Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Müttefikler Kurt Gerstein’a Yalan İtirafta Bulunması İçin İşkence Etmiştir

 

Holokost inkârcılarının söyledikleri:

Gerstein’ın ölümüyle ilgili gerçekler ve cesedinin akıbeti meçhuldür.

Fransız bir Holokost inkârcısı olan Paul Rassinier, Gerstein’ın nerede, ne zaman ve nasıl öldüğünü, cesedine ne olduğunu hiç kimsenin bilmediğini söylemektedir. Gerstein’ın Almanların Yahudilere uyguladığı vahşet konusunda “itiraflarını” almak için Fransız ve Amerikalı sorgu memurları tarafından muhtemelen işkence edildiğini ve bu sırada ölmüş olabileceğini iddia etmektedir. Sorgu memurları daha sonra işkence izlerinin görülmemesi için cesedini gizlice ortadan kaldırmıştır. Cesedinin gizlice ortadan kaybolması “intihar " ettiği yolundaki hikâyenin çürütülmesi olasılığını da ortadan kaldırmıştır.

Gerstein’ın ölümü hakkındaki gerçekler

  • Gerstein 5 Temmuz 1945’te sorgulama için Fransa’nın Paris şehrindeki Cherche-Midi askeri hapishanesine gönderilmiştir. Özel bir hücreye konmuştur.
  • 10 Temmuz 1945’te üçüncü defa sorgulanmıştır. Daha sonra “savaş suçları, cinayet ve suç ortaklığından” mahkemeye sevk edilmiştir.
  • 25 Temmuz 1945’te yaklaşık olarak saat 14.15’te hücresinde asılmış olarak bulunmuştur.
  • Gardiyanlar kurtarmaya çalışmış, ancak saat 17.25’te Cherche-Midi doktoru Dr. Trouillet tarafından öldüğü açıklanmıştır.
  • 26 Temmuz 1945’te cesedi Notre-Dame-des-Champs hapishanesi Polis Şefine teslim edilmiştir.
  • 26 Temmuz 1945’te Polis Şefi Gerstein’ın cesedini aldığını yazılı olarak teyit etmiş ve otopsi için Medico-Legal Enstitüsüne gönderildiğini bildirmiştir.
  • 3 Ağustos 1945’te Gerstein’ın cesedi Paris dışındaki Thiais mezarlığına gömülmek üzere gönderilmiştir.
Bütün bu bilgiler hapishane komutanından çeşitli Fransız memurlarına 26 Ekim 1945’te mektupla iletilmiştir. Mektupta, Gerstein’ın "kendini asarak hayatına kendi isteğiyle son verdiği” ve ölüm nedeninin “öznenin boynundaki görülür iz ve vücudunun bulunduğundaki pozisyon” olduğu belirtilmiştir. Bağımsız bir Fransız polis sorgu memuru tarafından hazırlanan ve komutanın ilk gözlemini doğrulayan otopsi raporu mektuba eklenmiştir.

Sonuç

Gerstein’ın cesedinin bulunduğu koşullar veya akıbeti konusunda herhangi bir “gizem” yoktur. Gerstein hücresinde yalnızdı. En son 15 gün önce sorgulanmış olduğundan, bir sorgu sırasında kendisini yalan itiraflarda bulunmaya zorlayan Müttefiklerin zalim işkencecilerinin elinde ölmesi ve cesedinin iki hafta boyunca hiçbir şey yapılmadan bekletilmesi imkânsızdır. Bağımsız polis sorgu yargıcına göre, cinayete veya işkenceye ilişkin herhangi bir kanıt bulunmamaktadır. Tüm kanıtlar büyük ölçüde gözde bir şahit olarak muamele görmek yerine, savaş suçlarından hüküm giymekten derin bir üzüntü duyan Gerstein’ın intihar ettiğini göstermektedir.
Rassinier, Gerstein’ın görgü şahitliğini lekelemek amacıyla, Müttefikleri sahtecilik, işkence, cinayet ile birlikte olayların örtülmeye çalışıldığı fesat bir entrika çevirmekle itham etmeye çalışarak, okuyucularını Gerstein’ın ölümü konusunda kasıtlı olarak yanlış yönlendirmektedir.. Rassinier’in spekülasyonları kanıt değil, sadece spekülasyondur. Olayları örtbas etme diye bir şey söz konusu değildir. Cesedine standart polis prosedürlerine göre işlem yapılmış, bundan sonra da yerel bir Fransız mezarlığına gömülmüştür.