Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Ölü yakma ateşleri çok fazla odun gerektirecekti: Bölüm 1/2

 

Soykırım Karşıtlarının Söyledikleri:

Bu kadar çok cesedi yakmak için gerekli olan oldukça fazla odun miktarı kamplarda mevcut değildi. Bundan dolayı, toplu ölü yakma işlemi hiç gerçekleşmedi.

Soykırım karşıtı İtalyan Carlo Mattogno, Belzec’teki ölü yakma işlemleri için, 96.000 ton gibi “çok fazla miktarda” odun gerektiğini hesapladı. Ancak Mattogno’nun hesabı yanlıştı çünkü ortalama bir gövdenin ağırlığını 46 kilogram olarak fazla tahmin ediyordu ve bu yüzden ortalama bir gövdenin yakılması için gereken odun miktarı için belirttiği sayı çok yüksekti.
Meydana gelen olaylardan dolayı, bu konu üzerinde bazı sağlam bilgilere sahibiz. Belzec’te gaz verme işlemini görmüş bir SS olan Kurt Gerstein, 5x5 metre boyutlarında bir gaz odasına yaklaşık 700 kişinin (yarısı çocuklar ve bebeklerdi) sokulup öldürüldüğünü gördüğünü kaydetti. Gerstein, kurbanların ortalama kilosunun yaklaşık 35 kilogram olduğunu tahmin ediyordu.
Kendini Soykırım konusunda kuşkucu olarak belirten Charles Provan, bunun gerçekten mümkün olup olmadığını merak edip Gerstein’in gözlemini test etmeye karar verdi. Taban alanı yaklaşık 5.3x5.3 metre olan bir kontrplak kutu yaptı. Kutunun bir tarafı cam, iki tarafı kontrplaktı ve bir tarafıyla üstü açıktı. Sonuç karşısında şaşırdı.
  • İki genç yetişkin (27 ve 34 yaşlarında), yetmiş yaşlarında bir kadın ve dört çocuğun, zorlanmadan kutuya sığabildiğini gördü. Tümü normal elbiselerini giymişti ve olağan şekilde nefes alıp verebiliyorlardı.
  • Çocuklardan üçü (6, 4 ve 2 yaşlarında) yetişkinlerin ayaklarına oturmuşken, diğer çocukla (8 yaşında) üç yetişkin ayaktaydı. Yetişkinlerden birinin kucağında temsili bir oyuncak bebek vardı. Provan (kendisine hiç kimsenin inanmayacağını düşünerek) fotoğraflar çekti. http://www.deathcamps.info/testimonies/Gerstein.htm adresinde bu çalışmayı okuyabilir ve fotoğrafları görebilirsiniz.
Provan, bu insanları tarttığında, daha da ilginç bir şey buldu. Yedi kişinin ve bebeği temsil eden oyuncağın ortalama kilosu 33,25 kilogramdı. İki yetişkin erkek 63 ve 62 kilogram, yaşlı kadın 49 kilogram, dört çocuk da sırasıyla 25, 26, 19 ve 15 kilogramdı. Oyuncak bebeğin kilosunu da 7 kilogram olarak tahmin etti. Provan’ın kullandığı insanlar, genelde ortalama bir Amerikalıdan daha küçük yapıya sahip, açlıktan nefesi kokan, çıplak Polonyalı Yahudiler değil, iyi beslenmiş Amerikalılardı. Ölüm kamplarında öldürülen Yahudilerin yaklaşık yarısı çocuklar ve bebekler olduğundan, bu ortalama kilo mümkündür.
Bundan dolayı, Mattogno’nun ortalama beden için 46 kilogram hesabı belli ki çok yüksek ve Gerstein'in 35 kilogram tahmini gerçeğe daha yakın.
Sonuç
Mattogno’nun odun kullanımına yönelik hesaplamaları, ortalama 46 kilogramlık vücut ağırlığını temel aldığından dolayı kısmen çok yüksek. Gerçekte, cesetlerin ortalama kilosu (kurbanların yaklaşık yarısının çocuklarla bebeklerden oluştuğu ve bazılarının ciltleriyle kemiklerinin kurumuş olduğu düşünülürse) yaklaşık 25 kilogramdı. Bundan dolayı, kurbanların ortalama kilolarına yönelik daha doğru bir hesap, vücut ağırlığının kilogramı başına odun kullanımı için Mattogno’nun hesapladığı miktarın, gerçektekinden 2 kat daha yüksek olduğunu kanıtlamaktadır.