• Search

  اتاق‌های گاز AB

  اتاق‌های گاز آشویتس-بیرکناو: گزارش فرد لویشتر
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  گزارش لویشتر ادعا دارد که اثبات می‌کند که اتاق‌های گاز در آشویتس-یرکِناو وجود نداشتند. چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه این گزارش از نظر علمی فاقد اعتبار است؟ انکارکنندگان…

  read more
  اتاق‌های گاز آشویتس-بیرکناو: پناهگاه‌های بمباران هوایی
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه مرده‌سوزخانه‌ها/اتاق‌های گاز در آشویتس-بیرکناو پناهگاه‌های بمباران هوایی نگهبانان آلمانی نبوده‌اند؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: مرده‌سوزخانه‌ها/اتاق‌های گاز در آشویتس-بیرکناو در واقع پناهگاه‌های بمباران…

  read more
  اتاق‌های گاز آشویتس-بیرکناو: اتاق‌ گاز جعلی نیست
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  چه شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه ادعای وجود اتاق گاز در «آشویتس یک» (اردوگاه اصلی) «موثق» است و برای جذب گردشگران جعل نشده است؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که:…

  read more
  اتاق‌های گاز آشویتس-بیرکناو: ستون‌های ورودی تور-سیمی
  500 498 Holocaust Denial on Trial

  آیا نازی‌ها برای ریختن زیکلون-بی در اتاق‌های گاز در آشویتس-بیرکناو از ستون‌های تور-سیمی استفاده می‌کردند؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: اسناد ساخت و ساز اردوگاه در مورد وجود ستون‌های ورودی…

  read more
  اتاق‌های گاز آشویتس- بیرکناو: حفره‌های سقف اتاق‌های گاز
  500 500 Holocaust Denial on Trial

  آیا در سقف اتاق‌های گاز در آشویتس- بیرکناو حفره‌هایی به منظور ریختن زیکلون-بی (Zyklon-B) وجود داشت؟ انکارکنندگان هولوکاست مدعی هستند که: از قرار معلوم زیکلون-بی از طریق حفره‌های سقف وارد…

  read more