• Search

  Auschwitz-Birkenau Gaz Odaları: Gaz Odalarının Çatılarındaki Delikler

  Bu yayın şu dillerde de okunabilir: English Français Español العربية فارسی Русский

  Auschwitz-Birkenau'daki gaz odalarının çatılarında bulunan delikler Zyklon B dökmek için miydi?

  Holokost inkârcılarının iddiası:

  Auschwitz-Birkenau'daki gaz odalarına çatılardaki deliklerden güya Zyklon B dökülmüştür. Gaz odalarının çatılarında hiçbir delik bulunmamıştır. Çatılarda delik olmadığına göre, o odalar gaz odası değildi ve Auschwitz-Birkenau da bir imha kampı değildi.

  David Irving, "Delik yoksa Holokost da yok!" dedi. Londra'daki Yüksek Mahkeme'nin Holokost inkârcısı, ırkçı ve antisemit ilan ettiği Irving, bu sloganı tarihçi Deborah Lipstadt'a karşı açtığı iftira davasında da sürdürdü. Irving, Auschwitz-Birkenau'yla ilgili uzman tanık raporunu yazmış olan Profesör Robert Jan van Pelt'i sorguladığı sırada şunu sordu: "Yarından sonra elinizde bir kürekle Auschwitz'e gidecek olsanız ve [2 ve 3 Numaralı Krematoryum/Gaz Odası'nın yıkıntılarından kalan] döküntüleri temizlerken betonarmeden bir delik bulsanız bu durumun mahkemeyi kolayca sonuçlandıracağını ve açtığım davadan memnuniyetle vazgeçeceğimi kabul eder misiniz?"[1] Irving'e göre gaz odalarının çatılarındaki delikler çok önemliydi. Benzer şekilde, Holokost inkârcısı Fransız Robert Faurisson da Birkenau'daki 2 Numaralı gaz odası hakkında sorular sordu: "Bu sözde toplu katliam yapılan 'gaz odasının' göçük çatısında, bize içinden Zyklon B taneleri döküldüğü söylenen, gözle görülebilir dört özel delik yoktu. Hâl böyle iken, sözde 'Holokost'un merkezi olan Birkenau'da infaz amaçlı gaz verme operasyonu nasıl başlamış olabilir?"[2]

  Gerçekler şunlardır:

  Holokost inkârcıları açık bir şekilde yanılıyor. Hem faillerin hem de sağ kalanların görgü tanığı ifadeleri ve fotoğraflar, gaz odalarının çatılarındaki deliklerin varlığını kanıtlamaktadır. Dahası, 2000 yılında yapılan titiz bir adli çalışmayla, bu deliklerin varlığı kuşkuya yer kalmayacak şekilde tespit edilip kanıtlanmıştır.

  Zyklon B nedir?

  Zyklon B, hidrojen siyanür adlı sıvı pestisitle ıslatılmış mavi-yeşil tebeşir taneciklerinin ürün adıdır. Tebeşir tanecikleri vakumlanarak mühürlenmiş kutularda saklanmaktadır. Havayla temas edince zehirli HCN gazı salınır. HCN havaya yayıldıktan sonra geriye sadece etkisiz ve zararsız tanecikler kalır ve bunlar daha sonra toplanıp atılır.

  Zyklon-B Pellets. Goku122 at the Polish language Wikipedia [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons.
  Zyklon B Tanecikleri. Lehçe Wikipedia'daki Goku122 [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) veya CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], Wikimedia Commons aracılığıyla.

  Gaz odalarının çatılarındaki delikler nedir?

  Ana Kamp'ın 1 Numaralı Krematoryum/Gaz Odası'ndaki morg odası, Eylül 1941'de gaz odasına dönüştürüldü. Kapılar hava geçirmeyecek şekilde yapıldı ve çatıya delikler açılıp ahşap bacalarla kapatıldı. 1 Numaralı Krematoryum/Gaz Odası, tek seferde çok sayıda insan öldürmek için Zyklon B'nin kullanıldığı yeni yöntemin denendiği test tesisi oldu. Zyklon B'yi çatıdaki deliklerden dökme yöntemi başarılı olunca, bu tasarım Auschwitz-Birkenau'daki 2 ve 3 Numaralı Krematoryum/Gaz Odalarında uygulandı.

  SS Reichsführer'i Heinrich Himmler, Auschwitz-Birkenau'nun imha merkezi olmasını emrettiğinde, 2 ve 3 Numaralı Krematoryumlar inşa halindeydi. (Birbirinin aynısı olan) her iki binada da başta morg olarak tasarlanan iki yer altı odası, soyunma odası ve gaz odası olarak uyarlandı. Almanlar eski morg odalarının düz beton çatılarına dört delik açıp üzerilerine gaz sızdırmaz kapaklı küçük birer baca yaptılar. Zyklon B, gaz odalarına çatılardaki bu deliklerden atılıyordu.[3]

  Deliklerin varlığı ve kullanımıyla ilgili görgü tanığı ifadeleri:

  Çatılardaki küçük bacalardan Zyklon B döküldüğünü anlatan, sağ kalmış birden çok görgü tanığı vardır.

  Auschwitz-Birkenau'ya 1942 yılının Nisan ayında giden Slovak Yahudisi Filip Müller, 2 ve 3 Numaralı Krematoryum/Gaz Odalarında çalıştırıldı. Gaz odasını uzunca, epey alçak tavanlı ve duvarları badanalı bir yer olarak hatırlıyor. Çatıdaki deliklerin altında bulunan sütunları şöyle tarif ediyor: "Tavanı, odanın yüksekliği boyunca beton direkler destekliyordu. Ancak direklerin hepsi bu amaca hizmet etmiyordu, başka direkler de vardı. Deliklerden, metal levhalardan yapılmış içi boş direklere Zyklon B gaz kristalleri atılıyordu." Müller, Zyklon B'nin binanın dışından gaz odalarına atılmasına da şahit olmuş: "Krematoryumun arkasında, içine bezelye büyüklüğünde Zyklon B taneciklerinin atılacağı beton bacanın yapılması planlanan çimenlik alanda bir araç durdu. Aracın yanında iki 'dezenfeksiyon işçisi' hazırdı ve gaz kristallerini dökme emrini bekliyorlardı."[4]

  Auschwitz-Birkenau'ya 1944 yılının Nisan ayında giden Yunan Yahudisi Shlomo Venezia, krematoryum/gaz odalarında çalıştırıldı. Şunları hatırlıyor: ". . . Alman, gazı getirdi. Gaz odasının üzerindeki kapağı açmasına yardım etmek için Sonderkommando'dan iki mahkum gerekti. Sonra delikten Zyklon B'yi döktü. Kapak çok ağır betondan yapılmıştı. . . Kapak açıldı, gaz içeri atıldı ve kapak tekrar kapatıldı."[5]

  Auschwitz-Birkenau'ya 19 Ocak 1943'te gelen Polonya Yahudisi Henryk Tauber, Birkenau'daki 2 Numaralı Krematoryum/Gaz Odası'na tayin edildi. "Çatıya kadar uzanan", ağır tel kafeslerden yapılmış iç direkleri hatırlıyor. Yakma odasının penceresinden, Zyklon B'nin atılmasını gözlemlemiş: "Her nakliyenin ardından, üzerinde Kızıl Haç olan bir araç krematoryumun avlusuna girerdi. . . Arabadan Zyklon B kutularını alıp, onları gaz odalarına atmak için kullanılan küçük bacaların yanına koydular. Scheimetz, kutuları özel bir keski ve çekiçle açıp içindekileri gaz odasına döktü. Sonra deliği beton kapakla kapattı."[6]

  Deliklerin varlığını doğrulayan fotoğrafik kanıtlar:

  Müttefik uçakları 1944 yılı sonbaharında Auschwitz-Birkenau üzerinde keşif uçuşu yaptı. 25 Ağustos'ta Birkenau'daki dört krematoryum/gaz odasını fotoğrafladılar. Görüntülerde, 2 ve 3 Numaralı Krematoryum/Gaz Odası'ndaki yer altı gaz odaları, üzerlerini kaplayan toprak ve otların dış hatlarından görülebiliyordu. Çatının uzunluğu boyunca dört adet koyu renk kare belirdiği için, her iki binanın çatılarındaki bacalar net bir şekilde görülebiliyordu.[7]

  Holokost inkârcıları, bu hava fotoğraflarıyla oynandığını ve çatılardaki siyah izlerin sonradan eklendiğini iddia etmektedir.[8] NASA'nın Pasadena, Kaliforniya'da bulunan Jet İtiş Laboratuvarı'ndaki hava ve uydu görüntülerinin analizinde dünya lideri olan uzmanlar, 1996 yılında negatifleri dikkatlice inceledi. Laboratuvar uzmanları herhangi bir sahtecilik veya oynama izi bulamadı ve çatılardaki izlerin orijinal negatifte de olduğu kanıtlandı.[9]

  Naziler krematoryum/gaz odalarının inşa çalışmalarını da fotoğraflamıştı. Aralık 1942'de 2 Numaralı Krematoryum/Gaz Odası'nın inşa edilirkenki halinin fotoğrafını çektiler. Fotoğrafta gaz odası çatısının tamamlanmadan ve toprak kaplanmadan hemen önceki hali de vardı. Lokomotifin arkasında, çatıdaki dört baca ve gölgeleri net bir şekilde görülmektedir.[10]

  Gaz odalarının çatılarındaki delikleri günümüzde bulmak neden zor?

  1944 yılı sonlarında Birkenau'daki krematoryum/gaz odası binaları, soykırımın fiziksel kanıtlarını yok etmek için Naziler tarafından yıkıldı ve havaya uçuruldu. Yıkımdan sonra, yer altı soyunma odaları ile 2 ve 3 Numaralı Krematoryum/Gaz Odaları beton ve moloz dolu çökmüş dikdörtgenlere dönüştü. Fırınların olduğu, yer üstündeki binaların bir kısmı parçalanmış beton, taş ve metal yığını haline geldi.[11]

  Yine de gaz odası deliklerine dair fiziksel kanıtlar var:

  2000 yılında nitelikli uzmanlar tarafından titiz bir adli araştırma yapıldı. Bu uzmanlar, 2 Numaralı Krematoryum/Gaz Odası'nın oldukça ağır hasar görmüş çatısındaki dört delikten üçünün yerini saptayabildi. Araştırmada "deliklere dair açık işaretler, çatının betonunda düz döküm kenarları, temiz bir şekilde kesilmiş beton demiri (ör. patlama nedeniyle kopmamış), deliklerin içindeki bölgelerde beton demiri olmaması ve deliklerin kenarından içeri doğru bükülmüş beton demiri" bulundu.[12] Dördüncü delik, patlamanın neden olduğu yıkıntının altında kalarak kısmen gizlenmişti; yalnızca kenarı görülebiliyordu.

  Sonuç:

  Auschwitz-Birkenau'nun gaz odalarının çatısında delikler vardı. Naziler, kurbanlarını öldürmek için bu deliklerden Zyklon B döküyordu. Faillerin ve sağ kalanların görgü tanığı ifadeleri bu delikleri doğrulamaktadır. 1944 yılında hem Müttefikler hem de Almanlar tarafından çekilen fotoğraflarda da 2 ve 3 Numaralı Krematoryum/Gaz Odası'nın bacaları görülmektedir. Son olarak, 2000 yılında yapılan kapsamlı bir adli araştırma, bu deliklerin varlığını kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespit edip kanıtlamıştır. İnkârcıların "Delik yoksa Holokost da yok" iddiası, incelemelere karşı koymamaktadır.

  NOTLAR

  [1] Belge, 11. Gün, 28 Ocak 2000, s. 151 https://www.hdot.org.

  [2] Robert Faurisson, "The Gas Chambers of Auschwitz" (Auschwitz'in Gaz Odaları) ("UNESCO'ya Başvuru") (Appeal to UNESCO) http://www.ihr.org/jhr/v18/v18n5p12_Faurisson.html.

  [3] "Çatıdaki delikler" meselesi yalnızca Birkenau'daki 2 ve 3 Numaralı Krematoryum/Gaz Odaları ile ilgilidir. Birkenau'nun arka tarafında bulunan iki kır evindeki 4 ve 5 Numaralı Krematoryum/Gaz Odaları geçici gaz odaları olarak kullanılmış, Zyklon B duvardaki deliklerden atılmıştır. Günümüzde bu dört krematoryum/gaz odasının duvarlarından eser yoktur.

  [4] Filip Müller, Eyewitness Auschwitz: Three Years in the Gas Chambers (Auschwitz Görgü Tanığı: Gaz Odalarında Üç Yıl) (Ivan R. Dee, 1999), s. 60, 115.

  [5] Shlomo Venezia, Inside the Gas Chambers: Eight Months in the Sonderkommando of Auschwitz (Gaz Odalarının İçinde: Auschwitz'in Sonderkommando'sunda Sekiz Ay) (Amerika Birleşik Devletleri Holokost Anı Müzesi'nin katkılarıyla, 1999), s. 68, 69.

  [6] Robert Jan van Pelt, Van Pelt Raporu ("Leuchter Raporu IX") https://www.hdot.org.

  [7] Bu resmi http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/aerial1.html adresinde görebilirsiniz. Bkz. 25 Ağustos'ta CIA tarafından çekilen fotoğraf. Fotoğrafın büyük halinde, 2 ve 3 Numaralı Krematoryum/Gaz Odalarının çatılarındaki dört bacayı net bir şekilde görebilirsiniz.

  [8] John Clive Ball, "Air Photo Evidence" (Hava Fotoğrafı Kanıtı) (6. Conclusions) ("6. Sonuçlar") http://vho.org/GB/Books/dth/fndaerial.html.

  [9] Robert Jan van Pelt, Van Pelt Raporu ("VI Blueprints of Genocide") (IV Soykırımın taslakları)

  [10] Bu resmi http://phdn.org/archives/holocaust-history.org/auschwitz/intro-columns/
  adresindeki Jamie McCarthy, "Zyklon Introduction Columns"ta (Zyklon Atma Sütunları) görebilirsiniz.
  [11] Bu binaların günümüzde nasıl göründüğüne http://www.scrapbookpages.com/AuschwitzScrapbook/Tour/Birkenau/RuinsII01.html adresinden bakabilirsiniz.

  [12] Daniel Keren, Harry W. Mazal ve Jamie McCarthy, "The Ruins of the Gas Chambers: A Forensic Investigation of Crematoriums at Auschwitz I and Auschwitz-Birkenau" (Gaz Odalarının Yıkıntıları: Auschwitz I ve Auschwitz-Birkenau'daki Krematoryumların Adli İncelemesi), Holokost ve Soykırım Araştırmaları, 18(1), İlkbahar 2004 https://phdn.org/archives/holocaust-history.org/auschwitz/holes-report/holes-intro.shtml. Bkz. "Part I: Recent Findings" (Bölüm I: Son Bulgular).