• Search

  Kristallnacht: Zarar ve Ölüm

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Kristallnacht pogromunda Alman Yahudi toplumuna ve Avusturya Yahudi toplumuna ne kadar şiddet uygulandı ve ne kadar zarar verildi?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  Kristallnacht sırasında Yahudi mallarına verilen zarar ve Yahudilere uygulanan şiddet, hem saldırı sayısı hem de toplam ölü sayısı bakımından tarihçilerin öne sürdüğünden çok daha azdır.

  Örneğin David Irving ve Ingrid Weckert, Kristallnacht'ın Alman Yahudileri ve Avusturya Yahudileri üzerindeki etkisini önemsizleştiren iki Holokost inkârcısıdır. Irving şunu iddia etmektedir: ". . . Yüz bin dükkandan yaklaşık 7500'ünün camları kırıldı."[1] Benzer şekilde, Weckert de zararın kapsamı ve doğası hakkındaki raporlara "son derece abartılı" demektedir. 171 sinagogun tahrip edildiğini, 7.500 mağazanın zarar gördüğünü ve sadece üç kişinin öldüğünü söylemektedir.[2]

  Gerçekler şunlardır:

  Kanıtlar, Kristallnacht'la ilgili yıkım ve şiddet olaylarının, Holokost inkârcılarının iddia ettiğinden çok daha fazla olduğunu göstermektedir. Bu, birden çok şekilde ispat edilebilir: tahrip edilen Yahudi iş yerleri ve sinagoglarının sayısı, Yahudilerin kişisel mallarına verilen büyük zarar ve saldırıya uğrayıp öldürülen Yahudilerin sayısı. Holokost inkârcıları, Nazilerin Yahudilere çektirdiği zulmü küçümsemek için Kristallnacht'ı önemsiz gibi göstermektedir. 

  Kristallnacht sırasında Yahudilerin canlarına ve mallarına verilen zarar:

  Yukarıda alıntılandığı gibi, Holokost inkârcısı David Irving sadece camlarının kırıldığı sonucundan hareketle, Yahudilerin dükkanlarına verilen gerçek zararı kasıtlı olarak önemsizleştirmektedir. Ancak Nazilerin kendisi bile pek çok Yahudi dükkan ve iş yerlerinin hafif hasarlı değil, tamamen tahrip edildiğini bildirmiştir.[3] Yağmalamanın korkunç boyutlara vardığı ve hâlâ faaliyette olan Yahudilere ait çoğu iş yerinin bu toplu hırsızlık ve yıkımı mali yönden atlatamadığı detaylı olarak belgelenmiştir. Keza Irving, Kristallnacht pogromu sırasında Almanya'da Yahudilere ait 100 bin dükkan olduğunu iddia etmektedir. İşin gerçeği, Kasım 1938'e gelindiğinde Yahudi iş yerlerinin çoğu 'Aryanlaştırılmıştı'; yani Yahudilere ait iş yerlerinin çoğu cebir yoluyla Almanlara satılmıştı. Naziler, Yahudileri, iş yerlerini değerinin çok altında fiyata satmaya mecbur bırakmıştı. Bu yasal hırsızlık sürecinin sonucu olarak, Kristallnacht sırasında Yahudilere ait sadece 9.000 kadar iş yeri kalmıştı.[4] Irving'in başlangıçta verdiği 100 bin Yahudi iş yeri sayısı, Yahudi iş yerlerinin yüzde 7,5'i tahrip edilmiş veya yıkılmış anlamına gelmektedir. Ancak, 9.000 iş yerinden tahrip edilen 7.500'ü, Yahudilere ait tahrip edilmiş veya yıkılmış ait iş yerlerinin yüzde 84'ünü oluşturmaktadır.

  Bundesarchiv Bild 119-2671-07, München, Kaufhaus Uhlfelder, Zerstörungen
  Kristallnacht sırasında Münih'teki bir dükkana verilen zarar. Bundesarchiv, Bild 119-2671-07 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], Wikimedia Commons aracılığıyla

  Irving şunu da ifade etmektedir, "Ülkedeki yarım milyon Yahudi'nin 36'sı öldürüldü.…"[5] Aslında en az 91 Yahudi öldürüldü ama Kristallnacht sırasında tutuklanan çok sayıda Yahudi gözaltında öldüğü için nihai rakam çok daha fazlaydı. Bir diğer ölümcül etki de, şiddetin sonucu olarak ortaya çıktı. Sırf Viyana'da pogromun ardından 680 intihar vakası yaşandı.[6] Kristallnacht'ın Alman Yahudi toplumu ve Avusturya Yahudi toplumu üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, bu kadar yüksek intihar rakamları da eklenmelidir.

  Irving, toplum yaşamına verilen zarara ilişkin olarak da şunu iddia etmektedir "…Ülkedeki 1.400 sinagogdan 191'i tahrip edildi…"[7] Kendisinin verdiği rakamların aksine, Almanlar 11 Kasım 1938 günü pogrom sırasında en az 267 sinagogun ateşe verildiğini veya tarumar edildiğini tahmin etmiştir.[8] Tahrip edilen diğer sinagoglara ait tahminler daha yüksektir. 520 sinagogun tamamen veya kısmen tahrip edilmiş olması mümkündür. Tarihçi A. Diamant, yaklaşık 1.800 sinagog ve ibadethanenin 1.200 kadarının tahrip edildiğini tahmin etmektedir. Kesin sayı ne olursa olsun, Irving'in tahrip edilen sinagog sayısı olarak verdiği 191 sayısının çok az olduğu açıktır.[9]

  Sonuç:

  Kanıtlar, Yahudilerin Kristallnacht sırasında ölen, saldırıya uğrayan insanların sayısını ve mallarına verilen zararı abartmadığını göstermektedir. Gerçekler, Irving ve Weckert gibi Holokost inkârcılarının çekilen acıyı ve verilen zararı küçümseme çabalarını desteklememektedir. Modern araştırmalar, geriye kalan Yahudi iş yerlerinin yaklaşık yüzde 85'inin yok edildiğini, en az 91 Yahudi'nin öldürüldüğünü ve pek çok başka Yahudi'nin de tutuklandıktan sonra gözaltında veya toplama kamplarında öldüğünü göstermektedir. Almanlar, 267 sinagogun tahrip edildiğini bildirmiştir ancak bu rakam çok daha yüksek olabilir.

  NOTLAR

  [1] David Irving, Goebbels: Üçüncü Reich'ın Üst Aklı (Focal Point, 1996), s. 495. Bu kitabın tamamı PDF olarak http://www.fpp.co.uk/books/Goebbels/ adresinden indirilebilir.

  [2] Ingrid Weckert, Parlama Noktası: Kristallnacht 1938: Kışkırtıcılar, Kurbanlar ve Yararlananlar (Tarihî İnceleme Enstitüsü, 1991), s. 107.

  [3] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (4)(4.3)(c)(iv)(6) www.hdot.org.

  [4] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (4)(4.3)(c)(iv)(7).

  [5] David Irving, Goebbels: Üçüncü Reich'ın Üst Aklı (Focal Point, 1996), s. 495.

  [6] Richad J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (4)(4.3)(c)(iv)(3)

  [7] David Irving, Goebbels: Üçüncü Reich'ın Üst Aklı (Focal Point, 1996), s. 495.

  [8] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı,Bölüm(4)(4.3)(c)(iv)(8).

  [9] Richard J. Evans, David Irving, Hitler ve Holokost İnkârı, Bölüm (4)(4.3)(c)(iv)(8).