• Search

  Reinhard Operasyonu Gaz Odaları: Gaz Odalarının İzleri

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Reinhard Operasyonu; Treblinka, Sobibor ve Belzec kamplarındaki gaz odaları binalarının fiziksel izleri var mıdır?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  Reinhard Operasyonu kamplarında gaz odalarının fiziksel izleri bulunamamıştır; bu nedenle, gaz odaları yoktur.

  Örneğin, İtalyan Holokost inkârcısı Carlo Mattogno şöyle ifade etmektedir: "Aslında Treblinka, gaz odalarında milyonların öldürüldüğü ancak en küçük bir belgesel veya fiziksel izi bulunmayan bir soykırım illüzyonu olan 'Holokost'a en çok uyan yerdir. . ."[1]

  Gerçekler:

  Treblinka, Belzec ve Sobibor'daki gaz odalarına dair az sayıda fiziksel kanıt kalmasına rağmen, havadan çekilen fotoğrafların da aralarında bulunduğu fotoğrafik kanıtlar, kampların fiziksel düzenine, binalara ve gaz odalarına dair çok daha fazla şeyi ortaya koymaktadır.

  Treblinka'daki gaz odalarının varlığına dair kanıtlar:

  Kampın genel düzenine dair fiziksel kanıtlar ve gaz odalarının varlığına dair belirgin kanıtlar vardır. Bu kanıtlara, kampın varlığı sırasında failler tarafından çekilmiş fotoğraflar ve kamp yerle bir edilip kapatıldıktan altı ay sonra çekilmiş bir hava fotoğrafı da dahildir. Örneğin, özellikle Kurt Franz'ın fotoğraf koleksiyonu ünlüdür.[2]

  Treblinka'nın ölüm kampı alanındaki gaz odası binalarının yeri hava fotoğraflarında saptanmaktadır.

  Gaz odaları da dahil olmak üzere Treblinka'daki binaların çoğu, geçici yapılar olarak tasarlanmıştı. Gaz odaları tuğla, kereste ve betondan yapılmıştı ve temelleri derin değildi. Almanlar kampı ortadan kaldırınca yer üstündeki yapıları yıktılar, hatta temel duvarlarının ve beton zeminlerin izlerini de dozerlerle yok ettiler. Yüzeyde çok az kanıt bulunmaktadır. Kampa dair kanıtları yalnızca bu amaç için yapılan kapsamlı kazılar ortaya çıkarmaktadır.

  Ancak, karmaşık bilgisayar ve matematik analizleri kullanan Alex Bay, Treblinka'nın üç boyutlu tasvirini yeniden oluşturmuştur. Modeli için, 1944 yılında havadan çekilmiş bir keşif fotoğrafı ile Kurt Franz'ın fotoğraf koleksiyonunu kullanmıştır. Bay, hava fotoğrafında, Yahudilerin trenden indirilip zorla soyulduğu karşılama alanından gaz odası binalarına giden "tünelin" gözle görülür izini bulmuştur. "Tünelin" izleri, çit direklerinin açık varlığıyla işaretlenmiştir. Bay, resimlerde gaz odası binalarının kesin izlerini bulamamasına rağmen, gaz odalarının tünelin sonuna yakın oldukları (X ile işaretlenmiş alan) sonucuna ulaşmak makul görünmektedir.[3]

  Hava fotoğrafları ve Franz'ın fotoğraflarını destekleyici kanıtlar.

  Bay, Franz'ın fotoğraflarını inceleyince, toplu mezar alanındaki kazıcıların bir resmini buldu. Aynı fotoğraflarda hem büyük hem de küçük gaz odası binaları da kısmen görülüyordu. Resimde özellikle daha eski ve daha küçük gaz odası binalarının ucu ve motorun kurulduğu oda görülüyordu. Ayrıca, daha yeni ve daha büyük gaz odası binasının batı ucu da, kazıcının kısmen engellemesine rağmen görülüyordu.

  Fotoğrafta ayrıca bir su kuyusu, toplu mezar bölgesinin görünmesini engelleyen bir çit, bir kapı ve sedye taşıyan iki mahkum görülmektedir; varlıkları ve konumları hem sağ kurtulanların hem de faillerin ifadeleriyle desteklenmektedir.[4]

  Treblinka II aerial photo (1944)
  Gönderen bilinmiyor, Poeticbent tarafından Photoshop'ta yapılan yer örtüsü lejandı, Wikimedia Commons aracılığıyla. Orijinali Alexandria, Virginia, ABD'deki Ulusal Arşivler Hava Fotoğrafı kütüphanesi Kartografi Bölümü'ndedir. (Kayıt Grubu 373).

  Gaz odalarının bulunduğu yer hakkında görgü tanığı ifadeleri vardır.

  Treblinka'dan sağ kurtulan Yankiel Wiernik, daha yeni, daha büyük gaz odalarının inşaatında zorla çalıştırılmış. Wiernik, 1950'lerde yaptığı bir modelde "tüneli," eski gaz odasını ve yeni gaz odasını tarif etmiş ve yerlerini göstermiştir. Bu model şu anda İsrail'de sergilenmektedir.

  1944 yılında çekilen hava fotoğrafına dair hiçbir bilgisi olmayan Wiernik, "tüneli" ve iki gaz odası binasını hava fotoğraflarındaki izlerde gösterilen yere koymuştur. Ayrıca Franz'ın fotoğraflarından da haberdar olmayan Wiernik, Franz'ın fotoğraflarında öne çıkan yeni gaz odası binasının çatı hattı da dahil, benzer görünümdeki binaları doğru şekilde yeniden oluşturmuştur. Bu fotoğraflar 1960'lara kadar bulunamamıştır. Bu kaynakların her biri, diğerlerini desteklemektedir.[5]

  Benzer şekilde, Treblinka'dan sağ kurtulan Chil Rajchman (Henryk Reichman olarak da bilinir), tünelin ucundaki iki gaz odası binasının varlığını doğrulamaktadır:

  Ölüm kampında çalışmaya başladığım sırada, iki gaz verme yapısı faaliyetteydi. Büyük olanda 10 oda vardı ve her birine 400 kadar kişi girebilirdi. Her oda 7 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğindeydi [23 fit uzunluğunda, 23 fit genişliğinde]. İnsanlar bu odalara balık istifi sıkıştırılıyordu. Bir oda dolunca ikincisi açılırdı ve böyle devam ederdi. Küçük nakiller küçük yapılara götürülürdü ve orada her biri 450 ila 500 kişi alabilen üç gaz odası vardı.

  Yankiel Wiernick builds Treblinka camp model in Lojamey Hagetaot Museum 1
  Yaakov Wiernik, Lohamey Hagetaot Museaum'da Treblinka kampı modeli yapıyor. Gönderen bilinmiyor. [Genel kullanıma açık], Wikimedia Commons aracılığıyla

  Sonuç:

  Franz'ın fotoğrafları, 1944 yılına çekilmiş hava fotoğrafı ve Wiernik'in modeli "tünelin" ve ucundaki iki binanın yerini doğrulamaktadır. Wiernik modelini 1950'lerde, hafızası diriyken yapmıştır. Ayrıca, modelindeki binaların mimari özellikleri, Franz'ın fotoğraflarındaki (1960'lara kadar bulunamamıştır) gaz odası binalarının özellikleriyle tutarlıdır. Bu üç kanıt bir araya geldiğinde, Treblinka'daki gaz odası binalarının varlığını ve genel konumlarının tespit edildiğini ikna edici şekilde ortaya koymaktadır.

  NOTLAR

  [1] Carlo Mattogno ve Jürgen Graf, Treblinka: İmha Kampı mı, Geçici Kamp mı? (Theses & Dissertations Press, 2004), 301 http://vho.org/dl/ENG/t.pdf.

  [2] Ernst Klee, Willi Dressen ve Volker Reiss, editörler. "Eski Güzel Günler" Faillerin ve Şahitlerin Gözünden Holokost (Free Press, 1998), 225-227, 245, 246, 248. Ayrıca bkz., "Kurt Franz" http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Franz.

  [3] Alex Bay, "Treblinka'nın Yeniden İnşası https://archive.org/details/TheReconstructionOfTreblinka.

  [4] Alex Bay, "Treblinka'nın Yeniden İnşası" https://archive.org/details/TheReconstructionOfTreblinka. Bkz., şekil 36 ve 37.

  [5] Wiernik'in modelinin fotoğraflarını http://www.zchor.org/treblink/wiernik.htm adresindeki "Treblinka'da Bir Yıl" sayfasında ve http://www.forward.com/articles/104670/ adresinde görebilirsiniz.

  [6] Chil Rajchman, Treblinka'nın Son Yahudisi: Sağ Kurtulan Birinin Anıları 1942-1943 (Pegasus Books, 2011), 65.