Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Ölü yakma ateşleri çok fazla odun gerektirecekti: Bölüm 2/2

 

Soykırım Karşıtlarının Söyledikleri:

Belzec’te 600.000 cesedin yakılması için 96.000 ton odun gerekeceğini belirtip, bu odun miktarının nereden temin edilebileceğini soruyorlar.

Operation Reinhard kamplarına odaklanan bir Soykırım karşıtı olan İtalyan Carlo Mattogno, oldukça yüksek bir odun kullanım miktarı hesaplamaktadır. Yok edilmesi gereken çok sayıdaki hastalıklı hayvanın yakılması için gereken odun miktarı konusunda mükemmel verilere sahibiz. Bu alandaki uzmanlar, kabaca iskelet ağırlığıyla aynı miktarda oduna ihtiyacınız olduğunu gösteren “parmak hesabını” belirtiyorlar. Yani, 5 ton iskelet için 4-5 ton oduna ihtiyacınız vardır. Çok fazla kemik olsaydı, daha az odun gerekecekti.
Bundan dolayı, Almanların, Belzec’te 600.000 bedeni yakmak için ihtiyaç duyacakları odun miktarını, bu kanıtlanabilir değerleri kullanarak daha akla yatkın biçimde hesaplayabiliriz: Toplam 15.000.000 kilogram beden, 15.000.000 kilogram, ya da yaklaşık 15.000 ton odun gerektirecekti. Bu yüzden, Mattogno’nun 96.000 tonluk hesabı, en az 6 kat daha yüksektir.
Ölü yakma ızgaraları için gereken odun, her üç kampın bulunduğu bölgede mevcuttu. Yahudi çalışma grupları her gün, bazen 5 kilometre uzaktan, odun kesip kampa sürükleyerek getiriyordu. Odunlar hem ölü yakma ızgaralarında yakıt olarak hem de kamuflaj amacıyla çitlere sarılmış eski kuru dalları yenilemek için kullanılıyordu. Kurumuş dallar, ölü yakma ateşlerini tutuşturmak için çok uygun çıralardı.
  • Sobibor’dan kurtulmayı başaran Thomas (Toivi) Blatt, orman işçisi olarak çalışmaya gönüllü olduğunu hatırlatarak şunları söylüyor: “Orada yapılan çalışma, kampın dikenli tellerinin dışında da gerçekleşti. Bu özel grup, ağaçları keserek ve kökleri kazıp çıkararak krematoryuma odun tedarik etti.”
  • Blatt, “Yakın bölgede daha fazla fidan olmadığında, ormanın derinliklerine gönderilen ağaç kesme grubunun başına beni geçirdiler." diye hatırlatıyor.
Belzec kurulmadan önce 1940 yılında çekilen hava fotoğrafları, kamp alanının oldukça sık ağaçlık olduğunu göstermektedir. 1945 yılında (kamp kapatıldıktan iki yıl sonra) çekilen bir hava fotoğrafı, kampın yakınındaki alanda, bir kısmı kampın inşasında kullanılmak üzere, oldukça çok sayıda ağacın yok edildiğini göstermektedir. Görgü tanıklarının da doğruladığı gibi, odunlar, kampın içinde ve etrafındakilerin yanı sıra, fotoğrafın dışında kalan bölgedeki ağaçlardan da kesildi. Düzgün biçimde hesaplandığında, bu, odun gereksinimleriyle tutarlıdır. Bu fotoğraflar http://www.deathcamps.org/belzec/maps.html adresinde görülebilir.
Sonuç
Mattogno’nun, cesetlerin kilogramı başına yaptığı odun gereksinimi hesapları, makul tahminlerin ortaya koyduğundan 6 kat daha fazladır.
Birden fazla görgü tanığına göre, odunlar, kampın çevresinden ve kilometrelerce uzaktaki diğer alanlardan edinilmiştir ve bölgedeki ağaçların kesilmiş olması da, gereken odun miktarıyla tutarlıdır.