Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Kurt Gerstein Güvenilmez Bir Şahittir

 

Holokost inkârcılarının söyledikleri:

Yahudilerin Operation Reinhard kamplarındaki gaz odalarında motor egzozu kullanılarak toplu katliamı “hikâyesi”, sadece Belzec’teki toplu gazlamaları izleyen bir SS subayı olan Kurt Gerstein’ın savaş sonrasında verdiği, inandırıcı olmayan ifadelere dayanmaktadır.

Kurt Gerstein kimdi?

Kurt Gerstein, SS’in askeri kolu olan Waffen-SS’te baş dezenfektasyon subayıydı. Gerstein 1942 Ağustos’unda, Operation Reinhard kamplarında toplu katliam için Ziklon-B’nin bir türevi olan sıvı prusik asit kullanımının dizel motor egzozu kullanmaktan daha iyi olup olmadığını belirlemek üzere Polonya’ya gönderilmiştir. Gerstein Lublin’de kendisine Belzec ve Treblinka’yı gezdiren, Operation Reinhard’ın lideri Odilo Globocnik ile buluşmuş ve Belzec ile Treblinka’da Yahudilerin gaz odalarında öldürülmesine tanık olmuştur.

Gerstein Belzec’te ne görmüştür?

Raporun ana kısımları aşağıdadır:
 • Ertesi gün, Belcec’e [bu şekilde yazılmıştır] gitmek üzere yola çıktık. Bu amaçla, Lublin-Lemberg yolunun tam kuzeyinde bir tepenin yakınlarında özel, küçük bir istasyon inşa edilmişti. . . O gün herhangi bir ölü görmedim, ancak etrafa yayılan koku o kavurucu Ağustos ayında felaketti, her yer milyonlarca sinekle dolmuştu. . . “Giysi Odası” denen büyük bir kulübe ve üzerinde “Değerli Eşyalar” yazan büyük bir servis penceresi vardı. Sonra yüz sandalye bulunan bir oda vardı, yani berberin yeri. Ve açık havada huş ağaçları dikili küçük bir yol, sağlı sollu iki sıra dikenli telle çevrilmişti, üzerindeki tabelada şöyle yazıyordu: Teneffüs Odalarına ve Banyolara Giriş! Önümüzde bir tür banyo binası vardı, ön tarafta sağda ve solda, büyük beton sardunya saksıları, sonra küçük bir merdiven, sırasıyla sağda ve solda 5 x 5 metrelik, 1,90 m yükseklikte 3 oda, garaj gibi tahta kapıları vardı. Alt taraftaki duvarda, karanlıkta fazla görünmüyordu ama büyük, sürgülü tahta kapılar vardı. Çatıda ise “ince bir şaka gibi” Davudun Yıldızı! Binanın önündeki işarette şu yazıyordu: Heckenholt Vakfı. O öğleden sonra başka herhangi bir şey görmedim.
 • Ertesi sabah saat 7 olmadan biraz önce bana şöyle dediler: İlk parti 10 dakikaya kadar geliyor! . . . ilk tren Lemberg’ten [Lehçe: Lvov] geliyor: 45 vagon, 6.700 kişi, 1.450’si yolda ölmüş. . . . Tren istasyona girdiğinde, 200 Ukraynalı sert bir şekilde kapıları açıyor ve insanları deri sırımlı kırbaçlarla kırbaçlayarak vagonlardan çıkarıyor. Büyük bir hoparlörden bilgi veriliyor: bütün giysiler çıkarılacak: takma bacaklar ve kollar, gözlükler, vb. dâhil. . . Değerli eşyalar herhangi bir makbuz veya belge almadan servis penceresine teslim edilecek. Ayakkabılar dikkatle çift çift bağlanacak. . . aksi takdirde, . . artık hiç kimse ayakkabıları geri alamaz. Sonra kadınlar ve kız çocukları berber odasına geçiyor, iki veya üç makas darbesiyle tüm saçları kesilerek, büyük patates çuvallarında ortadan kaldırılıyor.
 • Sonra kafile hareket etmeye başlıyor. . . . Küçük merdivenden çıkıyorlar ve sonra her şeyi görüyorlar. Emziren anneler, küçük çıplak çocuklar, yetişkinler, erkekler ve kadınlar, tümü çıplak, duraklıyorlar, ancak arkadan gelenler tarafından itilerek veya SS görevlilerinin deri sırımlı kırbaçlarının zoruyla ölüm odalarına giriyorlar. . . . Odalar doluyor. Ağzına kadar! Albay Wirth emir veriyor. İnsanlar birbirinin ayaklarına basıyor, 25 metre kare, 45 metre küplük bir alanda 700–800 kişi. SS görevlileri insanları fiziksel olarak olabildiğince birbirine doğru bastırıp sıkıştırıyor. Kapılar kapanıyor.
 • Dizel motorunun operatörü Heckenholt. . . Ama dizel motor çalışmıyor! Albay Wirth geliyor. Tam da ben buradayken bunun olması onun için ne kadar acı verici. . . . 50 dakika, 70 dakika geçiyor, dizel motor çalışmıyor. İnsanlar gaz odalarında bekliyor. . . . Ağlayışları, hıçkırıkları duyuluyor, “Sinagog’da gibi” diyor Profesör Pfannenstiel, kulağını tahta kapıya dayamış. . . 2 saat 49 dakika sonra . . dizel motor çalışıyor. . . 25 dakika geçiyor. . . artık insanların çoğu ölmüş. Elektrik ışığının odayı bir an aydınlattığı küçük pencereden görülen bu. 28 dakika sonra bazıları hala yaşıyor; 32 dakika sonra ise herkes ölmüş.
 • Diğer uçtan, işin ince kısmını yürütenler tahta kapıları açıyor. . . . Ölüler odalarda sıkış sıkış, bazalt sütunları gibi dimdik duruyor. Düşecek veya öne doğru eğilecek kadar bile yer yok. . . . Vücutlar dışarı atılıyor. . . 25 kadar dişçi ölülerin ağızlarını kancalarla açarak altın diş arıyor. . . Çıplak cesetler tahta yük arabalarına yükleniyor ve birkaç metre uzaklıktaki 100 x 20 x 12 metrelik çukurlara götürülüyor. . . . Sonra, . . cesetler demir yolu raylarından uydurularak yapılmış büyük ızgaralarda benzin ve dizel yakıt kullanılarak yakılıyor.

Gerstein Raporunun neden bu kadar çok versiyonu var?

Gerstein tarafından yazıldığı kesin olan dört “versiyon” vardır. Kendi el yazısıyla yazıldığı, onun tarafından imzalandığı veya orijinallerinin izini geçmişe doğru sürdüğümüzde bizi net bir şekilde Gerstein’ın kendisine götürdüğü için bunları onun yazdığını biliyoruz. Gerstein tarafından yazıldığı ya da yazdırıldığı bilinen raporlar aşağıda listelenmiştir ve bunlara şu şekilde atıfta bulunulacaktır:
 • Rapor 1: Fransızca, el yazısı, 26 Nisan 1945.
 • Rapor 2: Fransızca, daktilo yazısı, 26 Nisan 1945.
 • Rapor 3: Almanca, daktilo yazısı, 4 Mayıs 1945.
6 Mayıs tarihli, Fransızca olarak yazılan ve tamamlanmamış el yazısı raporun Gerstein’a ait olduğu açık olduğu halde, tamamlanmamış olduğu için dikkate alınmamaktadır.

Holokost inkârcıları Gerstein’ın güvenilirliğinin zedelenmesi üzerinde neden bu kadar fazla odaklanmaktadır?

Gerstein’ın, Yahudilerin Reinhard Operasyonu kamplarında toplu halde katledilmesiyle ilgili raporu, hayatta kalan Yahudilerden ve faillerden savaştan sonra yeminli beyanat veren veya mahkemelerde olayları doğrulayanların sunduğu bir avuç kanıttan biridir. Kamplardaki binalar yıkıldığı ve bu kamplardaki çoğu belge yok edildiği için, bu raporlar son derece önemlidir.
Erkek, kadın ve çocuk 1,5 milyon Yahudi’nin Belzec, Sobibor ve Treblinka’daki ölümünü örtmek için Holokost inkârcılarının Gerstein’ı ve raporunu ne pahasına olursa olsun çürütmeleri gerekmektedir. Kullandıkları taktikler çok çeşitlidir ve bazen birbirine zıttır, ancak genel olarak şunları iddia etmektedirler:
 • Gerstein savaş suçlusu olarak mahkemeye çıkarılmak yerine kendisini esir alan Müttefiklerin gözünde çok önemli bir görgü şahidi olmayı umduğu için bu hikâyeleri uydurmuştur.
 • Gernstein’ı esir alan Müttefikler, Almanların Yahudilere uyguladığı vahşetle ilgili istedikleri gibi bir hikâye alabilmek için Gerstein’a işkence yapmıştır. Gernstein’a bir yığın yalan belgeyi imzalatırken onu öldürmüş dahi olabilirler.
 • Müttefikler Gerstein’ın sahte raporunu nasıl elde etmiş olursa olsun, Gerstein hemen ardından gizemli bir şekilde hapishane hücresinde ölü bulunmuştur. Aslında onun ölümü, olayı “intihar” olarak kayıtlara geçirip kapatan Müttefik sorgu memurlarının işi de olabilir. Sonra, ölüm nedeni olarak “intihara” ilişkin herhangi bir iz olmadığının anlaşılmaması ve işkence izlerinin görülmemesi için cesedini çabucak gizli bir şekilde ortadan kaldırmışlardır.
 • Gerstein’ın raporundaki bazı ayrıntılar o kadar gerçek dışı ve fiziksel olarak imkânsızdır ki, raporun tamamı açıkça sahtedir ve Yahudilerin toplu katliamına kanıt olarak dikkate alınmamalıdır.
 • Gerstein’ın raporu o kadar inanılmazdır ki Nürnberg Mahkemelerinde hâkimler bunu kanıt olarak kabul etmemiştir.
Son olarak da Holokost inkârcıları konuyu kökünden çözmek üzere Gerstein’ın kişiliğine saldırmaktadır. Onu korkaklıkla, yalancı olmakla ve hainlikle suçlamışlardır. Amerikalı bir Holokost inkârcısının hazırladığı bir videoda en zıt uca gidilerek, Gerstein’ın bir Alman kahramanı olduğu, çünkü bütün dünyanın ileride bunun sahte olduğunu anlaması için zeki bir şekilde, imkânsız ayrıntılar katarak, kendisini esir alan Müttefiklerin onun adıyla dünyaya bir yalanı yutturma teşebbüsünü boşa çıkardığı iddia edilmektedir. Diğer yöntemler işe yaramadığında, Holokost inkârcıları Gerstein’ın aklî dengesinin bozuk olduğunu, fiziksel olarak hasta olduğunu ve duyularına tesir eden ilaçlar kullandığını veya açıkça deli olduğunu iddia etmektedir.
Şimdi bu iddialara birer birer bakalım.