• Search

  Babi Yar: Hava Fotoğrafları

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Babi Yar'ın hava fotoğrafları insan kalıntılarının topraktan çıkartılıp yakılmasına ilişkin neler göstermektedir?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  "Sözde" toplu yakmanın bitmesinden bir hafta kadar sonra, 23 Eylül 1943 günü Sovyetler tarafından çekilen bir Babi Yar hava fotoğrafında bölgede herhangi bir bozulma kanıtı görülmemektedir.

  Örneğin, Kanadalı Holokost inkârcısı John Clive Ball, fotoğrafların "kamyonlar dolusu yakıt getirilmesi gerekeceği için, bir hafta önce 33.000 cesedi yakma işlemini tamamlamak üzere vadide 325 kişinin çalıştığına dair hiçbir kanıt göstermediğini ve Yahudi mezarlığı tarafındaki otlarda ve çalılarda ya da cesetlerin sözüm ona yakıldığı vadide araç trafiğinden kaynaklanan izler olmadığını iddia etmektedir."[1]

  Gerçekler şunlardır:

  İnkârcıların, hava fotoğraflarına dayanarak vardığı sonuç hatalıdır. Birincisi, inkârcılar toplu mezarların muhtemelen bulunduğu alanı analiz etmemektedir. İkincisi, görüntü ileri teknoloji ekipmanlarla analiz edilmeden, fotoğraf şu veya bu şekilde Babi Yar'da topraktan cesetlerin çıkarıldığını ve yakıldığını kanıtlamamaktadır.

  Bölgenin coğrafyası ve fotoğrafları:

  Babi Yar'ın, 1961 yılında gerçekleşen ve vadinin arazisini çarpıcı biçimde değiştiren Kurenivka çamur kaymasından öncesine ait resimleri veya haritaları oranın çok büyük, karmaşık ve pek çok dallara ayrılmış bir vadi olduğunu göstermektedir. Vadinin karmaşıklığı ve çamur kaymasının yol açtığı değişim nedeniyle mezarların tam yerini bulmak her zaman sorun teşkil etmiştir.

  Babi Yar'ı değiştiren çamur kayması bir yana, mezarların tam yerinin tespit edilmemesinin nedeni bazı coğrafi ve adli gerekçelerdir.

  Birincisi, birden çok infaz alanı vardı. Naziler bu alanları vadi yamacından alınan toprakla kaplayarak bölgenin görünümünü değiştirdi.

  İkincisi, 1943'te Almanlar toplu mezarları kazıp cesetleri yakarak binlerce cesedi küle ve kırıntıya dönüştürüp yeniden gömdü. Bununla birlikte, Sovyetler 1944 yılında bazı toplu mezarların yerini bulup kazdı ve içindekileri adli incelemeye tabi tuttu. Ne yazık ki toplu mezarların tam yerlerini belgelemediler.

  Üçüncüsü, Sovyetleri savaş sonrası antisemitizmi ve Ukraynalıların katliamlardaki işbirliğini örtbas etme arzusu, bölgenin daha fazla incelenmesine izin vermeyen adli bir sessizlik yarattı. Sovyetler 1976 yılına kadar Babi Yar'da bir anıt yapılmasına bile izin vermedi. Ancak anıt, orada 33.000'den fazla Yahudi'nin Naziler tarafından katledildiği hakkında hiçbir şey söylemiyordu. Bilakis, anıt sadece, Babi Yar'da öldürülen "tüm Sovyet vatandaşlarını" anıyordu. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra, özellikle Kiev Yahudilerinin öldürülmesini tanıyan bir anıt dikildi.[2]

  Yine de, pek çok akademisyen mezarların bulunabileceği yerleri rekonstrükte teşebbüsünde bulundu. Çeşitli yetkililer olası mezar alanlarının ana hatlarını belirleyen haritalar oluşturdu (sağ kurtulanların ifadelerine dayanılarak birleştirilmiş bir tanesi de dahil).[3] Akademisyenler toplu mezarların tam konumu konusunda aynı fikirde olmasalar da en eksiksiz üç rekonstrüksiyon, Holokost inkârcılarının dikkatlerini sadece Babi Yar vadisinin, cesetlerin gömülme ihtimalinin daha az olduğu küçük bir alt bölümünde yoğunlaştırdıklarını kanıtlamaktadır. Örneğin, Holokost inkârcısı John Clive Ball kanıt olarak yalnızca geniş vadinin küçük bir fotoğraf numunesinden bahsetmektedir. Elindeki fotoğraf numunesi, ifadelere ve kanıtlara dayanan en son akademik haritalara uymamaktadır. Diğer bir deyişle, son araştırmalar Ball'un elindeki hava fotoğraflarının, toplu mezarların muhtemel yerlerini doğru şekilde açıklamak için son derece sınırlıdır.[4] Kanıtlara dayanarak söylenebilir ki, Ball'un fotoğraf analizi son derece kuşkuludur. Harita rekonstrüksiyonu bir yana, Sovyetlerin çektiği hava fotoğraflarının gerçek çözünürlüğü, vadinin bozulmadığını hiç kimsenin "kesin olarak" belirtmesine izin vermemektedir. Fotoğraf büyütüldüğünde bile vadinin büyük bölümü fotoğraftaki derin gölgede kalmaktadır. Görüntü mevcut haliyle, vadinin bir infaz bölgesi olarak kullanıldığına veya kullanılmadığına kanıt teşkil etmemektedir.

  Sonuç:

  Holokost inkârcılarının Babi Yar'la ilgili vardıkları, hava fotoğrafının toplu katliamla tutarlı bozulmalar göstermediği sonucu yanıltıcıdır. Ball gibi inkârcılar, son akademik rekonstrüksiyonlarına göre toplu mezarların en olası yerinin bulunduğu vadi bölgesini analiz etmediler. Dahası hava fotoğrafının, büyütüldüğünde bile düşük kalitesi nedeniyle Ball, vadinin bozulmadığı iddiasını "kesin olarak" sürdürememektedir.

  NOTLAR

  [1] John Clive Ball, "Hava Fotoğrafı Kanıtı" http://archive.org/details/Air_Photo_Evidence ("Bölüm 10: Babi Yar toplu infazları-1943") (PDF seçin).

  [2] Sovyetler, Ukraynalıları Sovyet vatandaşı gibi göstermek için Ukrayna işbirliğini gizledi. "Babi Yar anıtının" fotoğraflarını görmek için http://en.wikipedia.org/wiki/Babi_Yar_memorials

  [3] adresini ziyaret edin.Üç harita ve hava görüntüsü http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2006/08/thats-why-it-is-denial-not-revisionism.html adresindeki "Bu yüzden revizyonizm değil inkâr: Bölüm V: İnkârcılar ve Babi Yar katliamı (3) kitabında görülebilir.

  [4] http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2006/08/thats-why-it-is-denial-not-revisionism.html adresindeki "Bu yüzden revizyonizm değil inkâr: Bölüm V: İnkârcılar ve Babi Yar katliamı (3).