Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Yakılan bu kadar çok kurbana ait dişler nerede

 

Soykırım Karşıtlarının Söyledikleri:

Operation Reinhard’ın ölüm kamplarında yaklaşık 1.8 milyon insan öldürüldüyse, en azından Treblinka’da 28 milyon, Sobibor’da 8 milyon ve Belzec’te 19 milyon olmak üzere, toplu mezarlarda milyonlarca diş olmalıydı.

Dişlerin ateş tarafından yok edilmesi, cesetlerin kimliğini belirlemede görev alan adli diş hekimlerinin uzmanlık konusudur. 2001 yılında Alman adli diş hekimleri tarafından yürütülen bir çalışma şu sonuçları ortaya çıkarmıştır:
  • 400 santigrat derecelik sıcaklığa sahip ateş içinde geçirilen 30 dakika sonrasında, ön dişler tamamen yok oluyor. Azı dişleri (ağzın arkasındaki öğütücü dişler) kırılmaya başlıyor.
  • 1000 ve 1100 santigrat derecelik sıcaklığa sahip ateş içindeki 45 ile 70 dakika arasında dişler tamamen kömürleşiyor.
  • Cesetlerin parçalanmasından emin olmak için, bir sivil krematoryum fırınında, 760 ilâ 1150 santigrat derece arasında bir sıcaklık üretiliyor. Bundan sonra bile dişler ve bazı kemikler, hâlâ bozulmamış durumda oluyor ve bir makinede eziliyor.
Kamplardaki toplu yakma işlemlerinde, daha büyük bazı kemik kalıntılarıyla birlikte, yetişkinlere ait birkaç sağlam arka dişin küllerin içinde kalmış olması mümkündür. Ancak bu dişler, kırılmış, zayıflamış ya da çeneden düşmüş olabilir ve kemik ezme işlemi sırasında oldukça kolay yok edilmiş olabilir. Şüphesiz ki, bebeklerin süt düşleri ve çocukların dişleri (kurbanların büyük bir yüzdesini oluştururlar), ateşte büyük ölçüde yok olmuşlardır.
Sobibor, Belzec ve Treblinka bölgelerindeki “milyonlarca” sağlam dişi bulamamamızın çeşitli nedenleri vardır:
  • Dişlerin çoğu ateş içinde yok olmuştur ve kalanlar iyice ezilmişlerdir. Bugünkü varlıkları, mezarlardaki insan külleri kalıntılarından tespit edilemez.
  • Yakma ve ezme işlemlerinden kurtulmuş birkaç sağlam diş, dönümlerce alana yayılmış ya da gömülmüştür. Tonlarca insan ve odun külleri arasından bunları bulmak tamamen rastlantısaldır.
Her kamp alanındaki dönümlerce arazi boyunca, her metrekareyi 25 metrelik derinliklere kadar kazmadan, mezarlarda ve yüzey kumlarının içinde ne kadar diş kalmış olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Böyle bir şeyi ummak (bu mezarların, 1.8 milyon ruhtan bazılarının son ebedi istirahat yeri olduğunu varsaydığımızda mümkün olsaydı bile) akla yatkın değildir.
Sonuç
Soykırım karşıtları, iddialarını yanlış bir spekülasyon üzerinde hatalı biçimde temellendiriyorlar: İnsan dişi, ateşle yok edilemez ya da toza dönüştürülemez. Ancak adli diş hekimleri daha iyi biliyor: Bedenleri yakmaya yetecek kadar yüksek sıcaklıktaki ateş içinde, dişlerin çoğu yok olur. Yanmayan dişler zayıflar ve kolayca toz haline getirilebilir.
Sağlam dişler, topu mezarlarda derin insan külü katmanlarının bir parçası olduğundan veya etrafa yayıldıkları ya da bölgedeki nehirlere ve göletlere boşaltıldıklarından dolayı kolayca bulunamaz.
Milyonlarca dişin mezarlarda kolayca görünememesi gerçeği, ölü yakma işleminin verimliliği ve Almanların cinayetlerini gizlemeye yönelik insafsız arzularının berbat bir vasiyetidir.