Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Kamplarda Toplu Mezarlar için Yeterli Alan Yoktur

 

Holokost inkârcılarının söyledikleri:

“Treblinka, Belzec ve Sobibor’da sözde 1 milyon 380 bin civarında insan gömülmüştür... . . Sorun, haritalarda ve modellemelerde bu kadar çok cesedin gömülmesi için yeterli alanın olmamasıdır.”

Bu iddia anonim bir Amerikalı Holokost inkârcısı tarafından Operation Reinhard kampları hakkındaki bir kısa filmde ortaya atılmıştır.

Bu inkârcı bu sonuçlara nasıl varmaktadır?

 • Yetişkin bir erkek vücudunun ne kadar alan kaplayabileceğini hesaplamakta ve bunun yaklaşık olarak 0,3408 metre küp (veya yaklaşık 12 fit küp) olduğu sonucunu bulmaktadır.
 • Gelişigüzel bir şekilde, Treblinka’da bir toplu mezarın 11,250 metre küp gömme alanına sahip olduğuna karar vermektedir.
 • Seçilen mezarın kullanılabilen alanı olan 11,250 metre küpü ceset başına hacim olan 0,3408 metre küpe bölerek, bu tür mezarların her birinin yaklaşık 33.000 ceset (veya her metre küpe yaklaşık 3 yetişkin erkek cesedi) alabileceği sonucunu çıkarmaktadır.
 • Her mezar için 33.000 sayısını kullanarak, her kamptaki kurban sayısını 33.000 sayısına bölmekte ve her kampta olması gereken çukur sayısını bulmaktadır.
 • Treblinka’da, tahminen 700.000 kurban için 21,2 çukur sonucunu çıkarmaktadır.
 • Belzec’te, tahminen 600.000 kurban için 18,02 çukur sonucunu çıkarmaktadır.
 • Sobibor için kendi hesaplamalarını tamamen göz ardı etmekte, bunun yerine gülünç ve dayanaksız varsayımlara dayanmaktadır. (Bu konu ayrı bir Gerçek Sayfası’nda ele alınacaktır).
 • Ardından mezar alanlarının tüm kampı kaplaması gerektiğini ve bunun da açıkça imkânsız olduğunu göstermek için 18 veya 21 çukuru temsil eden kırmızı blokları Treblinka ve Belzec haritalarının üzerine serpiştirmektedir.

İnkârcının gözden kaçırdığı şey nedir?

 • Her ceset için hesapladığı gerekli alan miktarı, kurbanların ortalama boyunu veya kütlesini göstermemektedir.
 • Cesetlerin mezarlara konma biçimini mevcut alanın aslında boşa harcanacağı bir biçimde yanlış göstermektedir.
 • Üzerinde gösterilen nesneler ve bunlar arasındaki mesafeler bakımından ölçeksiz olan haritalar kullanmaktadır. Bundan dolayı, bu haritalar video yapımcısının yaptığı gibi boyut ve alanla ilgili bir karara varmak için kullanılamaz.
Video yapımcısının hatalı varsayımlarına birer birer bakalım.

1. Her ceset için hesaplanan kütle, kurbanın ortalama boyutunu göstermemektedir.

Amerikalı Holokost inkârcısı video yapımcısı, bir metre küplük yere yaklaşık 3 yetişkin erkek cesedinin gömülebileceği sonucuna varmaktadır. Ancak, kullandığı ölçümler (omuz genişliği 66 cm, derinliği 40 cm, uzunluğu 127 cm) kamplarda kurbanların büyük kısmını teşkil eden bir deri bir kemik kalmış kadın, çocuk, bebek ve yaşlı Polonyalı Yahudileri değil, sağlıklı, iyi beslenmiş, 100 kiloyu aşkın ağırlıkta bir Amerikalı erkek futbol oyuncusunun ölçüleridir. Bundan dolayı, video yapımcısının hesaplamalarının bu kamplardaki yetişkin kurbanların çoğunun gerçek boyutunu veya kütlesini göstermediği sonucuna varmak doğru olur. Hesaplamaları, kurbanların toplam sayısının yaklaşık yarısını teşkil eden çocuk veya bebek cesetleri için gereken alanın en az iki-üç katıdır.

2. Video yapımcısı, cesetlerin mezarlara konma biçimini mevcut alanın aslında boşa harcanacağı bir biçimde yanlış göstermektedir.

Cesetlerin toplu mezarlara nasıl gömüldüğü konusunda elimizde çok fazla bilginin bulunmadığı doğrudur, ancak bazı bilgiler mevcuttur: Yakov Grojanowski adıyla da bilinen Slamek Bajlar, Chelmno’daki ceset gömme işlemlerini şöyle anlatmıştır: “Cesetler bir çöp yığını gibi birbiri üstüne fırlatılıyordu. Ayaklarından ve saçlarından tutuyorduk. Çukurun kenarında cesetleri içeri atan iki adam duruyordu. Çukurda iki adam daha duruyordu, bunlar cesetleri ayakucu başucu ve yüzleri aşağı doğru bakacak şekilde diziyorlardı. Yer kalırsa, bir çocuk konuyordu.”
Mutlaka Amerikan Holokost inkârcısı video yapımcısının belirttiği derecede hassas biçimde olmasa da, en önemli noktaların hız ve cesetlerin yerleştirilmesi olduğu görülmektedir. Amaç, cesetlerin düzgünce sıralanıp 0,34 metre küplük dikdörtgen alanlar halinde düzenlemesi ve üzerlerinin düzgün bir kum tabakasıyla örtülmesi değil de, mezarların öyle ya da böyle doldurulması olduğu görülmektedir.

3. Video yapımcısı, Operation Reinhard kamplarının, tüm boyuta veya üzerinde gösterilen nesnelerin arasındaki mesafeye göre ölçeklendirilmemiş bir haritasını kullanmaktadır.

Video yapımcısının kullandığı haritalar ölçekli değildir. Görgü şahitlerinin akıllarında kalanlara göre çizilmiştir ve yalnızca görselleştirme amaçlıdır. Bundan dolayı, kamp alanının ölçümüymüş gibi hesaplamalar yapmak ve bu alana bir toplu mezarı temsil eden kırmızı yuvarlak işaretlerden çok sayıda döşemek bilimsel olamaz.

Sonuç

Amerikan Holokost inkârcısı video yapımcısının Treblinka, Belzec ve Sobibor’un transit kampları olup, ölüm kampları olmadığını “kanıtlama” yönündeki nihai amacına ulaşma yolunda yaptığı hesaplamaları kasıtlı olarak abartılmıştır. Elde ettiği sonuçlar hatalı varsayımlara dayanmaktadır ve neticede vardığı sonuçlar yanlıştır.