmemiştir. Harita, sağ kurtulan bir görgü tanığının hafızasına dayanılarak çizilmiştir; boyutları doğru değildir, yalnızca görselleştirme amacı taşımaktadır. Bu nedenle, Denierbud'un şemaları geçersizdir.

  Sonuç:

  Denierbud, yaptığı hesaplamalara ulaşmak için hatalı varsayımlar kullanmaktadır. Cesetlerin gömülme şekliyle ilgili sadece tahminlerde bulunmakta ve toplu mezarların şemasını çıkarmak için ölçeklendirilmemiş bir harita kullanmaktadır. Benzer şekilde, John Ball'un ulaştığı sonuçlar da herhangi bir kanıta dayanmamaktadır. Treblinka'da gerekli defin alanı hakkında görüş belirtmekte, açıkladığı rakamlara nasıl ulaştığıyla ilgili açıklama yapma zahmetine girmemektedir.

   

  NOTLAR

  [1] Bkz. "Holokost'un Üçte Biri" http://www.youtube.com/watch?v=taIaG8b2u8I yaklaşık 1:34 dakika.

  [2] John Clive Ball, "Hava Fotoğrafı Kanıtı," s. 113 http://archive.org/details/Air_Photo_Evidence (PDF seçin). Ball, Alman-Kanadalı Holokost inkârcısı Ernst Zündel'in 1988 yılında Toronto'da görülen duruşmasında şahitlik yapacaktı ancak yargıç onun şahitliğini, "uygun bir uzman" olmadığı için reddetti. Hatta, Ball'un mesleğinin danışman jeolog olduğu ve hava fotoğrafı analizi konusunda aldığı tek eğitimin üniversitede katıldığı bir kurs olduğu ortaya çıkmıştır. Ball, web sitesindeki 100.000 dolarlık teklifi iptal edip sırra kadem basmıştır ve geriye sadece kitabı kalmıştır. İptal edilen ödül hakkında bilgi edinmek için, bkz. Jamie McCarthy, "John Ball: Hava Fotoğrafı Uzmanı mı?" https://sites.google.com/site/thedenyinghistoryproject/john-ball-air-photo-expert.

  [3] Bkz. "Holokost'un Üçte Biri" yaklaşık 1:40 dakika.

  [4] Bkz. "Holokost'un Üçte Biri" yaklaşık 1:36 dakika.

  [5] R&D Ergonomics, bilgisayar kullanıcıları için omuz ölçülerine göre ergonomik yastıklar satmaktadır. Ortalama vücuda sahip bir kişinin omuzları 40 ila 66 santimetredir. Geniş bir yastık, 66 santimetreyi aşan çok geniş omuzlu kişilere uymaktadır. Bkz. www.morencyrest.com/sizing.htm.

  [6] Polonyalı erkeklerin (Yahudi ve Yahudi olmayan) ortalama boyu 1,6 metre civarındaydı ancak Yahudilerin yapısı ortalamada Polonyalılardan biraz kısaydı. Yahudi kadınlar da ortalama olarak daha kısaydı; 1,5 metre boyundalardı. Yahudi nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u ortalamadan uzundu. Bkz. Yahudi Ansiklopedisi, "Boy" http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13993-stature.

  [7] Alex Bay, "Treblinka'nın Yeniden Yapılandırılması" (Ek D – Küllerin ve Defin Çukurlarının Ortada Kaldırılması) https://archive.org/details/TheReconstructionOfTreblinka.  Ayrıca bkz. ""Belzec, Sobibor, Treblinka Holokost İnkârı ve Reinhard Operasyonu. Bölüm 7: Toplu Mezarlar (5). Mezarların Kapasitesi" http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2011/12/belzec-sobibor-treblinka-holocaust_4489.html.

  [8] Belzec ve Treblinka'daki toplu mezarların kaç tane ceset alabileceğine dair kapsamlı bir analiz için, bkz. Jonathan Harrison, Robert Muehlenkamp, Jason Myers, Sergey Romanov ve Nicholas Terry, Belzec, Sobibor, Treblinka: Holokost İnkârı ve Reinhard Operasyonu. Mattogno, Graf ve Kues'in Yalanlarının Eleştirisi, s. 416-427 ("Mezarların Kapasitesi") http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2011/12/belzec-sobibor-treblinka-holocaust.html.  PDF sürümü için Google Docs, Rapidshare veya Archive.org'u seçin.

  [9] Abraham Krzepicki, "Treblinka'da On Sekiz Gün" Alexander Donat'ın Ölüm Kampı Treblinka: Belgesel kitabı (Holokost Kütüphanesi, 1979), . 86.

  [10] Jacob Grojanowski bir rumuzdu. Chelmno'dan birkaç kişi kaçtığında, Grojanowski'nin gerçek kimliğiyle ilgili uzun süren bir spekülasyon vardı. Bazıları onun gerçek adının Szlamek Bajler olduğunu söylemektedir. (Bkz. Szlamek Bajler, namı diğer Yakov Grojanowski): Chelmno Üzerine Notlar Waldlager, Ocak 1942" s. 2/8 http://www.deathcamps.org/occupation/bajler.html.)  Başkaları, Grojanowski'nin kimliğinin kesin olarak Shlomo (veya 'Szlamek') Winer olduğunun ortaya çıktığına inanmaktadır. (Bkz. Jonathan Harrison, Robert Muehlenkamp, Jason Myers, Sergey Romanov ve Nicholas Terry, Belzec, Sobibor, Treblinka: Holokost İnkârı ve Reinhard Operasyonu. Mattogno, Graf ve Kues'in Yalanlarının Eleştirisi s. 46-47 http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2011/12/belzec-sobibor-treblinka-holocaust.html.  PDF sürümü için Google Docs, Rapidshare veya Archive.org'u seçin.  'Zanim "przybył z zaświatów," nazywał się Winer. Krag rodzinny i konspiracyjny Szlamka, uciekiniera z ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem, Zagłada Zydow, 2009, s.162-192.)

  [11] Motke Zaïdl ve Itzhak Dugin'in, Litvanya'nın Vilna şehrindeki toplu mezarlardan cesetlerin çıkartılıp yakılmasına dair ifadeleri Claude Lanzmann'ın Shoah: Beğenilen Holokost Filminin Eksiksiz Metni (Da Capo Press, 1995) kitabında alıntılanmıştır, s. 9.

  [12] Yitzhak Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka: Reinhard Operasyonu Ölüm Kampları (Indiana Üniversitesi Yayınları, 1987), s. 183.