Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Tavuk Kümesi Büyüklüğündeki Bir Mezara 80.000 İnsan Gömülemez

 

Holokost inkârcılarının söyledikleri:

Almanların “Rose Bowl’u seyretmeye gelen bir stadyum dolusu insan kadar bir topluluğu” (yaklaşık 80.000 kişi) “tavuk kümesi büyüklüğündeki” bir alana gömmüş olmaları imkânsızdır.

Amerikalı bir Holokost inkârcısı Sobibor’la ilgili bir videoda, kampta zalim bir katil olan Karl Frenzel’in bu imkânsız derecede küçük mezarla ilgili zayıf kanıtlar kullanılarak suçlu bulunduğunu iddia etmektedir.

Aynı hatalı varsayımlar

İnkârcının Sobibor’daki toplu mezarların boyutu ve hacmiyle ilgili yaptığı hesaplama, Belzec ve Treblinka için de kabaca bir araya getirdiği aynı hatalı varsayımlara dayanmaktadır. Her ceset için hesapladığı gerekli alan miktarı bu kamplardaki kurbanların ortalama boyutunu veya kütlesini göstermemektedir. Cesetlerin mezarlara konma biçimini mevcut alanın aslında boşa harcanacağı bir biçimde yanlış göstermektedir. Üzerinde gösterilen nesneler ve bunlar arasındaki mesafeler bakımından ölçeksiz olan haritalar kullanmaktadır. Bundan dolayı, bu haritalar video yapımcısının yaptığı gibi boyut ve alanla ilgili bir karara varmak için kullanılamaz.
Bu varsayımlar önceki makalede çürütülmüştür (Bkz. "Kamplarda Toplu Mezarlar için Yeterli Alan Yoktur").

Sobibor’daki toplu mezarlarla ilgili diğer kanıtlar

  • 1962’de Almanya’nın Hagen şehrinde, zalim ve oldukça korkutucu olan SS muhafızı Karl Frenzel Sobibor’daki faaliyetleriyle ilgili olarak mahkemeye çıkarılmıştır. Bir dizi zulümden dolayı suçlu bulunmuş ve ömür boyu hapse mahkum edilmiştir. Mahkeme Sobibor’da “çok büyük çukurlar bulunduğuna hükmetmiştir. . . Her biri yaklaşık 50–60 metre uzunluğunda, 10–15 metre genişliğinde ve 5–7 metre derinliğindedir, toprak kumlu olduğu için yan çeperleri eğimlidir.” (Yaklaşık 164–196 x 33–50 x 17–23 fit.)
  • Bu bulgular 2001’de Andrezj Kola tarafından Sobibor arazisinde yapılan ve yedi toplu mezar bulunan ilk kazılarla uyumludur.
  • Kola’nın bulduğu en büyük mezar 37 metre uzunluğunda, 75 metre genişliğinde ve 4,5 metre derinliğindeydi (yaklaşık 120 x 75 x 15 fit).
  • Diğer altı mezar 23 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğinde ve 4,5 metre derinliğindeydi (yaklaşık 75 x 60 x 15 fit).
Kampın planını tekrar oluşturmak amacına yönelik, Sobibor Arkeolojik Projesi olarak adlandırılan araştırma halen devam etmektedir. Şimdiye kadar, en az yedi toplu mezarın bulunduğu ve gaz odaları binasının yeri teyit edilmiştir.

Sonuç

Yasal ve güncel adli tıp kanıtları, video yapımcısının Sobibor’daki toplu mezarların sahadaki büyüklüğüyle ilgili olarak yaptığı “tavuk kümesi” benzetmesinin yanlış olduğunu göstermektedir. Belzec ve Treblinka’daki toplu mezarların kapasitesini hesaplarken kullandığı aynı hatalı varsayımları kullanmaktadır. Gerçekler, hem mezarlar hem de yakma fırınları için yeterli alan olduğu yönündedir.