Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Hindu Cenaze Töreni Odun Yığınları Daha İyi Ölü Yakım Araçları Olurdu

 

Soykırım Karşıtlarının Söyledikleri:

Ölü yakma ızgaraları Hindu cenaze töreni odun yığınlarına benzer tasarlansaydı, “odun çökeldikçe beden de, oduna yakın kalarak çöktüğünden” ve kalıntılar doğrudan odun üzerinde kaldığından daha verimli olacaktı.

Hindu ölü yakma töreninde, kalıntılar doğrudan bir odun yığını üzerine yerleştirilir ve bir dizi ayinden sonra tutuşturulur. Ancak, Hindu cenaze töreni odun yığını, ne odun kullanımı ne de yakma işlemi için gereken süre açısından verimlidir. Her odun yığını için, 272 ilâ 400 kilogram arasında odun tüketilir. Toplam yakma işlemi yaklaşık altı saat sürer.
Bunun yanı sıra, Hindu cenaze töreni odun yığınları, odun kullanımı yönünden oldukça verimsiz olduğundan ekolojik bir kâbustur. Yılda gerçekleştirildiği tahmin edilen 8,5 milyon ölü yakma işlemi, yaklaşık 50.000.000 ağaç gerektirmektedir. Bu tür verimsiz odun tüketimi tam anlamıyla, Soykırım karşıtlarının, toplu yakım işlemini imkansız kıldığından yakındıkları, yine de Almanların neden denemediklerini merak ettikleri noktadır.
Aslında, bedenin doğrudan odun üzerine yerleştirilmesi şeklindeki geleneksel yöntemi kullanmak “yetersiz yanmanın” bir örneği olduğundan, bugün Hindistan’da uzmanlar, yakma başına yaklaşık yalnızca 100 kilogram odun kullanımını gerektiren, yanma için daha fazla oksijen sağlayan yeni bir yakma sisteminin kullanımını teşvik etmektedir.
Sonuç
Hindu cenaze töreni odun yığınları, dini ayinlerine yöneliktir ve sembolik öneme sahiptir ama bedenin yakılıp küle dönüştürülmesi için en verimli mekanizma değildir.