• Search

  Reinhard Operasyonu: Öldürülen Yahudilerin Sayısı

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Naziler ve işbirlikçileri, Reinhard Operasyonu; Treblinka, Belzec ve Sobibor ölüm kamplarında kaç Yahudi öldürdü?

  Holokost inkârcıları Treblinka, Belzec ve Sobibor'da öldürülen Yahudi sayısının (sırasıyla 800.000, 450.000, 170.000 kadar) "uydurulduğunu" ve "şapkadan çıkarıldığını" iddia etmektedir. İnkârcılar, bu sayılara dair "hiçbir belge veya fiziksel kanıt" olmadığını söylemektedir.[1]

  Treblinka, Belzec ve Sobibor'da kaç Yahudi öldürüldüğünü nereden biliyoruz?

  Reinhard Operasyonu ölüm kamplarında Naziler ve işbirlikçileri tarafından öldürülen Yahudilerin kesin sayısını bilmiyoruz. Neden? Reinhard Operasyonu'nun başındaki isim olan Odilo Globocnik, kayıtların çoğunun yok edilmesini emretmiştir. Savaştan sonra ölü sayısını hesaplama girişiminde bulunan pek çok tarihçi ve araştırmacının elinde, üzerinde çalışılacak çok az belgesel kanıt vardı. Nakillerin sayısı ve bir nakilde taşınan ortalama kişi sayısı için, bilgiye dayalı tahminleri baz alarak kurbanların sayısını yeniden çıkardılar. Yeniden çıkarılan bu sayıları, sağ kurtulanların ve faillerin ifadeleriyle birleştirdiler. Bu yöntem, sayının genellikle çok yüksek çıkmasına yol açıyordu. Ancak yeni elde edilen Nazi belgeleri, modern tarihçilerin kusursuz olmasa da daha doğru hesaplar yapmasına olanak verdi.

  Deportation of Jews from Marseille, France. Bundesarchiv, Bild 101I-027-1477-21 / Vennemann, Wolfgang / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], via Wikimedia Commons.
  Yahudilerin Marsilya, Fransa'dan sınır dışı edilişi. Bundesarchiv, Bild 101I-027-1477-21 / Vennemann, Wolfgang / CC-BY-SA 3.0 [CC BY-SA 3.0 de (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en)], Wikimedia Commons aracılığıyla.

  Ölüm kamplarında katledilen Yahudilerin sayısına ilişkin Nazi belgeleri:

  Reinhard Operasyonu ölüm kamplarında 1942 yılı sonuna kadar öldürülen Yahudilerin sayısına ilişkin ayrıntılı kanıtlar sunan iki kritik belge bulunmaktadır. Bu belgeler şunlardır:

  • 11 Ocak 1943 tarihli Höfle telgrafı
  • Mart 1943 tarihli Korherr Raporu

  Höfle telgrafı:

  Araştırmacılar, bu telgrafı 2000 yılında, Kew, İngiltere'de bulunan Kamu Arşivleri Ofisi'nde yeni açıklanan bir grup II. Dünya Savaşı belgesinin arasında keşfetmiştir. Bu telgraf, o zaman içeriğinde ne anlatıldığını anlamayan İngilizler tarafından yakalanıp deşifre edilmiş ve dosyalanıp arşive kaldırmıştı.[2]

  Odilo Globocnik'in, Polonya'nın Lublin şehrinde bulunan emir subayı Hermann Höfle, telgrafı 11 Ocak 1943 günü Berlin'deki Adolf Eichmann'a göndermişti. Telgraf "Devlet Sırrı" damgalıydı. 1942 yılı Aralık ayının son iki haftasında Reinhard Operasyonu ölüm kamplarına (Treblinka, Belzec ve Sobibor) ve Majdanek'e (Lublin'deki toplama kampı) gelen nakilleri listeliyordu. Höfle, 31 Aralık 1942 gününe kadar bu kamplara gönderilen Yahudilerin toplam sayısını da vermişti. Höfle'nin verdiği sayılar şöyleydi:

                                      Önceki iki hafta                           31 Aralık 1942'ye kadar toplam

  (L)ubin……………………………12.761………………………………………………………………………….24.733

  (B)elzec………………………………..0………………………………………………………………………….434.508

  (S)obibor……………………………515…………………………………………………………………………..101.370

  (T)reblinka………………………..10,335………………………………………………………………………..713.555

  Toplam……………………………..23.611…………………………………………………………………..1.274.166

  Hermann Höfle Telegram, January 15, 1943
  Telgraf, 15 Ocak 1943 Hermann Höfle (1911–1962) [Genel kullanıma açık], Wikimedia Commons aracılığıyla

  Höfle'nin verdiği büyük sayılar için yalnızca Belzec, Sobibor ve Treblinka'yı değerlendirmeye alacağız.

  Belzec: İlk nakil 17 Mart 1942 günü, son nakil 1942 yılı Kasım ayının ilk yarısında geldi. Bu nedenle Höfle'nin Belzec'e ilişkin verdiği 434.508 kurban sayısı, kampın faaliyet süresine göre makuldür.

  Sobibor: İlk nakil 1942 yılı Mayıs ayının başlarında geldi ve nakiller Ekim 1943'e kadar aralıklarla sürdü. Son araştırmalar, 1943 yılında Fransa, Hollanda, Yugoslavya, Polonya, Litvanya ve Belarus'tan gelen nakillerin 68.795 kurban daha eklediğini ve kampın faaliyette kaldığı süre içinde kurban sayısını 170.165'e çıkardığını göstermektedir.[3]

  Treblinka: İlk nakil 23 Temmuz 1942 günü, son nakil ise 21 Ağustos 1943 günü geldi. Höfle, 1942 yılı Aralık ayı sonuna kadar öldürülen kurban sayısını 713.555 olarak vermiştir. 1943 yılında yapılan nakillerin çoğunun tespit edilmesiyle kurban sayısına en az 71.000 eklenerek, kampın faaliyet süresi içinde kurban sayısını toplam 784.555'e çıkarmıştır.[4]

  Üç kampa da yapılan nakillerin tümü bilinmemektedir. Ancak kanıtlar, bu üç kampta en az 1.389.228 Yahudi öldürüldüğünü göstermektedir.

  Korherr Raporu'nun incelenmesi:

  Richard Korherr, Üçüncü Reich'ta bir istatistikçiydi. Mart 1943'te SS lideri Heinrich Himmler tarafından Nihai Çözüm hakkında bir ilerleme raporu hazırlamakla görevlendirildi. Korherr, Adolf Eichmann'ın Berlin'deki ofisinde çalıştı; onun göç ve tehcirlerle ilgili tüm kayıtlarına ulaşma imkanına sahipti. Kohrerr, 1933-1943 yılları arasında Nazi kontrolü altındaki Yahudi nüfusunda yaşanan kayıpların ve eklemelerin çetelesini tuttuğu 16 sayfalık rapora kan donduran bir şekilde "Avrupa Yahudileri Sorunun Nihai Çözümü" başlığını attı. Yahudi nüfusundaki; göçe, ölümlere, doğumlara ve tahliyelere bağlı değişimleri hesapladı, ayrıca geriye kalan sağ Yahudilerin mevcut yerlerini (toplama kampları, çalışma kampları, hapishaneler, gettolar vb.) belgeledi. Batı Avrupa, Anschluss sonrası Avusturya, işgal altındaki Polonya, Baltık devletleri ve işgal altındaki Sovyet topraklarının çoğunluğu da dahil olmak üzere, Nazi etkisi altındaki toplam Yahudi sayısının on yılda "neredeyse yarıya indirildiği" sonucuna vardı. Bu bölgelerdeki ilk Yahudi nüfusu yaklaşık 4.000.000 azalmıştı. [5]

  Alman kontrolü dışındaki ülke ve bölgelere (Amerika Birleşik Devletleri, Orta ve Güney Amerika, Filistin, Afrika, Asya ve Avustralya) göç etmeyi başaramamış pek çok Yahudi'nin akıbeti, Korherr'in "Yahudilerin Tahliyesi" başlıklı raporunda netleştirilmişti. Batı Avrupa ve Polonya'daki "kayıp" Yahudilerin çoğuna "Yahudilerin doğu vilayetlerinden Rusya'nın doğusuna nakli" başlıklı bir istatistikte açıklama getirdi. Araştırmacılar, kendisinin yer değiştirmekten değil, aslında cinayetten bahsettiğini bilmektedir. Korherr; Belzec, Sobibor, Treblinka ve Majdanek'ten "geçirilmiş" Yahudiler için Höfle'nin verdiği tam sayıyı (1.274.166) aktarmaktadır. Korherr'in, araştırması sırasında Höfle'nin telgrafına ulaşmış olduğu açıktır ve Höfle'nin verdiği rakamların mevcut en doğru rakam olduğunu düşünmüştür.

  Var olan belgelerden biliyoruz ki, Nazilerin Avrupa Yahudilerini sistematik olarak katlettiğini saklamak amacıyla Korherr'in nihai raporu "temizlenmiştir". Korherr ilk raporunu Himmler'e gönderince, Himmler'in "Yahudilere Yapılan Özel Muamele'den hiçbir yerde bahsedilmemesini" istediği kendisine bildirildi. Nazi yetkilileri, Yahudilerin doğu vilayetlerinden "tahliyesi" için kullanması gereken doğru ifadeyi Korherr'e söyledi. Bu Yahudilerden "Genel Hükümet'teki kamplar yoluyla muameleden geçirilmekte oldukları" şeklinde bahsedecekti. Korherr'e şöyle söylenmişti: "Başka bir ifade kullanılmayabilir."[6] Korherr görev icabı hoşa gitmeyen kelimeleri değiştirdi ve raporu yeniden gönderdi. Raporun ilk taslağında Korherr'in tam olarak hangi ifadeleri kullandığını bilmiyoruz. İlk taslak bulunamamıştır. Yine de, geriye kalan belgeler arasında bulunan ve Korherr'e hangi kelimelerin değiştirileceğini söyleyen mektup ve raporunun son hali bize bunu anlatmaktadır. Görgü tanıklarının ifadeleri ve ölüm kampı bölgelerinin adli analizleriyle birlikte, bu kampların görevinin cinayet olduğunu aşikârdır. Bu nedenle Korherr Raporu, bu kamplarda öldürülen Yahudilerin sayısına ilişkin olarak epeyce doğrudur. Benzer şekilde, Korherr'in kullandığı sözcüklerde Nazilerin "Özel Muamele" dilini yansıtan bir hata yapmış olduğu görülmektedir. Korherr, raporunda sadece bir yerde "Özel Muamele" ifadesini değiştirmemiştir. Korherr'in raporunun, doğuya "tahliye edilmiş" tüm Yahudilerin toplamının (1.873.549) listelendiği bölümünde, SS tarafından cinayet sözcüğünün kodu olarak kullanılan "tahliye" kelimesi kalmıştır.[7]

  Holokost inkârcıları Korherr Raporu hakkında ne diyor?

  Holokost inkârcıları, Korherr Raporu'nun güvenilirliğini çeşitli şekillerde parçalamak istedi ve nihayet raporun "Yahudi soykırımı" politikasının "açık kanıtı" olmadığını iddia ettiler.[8] Genel olarak, Korherr'in beceriksiz ve verdiği rakamların değersiz olduğunu sürmektedirler. Raporun güvenilirliğine yönelik saldırıların işe yaramaması durumunda, Korherr'in göç ve tahliye rakamlarını, Himmler'in Hitler'i etkilemesi için şişirdiğini ileri sürmektedirler. Son olarak, Korherr'in becerisi ve itibarına yönelik saldırılar da başarısız olduğunda, inkârcılar savaştan sonra başka birilerinin belgeleri kurcaladığını ileri sürmektedirler. İsimsiz birilerinin, soykırım suçunu Almanların üstüne yıkmaya çalışmış olduğunu iddia etmektedirler.[9]

  Korherr Raporu'nun güvenilir olduğunu nereden biliyoruz?

  Korherr'in verdiği rakamların doğruluğu, 31 Aralık 1942 günü Fransa'da sürülen Yahudiler için yaptığı hesaplamalarda görülebilir. Fransa'dan yapılan nakil listeleri hâlâ mevcuttur ve sürgün edilen her Yahudi'nin ismi, uyruğu, doğum tarihi ve doğum yerini içerek şekilde düzgünce belgelenmiştir. Nakil listelerinden derlenen rakam, toplamda 41.941'dir. Korherr'in verdiği rakam ise 41.911'dir. Aradaki fark 30'dur. Korherr'in Belçika Yahudileri için verdiği rakam 16.886, asıl nakil listelerindeki toplam ise 16.861'dir. Aradaki fark 25 kişidir.[10] Bu farklar çok küçüktür ve Korherr'in güvenilir Alman belgeleriyle çalışmakta olduğunu kanıtlamaktadır.

  Höfle'nin; Belzec, Sobibor, Treblinka ve Majdanek'ten "geçirilmiş" Yahudilerin sayısına ilişkin sunduğu rakamların (1.274.166) verildiği telgraftan Korherr'in aktarma yaptığını da hatırlamak gerekir. Burada "şişirme" yoktur; rakamlar doğrudan başka yetkililerin derlediği sayılardan gelmektedir.

  Dolayısıyla, Korherr'in verdiği rakamlar oldukça doğrudur ve Holokost inkârcılarının iddiaları yanlıştır. Benzer şekilde, Holokost inkârcıları başka birilerinin belgeleri (Korherr Raporu gibi) savaştan sonra kurcaladığını öne sürdüklerinde ellerinde kanıtı olmayan bir genel çarpıtma taktiği kullanmaktadır. İnkârcılar, iddialarını desteklemeyen tüm belgelerin sahte veya kurcalanmış olması gerektiğini ileri sürmektedirler. Birilerinin Korherr Raporu'nu herhangi bir şekilde kurcalamış olduğuna dair kanıt yoktur.

  Sonuç:

  Holokost inkârcılarının iddiaları yanlıştır. Reinhard Operasyonu kamplarında öldürülen Yahudilerin sayısı "uydurulmamış" veya "şapkadan çıkarılmamıştır". Nazi belgelerine dayalı hassas araştırmalar; Treblinka, Belzec ve Sobibor'da Naziler ve işbirlikçileri tarafından 1.400.000 civarında Yahudi'nin öldürüldüğünü göstermektedir.

  NOTLAR

  [1] Carlo Mattogno ve Jürgen Graf, Treblinka: İmha Kampı mı, Geçici Kamp mı? (Theses & Dissertations Press, 2004), s. 101 http://vho.org/dl/ENG/t.pdf. Ayrıca bkz., Mark Weber ve Andrew Allen, "Treblinka'nın Savaş Sırasında Havadan Çekilmiş Fotoğrafları 'Ölüm Kampı' İddialarına Yeni Şüpheler Düşürüyor," Tarihi İnceleme Dergisi, Yaz 1992 (Cilt. 12, No. 2), s. 133-158 http://www.ihr.org/jhr/v12/v12p133_Allen.html.

  [2] Peter Witte ve Stephen Tyas, "Einsatz Reinhardt' 1942 Sırasında Yahudilerin Sürgün Edilmesi ve Öldürülmesiyle İlgili Yeni Bir Belge," Holokost ve Soykırım Araştırmaları, Cilt 15, N3, Kış 2001, s. 472. Bu makalenin tamamı http://www.rodoh.us/052003-02282012arch11101961/arts/arts1/witte2001/witte-tyas_hgs2001-468.pdf adresinde okunabilir.

  [3] Jules Schelvis, Sobibor: Bir Nazi Ölüm Kampının Tarihi (Berg, 2007), s. 197-229.

  [4] Yitzhak Arad, Belzec, Sobibor, Treblinka" Reinhard Operasyonu Ölüm Kampları (Indiana Üniversitesi Yayınları, 1987), Ek A, s. 381-398. Ayrıca bkz., Sybil Milton, çevirmen, Stroop Raporu: Varşova'nın Yahudi Mahallesi Artık Yok! (Pantheon Books, 1979), 24 Mayıs 1943 tarihli rapor.

  [5] "Korherr Raporu" http://forum.axishistory.com/viewtopic.php?p=2097&sid=e1c472e6de9afcd87ee33c811089e651. Raporun Almancası http://www.ns-archiv.de/verfolgung/korherr/korherr-lang.php adresinde bulunabilir.

  [6]"Richard 'Tanımıyordum' Korherr" http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2007/04/richard-i-didnt-know-korherr.html.

  [7] "Korherr Raporu".

  [8] Stephen Challen, Richard Korherr ve Raporları (Cromwell Press, 1993), s. 42.

  [9] Stephen Challen, Richard Korherr ve Raporları (Cromwell Press, 1993), s. 43.

  [10] Georges Wellers, "Kurbanların Sayısı ve Korherr Raporu" Serge Klarsfeld, editör, Holokost ve Neo-Nazi Mitomanisi, s. 148-149.