Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Hitler hiçbir zaman Holokost emri vermedi

 
Holokost inkarcıları Adolf Hitler'in “Nihai Çözüm” yetkisi verdiği herhangi bir emrin bulunmadığını belirtiyor. Hitler en üst düzey yönetici olarak diğer emirleri imzalıyordu; ancak Yahudilerin imha edilmesi yönünde bir emir hiçbir zaman verilmedi. Londra'daki Yüksek Mahkeme tarafından Holokost inkarcısı, ırkçı ve Yahudi düşmanı olduğu ilan edilen David Irving Hitler'in Savaşı (1991) isimli kitabının girişinde “savaş zamanına ait Hitler'in örneğin Auschwitz hakkında ne bildiğini açıkça gösteren belge için bin pound” teklif etti. İnternet sitesinde Nihai Çözüm için emir vermesi bir yana, Hitler'in Auschwitz'ten (Holokost) haberdar olduğunu ortaya koyan savaş zamanına ait kanıt için ödenecek 1000 $'lık ödüle başvuru olmadığını ifade etmiştir.
Holokost diye isimlendirdiğimiz ölüm kampanyalarını başlattığına dair Hitler'in imzaladığı herhangi bir belge mevcut değilse de, tarihçiler Nazi hiyerarşisinin bütün sınıflarından toplanan delillerin biraraya getirilmesinin her noktada Hitler'in suça iştirak ettiğini göstermektedir.

Aşağıdaki nedenlerden ötürü Hitler'in böylesi bir emir imzalamış olma olasılığı düşüktür:

Gizililik
  • SS subaylarının başı Heinrich Himmler Poznan'daki (Polonya) 4 Ekim 1943 tarihli SS Tüm Generalleri toplantısında “Nihai Çözüm”ün ne kadar gizli olduğunu açıkladı: “Hiçbir zaman herkesin içinde Holokost'tan bahsetmeyiz… Yani Yahudilerin tahliyesinden, Yahudi ırkının imha edilmesinden. Yahudi ırkı imha ediliyordu –programdan belliydi bu- Yahudiler'in kökü kazınıyordu yani; biz de işte onları imha ediyorduk… Bu tarihimizde bugüne kadar yazılmamış, bugünden sonra da yazılmayacak bir zafer olarak geçecekti….”
Hitler tartışmalı emirlerini genellikle sözlü verirdi
  • Hitler “yaşamaya değer bulunmayan” 100.000 kadar Alman vatandaşının öldürülmesi için T-4 ötenazi programını imzaladı. Bu emir savaştan sonra gün ışığına çıktı. Alman halkı Nazilerin yaptıklarını anladığında, protestolara başladılar ve Hitler halkı sakinleştirmek ve programı iptal etmek zorunda kaldı (gizliden gizliye devam etti aslında). Yazılı emir nedeniyle zor durumda kalan Hitler daha dikkatli davrandı.
  • Anılarında Adolf Eichmann şunları anlatmaktadır: “1941 sonu ya da 1942 başlarında Heydrich, SIPO amiri [Güvenlik Polisi] ve SD [Güvenlik Birimi], bir sohbetimizde Führer'in rakip Yahudilerin fiziksel olarak ortadan kaldırılması emrini verdiğini söyledi.”
“Nihai Çözüm” aynı amaca yönelik farklı eylemler bütünüydü
  • “Nihai Çözüm” aslında Yahudileri gettolara yerleştirip açlıktan ölmelerine göz yummak, görüldükleri yerde öldürmek ve Polonya'daki ölüm kamplarına göndermek gibi çözümlerin bütünüydü. Bu nedenle “nihai” emir pek de anlamlı değil; çünkü her bir operasyon için ayrı ayrı emir verilmiştir.
Korku
  • Almanya'nın yenilgisi kaçınılmaz hale geldiğinde, Almanlar kanlı eylemlerini gizlemek için ne kadar delil varsa sistemli bir şekilde yok etti.

Sonuç

Belki hiçbir zaman ortada Hitler'in emri olmadı. Ancak tarihçiler, Josef Goebbels ve Heinrich Himmler gibi önde gelen Nazilerin günlükleri de dahil olmak üzere, Nazi hiyerarşisinin bütün sınıflarından alınarak bir araya getirilen mektuplar, bürokratlar, generaller ve Hitler gibi üst düzey komutanların yazışmaları ve günümüze dek kalan belgelere işaret ediyor. Bütün bu belgeler –teşvik etmese de- Hitler'in tüm bu cinayetlere izin ve yetki verdiğini açıkça ortaya koyuyor.