Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Gerstein Raporu Nürnberg’te Reddedilmiştir

 

Holokost inkârcılarının söyledikleri:

Gerstein raporu o kadar “beceriksiz bir uydurmacaydı” ki, 30 Ocak 1946’da Nürnberg’deki Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi’ne bunun Fransızca metni kanıt olarak sunulduğunda, Mahkeme bunu kanıt olarak değerlendirmeyi reddetmiştir.

Fransız bir Holokost inkârcısı olan Paul Rassinier, rapor mahkeme tarafından reddedildikten sonra basının bunu dünyaya duyurduğunu ve bunun sonucu olarak da “tartışmasız gerçek belge” olarak kabul edildiğini iddia etmektedir. Bundan sonra da, tartışmasız olarak veya hukuk mahkemesi tarafından uygun bir doğrulama sürecinden geçirilmeden diğer duruşmalarda da kullanılmıştır.

Gerstein Raporu ve Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi ile ilgili gerçekler

  • Gerstein Raporu, Fransız savcı Dubost tarafından 30 Ocak 1946’daki sabah oturumunda, Gerstein’ın eklediği çeşitli Zyklon-B faturaları ile birlikte kanıt olarak sunulmuştur.
  • Hâkimler gerçekten sabah oturumunda raporun kayda alınmak üzere okunmasını reddetmiştir. Ancak “kifayetsiz” veya açık bir "uydurmaca” olduğu için değil de teknik bir nedenden dolayı reddedilmiştir. Mahkemenin sunulan her parça kanıt için zorunlu kıldığı, menşeini gösteren sertifikası yoktu.
  • Aynı gün öğleden sonra, İngiliz Genel Savcı Yardımcısı mahkemeye, Gerstein Raporunun "menşei ve dosyalaması 22 Kasımda Komutan Coogan tarafından onaylanmış bir dizi belgeye ait bir parça olduğunu, PS dizisinin onaylandığını ve Mahkemede okunduğunda kabul edilebileceğini” bildirmiştir.
Hâkimler sabah oturumunda menşe sertifikasının gözden kaçtığını kabul etmiş, Dubost’tan özür dilemiş ve bunu kanıt olarak kaydetmiştir.
Mesele budur. Rapor reddedilmemiştir. Hâkimler sabah oturumunda menşe sertifikasını gözden kaçırmıştır. Mesele birkaç sat içinde çözülmüş ve Gerstein’ın raporu o öğleden sonra kayıtlara alınmıştır.

Sonuç

Rassinier, Gerstein’ın raporunun kanıtlığını karalama amacıyla yalan söylemektedir. Hâkimler Gerstein’ın raporunu “reddetmemiştir”. Sözde eksik olan sertifika gösterildiğinde, aynı gün kanıt olarak kayda geçirilmiştir.