Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Gerstein Raporu Olasılık Dışı İfadelerle Dolu: Bu nedenle bu bir Yalandır

 

Holokost inkârcılarının söyledikleri:

Gerstein’ın raporu o kadar çok saçmalıkla ve olanaksız şeyle dolu ki, raporun tamamının uydurma olduğundan, kabul görmemesi gerekir.

İtalyan bir Holokost inkârcısı olan Carlo Mattogno, Gerstein’ın raporunda dâhili ve harici 103 çelişki, çarpıtma, maddi hata, abartı ve gerçekdışı ifade bulduğunu iddia etmektedir. Bazılarının çok ufak şeyler olduğunu kabul etmekle birlikte, diğerlerinin çok önemli olduğunu ve tüm raporun güvenilirliğini ortadan kaldırdığını öne sürmektedir.
Holokost inkârcılarının Gerstein’ın raporunda itiraz ettikleri başlıca noktalar şunlardır:

1. Gerstein bir taslaktan diğerine geçerken Belzec’teki gaz odası içindeki bölmelerinin boyutlarını değiştirmiştir.

Gerçek: Gerstein Belzec’teki gaz odasının içindeki bölmelerle ilgili iki türlü farklı boyut belirtmiştir. 1 ve 2 numaralı Raporlarda gaz odasının içindeki odaların 4 x 5 x 1,9 metre hacminde olduğunu yazmıştır. 3 numaralı Raporda ise bunu 5 x 5 x 1,9 metre olarak değiştirmiştir.
Gerstein’ın odalara gerçekten girip girmediğini veya başka birinin boyutlarla ilgili tahminini kabul edip etmediğini bilmiyoruz. Bir odanın boyutuyla ilgili yaklaşık 1 metrelik bir fark Gerstein’ın kitle katliamında gaz odalarının kullanıldığına ilişkin yazdığı ayrıntılı raporun tümünü reddetmeyi gerektirmez.

2. Gerstein Treblinka’da toplu gazlamayı izlediği zamandaki mevcut gaz odası bölme sayısından (3) daha fazla gaz odası bölmesi (8) olduğunu söylemiştir.

Gerçek: Gerstein şöyle yazmıştır: “Tesis [Treblinka’daki] hemen hemen aynıydı, ancak Belcec’tekine [bu şekilde yazılmıştı] göre gözle görür şekilde daha büyüktü. Sekiz gaz odası ve valiz, elbise ve çamaşırlardan oluşmuş adeta tepeler.”
Gerstein’ın raporundaki bu satır kafa karıştırıcıdır. Gerstein Treblinka’yı 19 Ağustos 1942’de ziyaret etmiştir. Ancak 19 Ağustos’ta Treblinka’da hala daha küçük olan 3 bölmeli gaz odası kullanılmaktaydı. Öyleyse Gerstein neden ziyaretinden yaklaşık 10 gün sonra yapımına başlanan ve ancak 5 hafta kadar sonra kullanıma alınan daha büyük boyutlu gaz odasından bahsetmiştir?
Gerstein şüphesiz Belzec’teki gaz odalarının “başarısının” model oluşturduğu, yeni ve daha büyük gaz odalarının yapılması planından haberdar olmuştu. Operasyonda görmüş olması gereken küçük binayla gelecekteki planları birbirine mi karıştırmıştı? Belki de Treblinka’yı daha büyük gaz odasının hizmete alındığı zaman tekrar ziyaret etti ve raporunda ikinci ziyaretten bahsetmek istemedi. Bunu bilmiyoruz ve bu husus gizini koruyor. Ancak Gerstein’ın bu karışık ifadesinin sebebi ne olursa olsun, Belzec’teki kitle katliamıyla ilgili tutarlı anlatım ile Treblinka’daki benzer bir gazlama ile ilgili daha kısa olan anlatımını çürütmez.

3. Gerstein’ın anlattığı gaz odası bölmeleri, odalara tıkıldığını söylediği 700–800 kişiyi alamayacak kadar küçüktü.

Gerçek: Gerstein şöyle yazmıştır: “İnsanlar birbirinin ayaklarına basıyor, 25 metre kare, 45 metre küplük bir alanda 700–800 kişi. Bir tahminde bulunuyorum: . . bunların yarısı çocuk. . . Wirth haklı, SS görevlileri biraz daha sıkıştırsa, 45 metre küpe 750 kişi doldurabilir! Ve SS görevlileri olabildiğince fazla kişinin sığması için insanları itekliyor, kırbaçlıyor ve içeri girmeye zorluyor. Kapılar kapanıyor.”
Charles Provan Gerstein’ın iddia ettiği boyutlarda bir odaya 700–800 kişinin sığdırılmasının gerçekten mümkün olup olamayacağını merak etmişti. Ve kendisi bunu test etmek istedi. Taban alanı yaklaşık 50 cm x 50 cm olan bir kontrplak kutu yaptı. Kutunun bir tarafı cam, iki tarafı kontrplaktı ve bir tarafı ile üstü açıktı. Deneyinin sonuçları onu şaşırttı.
  • İki genç yetişkin (27 ve 34 yaşlarında), yetmiş yaşlarında bir kadın ve dört çocuğun, zorlanmadan kutuya sığabildiğini gördü. Tümü normal elbiselerini giymişti ve olağan şekilde nefes alıp verebiliyorlardı.
  • Çocuklardan üçü (6, 4 ve 2 yaşlarında) yetişkinlerin ayaklarına otururken, diğer çocukla (8 yaşında) üç yetişkin ayakta duruyordu. Yetişkinlerden birinin kucağında temsili bir oyuncak bebek vardı.
  • Provan’ın bulguları, 5 x 5 metrelik bir alana uyarlandığında, özellikle de Gerstein’ın raporuna göre yarısı çocuk olduğunda, 700–800 kişinin bir gaz odasına sığabilmesinin mümkün olduğunu göstermektedir.
Provan kendisine hiç kimsenin inanmayacağını düşünerek fotoğraflar çekmişti. http://holocaust.skeptik.net/documents/provan_gerstein.html adresinden bu çalışmayı okuyabilir ve fotoğrafları görebilirsiniz.

4. Gerstein’ın Treblinka’da 45 metrelik elbise ve ayakkabı yığınları gördüğüne ilişkin iddiası açıkça imkânsızdır ve tüm raporun güvenilirliğine gölge düşürmektedir.

Gerçek: Gerstein 1 ve 2 numaralı Raporlarda Treblinka’da “35–40 metre yüksekliğinde elbise ve çamaşırdan oluşan gerçek tepelerden” bahsetmiştir. 3 numaralı raporda ise bu sadece “valiz, elbise ve çamaşırdan oluşan gerçek tepeler” olarak geçmiştir.
Bu durumda Gerstein yanılmıştır. 13 kat yüksekliğinde bir elbise yığını olması mümkün değildir. Gerstein, Treblinka’yı karışıklık içinde yıkılmadan, temizlenmesi ve kitle imha işlemlerinin tekrar düzenlenmesi için geçici olarak kapatılmadan iki hafta önce ziyaret etmiştir. Gerstein’ın ziyareti sırasında tasnif işlemi yetersiz kalmaya başlamıştı ve öldürülen Yahudilerden kalan eşya yığınları düzensiz bir şekilde toplama ve tasnif alanında durmaktaydı. Treblinka’dan kurtulanlardan biri olan Samuel Willenberg bu dönemde gelmişti ve “tasnif alanının devasa elbise yığınlarıyla” dolu olduğunu görmüştü. “Baştanbaşa dağınık, elbise, valiz ve ayakkabı tepelerinden oluşan alanı temizleme işine verilmişti. Bunların yüksekliği 10 metreyi ” buluyordu.
Açıkçası, Gerstein yükseklik kestirmekte pek iyi değildi, ancak bu durum yığının şaşırtıcı ölçüde yüksek olmadığı anlamına da gelmiyordu. 3 numaralı raporda asıl yükseklik tahminini çıkarması, kendisinin bile yaptığı ilk tahmini sorguladığını göstermektedir.

5. Gerstein, Operation Reinhard kamplarında öldürülen Yahudilerin sayısını 20.000.000–25.000.000 olarak tahmin etmiştir ki bu açıkça çok saçma bir rakamdır.

Gerstein’ın en güvenilir ve tutarlı anlatımları, kendi gözleriyle gördüklerine ilişkindir. Bununla birlikte, Gerstein bir şey hakkında tahmin yaptığında ve aldığı duyumları aktardığında, söylediklerinin doğruluk derecesi önemli ölçüde düşmektedir.
Gerstein, Operation Reinhard kamplarında öldürülen Yahudilerin sayısıyla ilgili olarak ise, programın lideri olan ve her gün Belzec’te 11.000, Treblinka’da 25.000, Sobibor’da ise 20.000 Yahudi’nin öldürüldüğünü söyleyen Odilo Globocnik’in verdiği rakamları kabul etmiştir. Bu rakamlar saçmadır. Globocnik açıkçası başardığı işten dolayı Berlin’deki hükümetin temsilcisine övünerek konuşmuş, Gerstein’ın Berlin’e çalışmalarını takdir ederek döneceğini ummuştu.

6. Gerstein öldürme yönteminin dizel motorunun egzoz dumanı olduğunu belirtmiştir. Amerikalı bir Holokost inkârcısı olan Fritz Berg bunun imkânsız olduğunu zaten ispatlamıştır.

Bu konu bu dizideki diğer Sık Sorulan Sorularla birlikte ele alınmıştır. Ayrıntılı açıklamalar için lütfen bkz. http://www.hdot.org/en/learning/myth-fact#diesel.

Sonuç

Holokost inkârcıları Gerstein’ın itibarını zedelemeyi o kadar çok istemektedir ki, görüşlerin inanılmaz olduğunu göstermek ve kabul görmemesini sağlamak için bulabildikleri her türlü önemsiz noktanın üzerine gitmektedir. Gerstein’ın raporu mükemmel değildir. Özellikle başkalarının anlatımlarına dayanırken çok fazla hata yapmıştır ve tahminde bulunmuştur. Ancak Gerstein’ın hikâyesi kendi elinden olduğu bilinen tüm versiyonlarda, kendi gözleriyle gördüğü konularda oldukça tutarlıdır: Belzec’te gözlemlediği toplu gazlama.
İyi bir tarih başkalarının şahitliğinin her kelimesini gözü kapalı şekilde kabul ederek yazılmaz. Gerstein’in tanıklığı, elimizde mevcut olan tek görgü şahidi kanıtı değildir. Şahitlikleri Gerstein’ın raporunun özünü doğrulayan, birkaç fail ve hayatta kalan Yahudi de bulunmaktadır. Bundan sonra bu kesişme noktalarından bazılarını ele alacağız.