Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Gaz Kamyonlarının Varlığını Kanıtlayan Belgeler Sahtedir

 

Holokost inkârcılarının söyledikleri:

Gaz kamyonlarının yapıldığını ve kullanıldığını açıkça ortaya koyan belgeler “inandırıcı değildir” ve kaynakları “şüphelidir”.

Alman bir Holokost inkârcısı olan Ingrid Weckert, Doğu’da gaz kamyonlarının varlığı ve kullanımıyla ilgili iki ayrıntılı mektubun, Müttefikler tarafından 1945-46’da Birincil Alman Savaş Suçlularının yargılanması için kurulan Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi için oluşturulduğunu belirtmektedir.

Gaz kamyonlarıyla ilgili belgeler

Doğu’da gaz kamyonlarının varlığı ve kullanımıyla ilgili iki adet belgesel kanıt bulunmaktadır.
  • Bir kimyager olan August Becker’in Berlin’de gaz kamyonları programının başı olan Walther Rauff’a yazdığı, 16 Mayıs 1942 tarihli mektup. Becker gaz kamyonlarıyla ilgili sorunları araştırıp çözmek ve Rauff’a rapor etmek üzere Doğu’ya gönderilmişti.
  • Alman atölye ustası Willy Just’ın Walther Rauff’a gönderdiği 25 Haziran 1942 tarihli, “Operasyonlarda kullanılan ve halen üretimde olan Özel Araçlardaki teknik değişiklikler” başlıklı memorandum.

Becker’in Mektubu

Weckert, Becker’in mektubunu lekelemek amacıyla Rauff’un kendisini esir alan Amerikalılara 1945’te verdiği yazılı bir ifadeyi öne sürmektedir. Rauff bu ifadede o dönemden hemen önce ve sonra departmanın başında olmasına rağmen, gaz kamyonlarının yapılıp kullanıldığı dönemde departmanın başında olmadığını söylemiştir. Weckert bu ifadeye dayanarak, Becker’in mektubunun sahte olduğunu öne sürmektedir.
Ancak Rauff 1972’de Şili, Santiago’daki Alman elçiliğinde, o sırada Almanya’da yargılanan çalışma arkadaşlarından birinin adına farklı, başka bir ifade vermiştir. O sırada Rauff ülkesine iade edilme tehlikesi altında değildi. Yazılı ifade kendisi tarafından okunmuş ve imzalanmıştır. Rauff ikinci ifadesinde gaz kamyonlarının tasarlanıp yapıldığı ve kullanıldığı dönemde departmanın başında bulunduğunu itiraf etmiş ve bunların Doğu’da kullanımıyla ilgili olarak Becker’e “bununla ilgili bir raporu kendisine göndermesini” söylediğini hatırlamıştır. Weckert, Rauff’un ikinci ifadesinden hiç bahsetmemektedir.

Just’ın Memorandumu

Weckert ayrıca Walter Rauff’a gönderilen ve içinde “yük” ve “mallara” atıfta bulunulan Just’un memorandumunun gerçek olup olmadığını da sorgulamaktadır. “Yük” veya “malların” insanlara işaret ettiğine dair hiçbir kanıt olmadığını belirtmektedir. Ancak Just, “yükün” arka kapılara doğru iyice abandığını, bunun da kamyonun dengesini bozduğunu ve bunu telafi etmek için kamyonun uzunluğunda değişiklik yapılması gerektiğini söylemektedir. Ayrıca işlem sırasında ortaya çıkan “ince sıvıları” boşaltmak için bir oluğa gerek olduğunu ve her kullanımdan sonra aracın “daha hacimli pisliklerden” temizlenmesi gerektiğini söylemektedir. Ayrıca kamyonun ışığının da metal bir kafesle “yükten” korunması gerekiyordu. Ancak, bu tür bir araçta genel olarak taşınabilecek mobilya veya başka türlü eşyalar “arka kapılara abanmazdı” kamyonu kirletmezdi veya kamyondaki ışığın korunması gerekmezdi: bunların ancak insan taşınması durumunda geçerli olduğu açıktır.

Sonuç

Weckert gaz kamyonlarının varlığı ve kullanımıyla ilgili kanıtları, yanlış anlaşılamayacak kadar açık ifadelerle sunulduğunda dahi kasıtlı olarak yanlış yorumlamaktadır veya göz ardı etmektedir.
Gaz kamyonlarıyla ilgili mektuplar “belirsiz” veya “şüpheli” değildir ve uydurulmamıştır. Holokost inkârcıları okuyucularına tüm hikâyeyi anlatmamaktadır. Gaz kamyonlarını tasarlayan, yapan ve kullanan kişilerin tanıklıkları buradaki bilgileri doğrulamaktadır.