• Search

  Einsatzgruppen: Öldürülen Yahudi Sayısı

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Einsatzgruppen ve işbirlikçileri tarafından en az 1.150.000 Yahudi'nin öldürüldüğünü nereden biliyoruz?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  Einsatzgruppen tarafından öldürülen Yahudilerin sayısı tahmini kurban sayısı olan 1.000.000'dan çok daha azdır. Bu sayının bu kadar yüksek olması imkansızdır. Einsatzgruppen'in milyonlarca Yahudi'yi yok ettiğine dair iddiaların istatistiksel dayanağı yoktur.

  Gerçekler şunlardır:

  Einsatzgruppen'in işlediği suçlar, Holokost'ta işlendiği en iyi şekilde belgelenmiş suçlardır. Sağ kurtulanların, şahitlerin ve faillerin ifadelerinin yanı sıra, mezar ve cesetlerden oluşan fiziksel kanıtlar da bulunmaktadır. Ayrıca fotoğraflar da vardır ve Einsatzgruppen raporlarının neredeyse tamamına sahibiz (195 rapordan yalnızca bir tanesi kayıptır). Einsatzgruppen davaları sırasında, Einsatzgruppen'in öldürdüğü Yahudilerin sayısı en az 1.000.000 olarak tespit edildi. Modern araştırmalar bu sayının 1.150.000'e yakın olduğunu göstermiştir. 

  Kimi Holokost inkârcıları özellikle ne diyor?

  İsviçreli Holokost inkârcısı Jürgen Graf şunu savunmaktadır: "Einsatzgruppen'in kurbanlarının iddia edilen sayısının bu kadar yüksek olması imkansızdır" ve "çok büyük belge eksikliği" nedeniyle "Almanlar tarafından öldürülen Sovyet Yahudilerinin tahmini sayısını vermek bile imkansızdır."[1] İngiliz Holokost inkârcısı Richard Harwood, canla başla şunu iddia etmektedir: "Einsatzgruppen'in, operasyonları sırasında" sırasında gereksiz yere bir milyon Yahudi'yi yok etmiş olduğu iddiasının "en ufak bir istatistiksel dayanağı yoktur . . ."[2]

  Page 6 of Jager Report. Bundesarchiv, Bild 183-B0716-0005-007 / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons.
  Jager Raporu'nun 6. sayfası. Bundesarchiv, Bild 183-B0716-0005-007 / CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons aracılığıyla.

  Einsatzgruppen tarafından öldürülen toplam kişi sayısı:

  Einsatzgruppen davasının Başsavcısı Benjamin Ferencz, 194 tane Einsatzgruppen raporundan kurbanların sayısını çıkarmıştır. Raporların bir kısmı öldürülen Yahudilerin sayısını net bir şekilde vermiyordu. Örneğin, bir kısmında basitçe, bir kasaba veya bölgenin "Yahudilerden temizlendiği" belirtiliyordu.Ferencz, listelenen tüm sayıları topladı ve belirli bir numarası olmayan herhangi bir cinayetin açıklaması için '1' rakamını kullandı. Toplam sayının 1.000.000 Yahudi erkek, kadın ve çocuktan fazla olduğunu buldu.[3] Ferencz'in şüpheli listeleri sayma yöntemi göz önüne alındığında, sayının bir milyondan fazla olduğu açıktır.

  ODR sayılarıyla ilgili yapılan daha yeni ve kapsamlı bir araştırma, Ferencz'in hesaplamalarını daha yüksek çıkarmaktadır. Aşağıdaki sayılar, ODR raporlama işleminin dışında gönderdikleri Jäger ve Stahlecker raporları kullanılarak derlenmiştir. Tekrarlar ve yazım hataları çıkarılmıştır. Titiz hesaplamalar Aralık 1942 itibarıyla şunları ortaya çıkarmıştır:

   

  Einsatzgruppe A:                                                       363.337

  Einsatzgruppe B:                                                        134.000

  Einsatzgruppe C:                                                       118.341

  Einsatzgruppe D:                                                       91.728

  Üst Düzey SS ve Polis Liderleri ve personeli:          445.325

   

  Dört Einsatzgruppen birliği ile Üst Düzey SS ve Polis Liderleri tarafından öldürülen toplam Yahudi sayısı en az 1.152.731'dir.[4] Bu sayının yalnızca Yahudileri değil, tüm kurbanları kapsadığını unutmamak önemlidir ancak öldürülenlerin büyük çoğunluğu Yahudi erkekler, kadınlar ve çocuklardı.

  Yukarıdaki sayılar tüm kurbanları yansıtmamaktadır. Einsatzgruppen, sivil idareciler veya Romanya ya da Macar orduları kontrolündeki yerel işbirlikçiler tarafından işlenen cinayetlerin büyük çoğunluğunu içermemektedir. Ayrıca sayılar, Doğu öldürülen yaklaşık 1.000.000 başka Yahudi'yi de içermemektedir. Gettolarda veya kamplarda olsun, Naziler bu kurbanları; ölene kadar çalıştırmak, hastalıktan veya açlıktan ölmek gibi farklı yöntemlerle öldürmüştür. En güvenilir Holokost uzmanları, Nazilerin Doğu'da yaklaşık 2.500.000 Yahudi öldürdüğünü düşünmektedir.

  Sonuç:

  Einsatzgruppen ile Üst Düzey SS ve Polis Liderlerinden edinilen sayılar, büyük çoğunluğu Yahudi erkekler, kadınlar ve çocuklardan oluşan en az 1.152.731 kişiyi öldürdüklerini göstermektedir.

  Hamburg'daki Einsatzgruppen davasında savunma avukatları bu sayıların inanılmayacak kadar fazla olduğunu iddia ettiğinde, mahkeme durumu şu şekilde özetlemiştir: "Bu sayıların inanılmaz olduğunu söylemek tamamıyla güvenilir ve akla yatkın bir gözlemdir. Bu dava tümüyle inanılmazdır. Bu dava, inanılmaz şeylerin kural olduğu bir davadır."[5]

  NOTLAR

  [1] Jürgen Graf, Kil Ayaklı Dev: Raul Hilberg ve "Holokost" Üzerindeki Standart Çalışması s. 40 http://vho.org/GB/Books/Giant/Chapter5.pdf.

  [2] Richard Harwood, Gerçekten Altı Milyon Kişi Öldü mü? Nihayet Güven—Ortaya Çıktı(Bölüm 4/9), ("Eylem Grubu İnfazları Çarpıtıldı") http://www.zundelsite.org/harwood/didsix00.html#4.

  [3] Zorla Kanun Değil, Kanun Zoruyla: Dünyanın En Büyük Cinayet Davası (İsveç Yayın Kuruluşu'nun Belgeseli, 2001.)

  [4] Öldürülen Yahudilerin sayısıyla ilgili bilimsel ve eksiksiz bir çalışma için bkz. Ronald Headland, Cinayet Mesajları: Güvenlik Polisi ve Güvenlik Servisi'ne Bağlı Einsatzgruppen Raporları Araştırması, 1941-1943 (Fairleigh Dickinson Üniversitesi Yayınları, 1992), s. 92-100.

  [5] Ronald Headland, Cinayet Mesajları: Güvenlik Polisi ve Güvenlik Servisi'ne Bağlı Einsatzgruppen Raporları Araştırması, 1941-1943, s. 174.