Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Gaz Kamyonları Var Olmadı

 

Holokost inkârcılarının söyledikleri:

Gaz kamyonlarının varlığını kanıtlayan o döneme ait hiçbir belge yoktur. Bu yüzden bunların var olmamış olması gerekir.

Holokost inkârcısı Alman Ingrid Weckert, gaz kamyonlarının varlığının, hakkında “çok az belgesel kanıt” bulunan bir “söylenti” olduğunu iddia etmektedir.

Gaz kamyonları nasıl çalışıyordu? Nerede kullanıldılar?

Gaz kamyonları özel olarak hava geçirmez metal kargo bölmeleri ile donatılmış, normal kamyonlardı. Egzoz borusu, egzoz gazlarını dışarı verecek yerde kargo bölmesine yönlendirecek şekilde tasarlanmıştı. Motordan gelen egzoz gazlarını kargo bölmesine vermek için yapılan değişiklikler Alman teknisyenler tarafından gizlice yapılıyordu. Motor çalıştırıldığında, kamyonun arka tarafında kilitli olan insanlar, ya egzoz gazındaki karbon monoksitten ya da oksijen yetersizliğinden ya da her ikisinden dolayı egzozdan boğuluyordu.
Gaz kamyonları Chelmno ölüm kampında ve Sovyetler Birliği’nde kullanılmıştır.

Gaz kamyonlarına ilişkin günümüze ulaşan belgelerle ilgili gerçekler

Savaştan sonra gaz kamyonlarına ait güvenilir bir fotoğraf veya bunların gerçek bir örneği bulunmamıştır. Ancak, gaz kamyonlarının yapıldığını ve kullanıldığını açıkça gösteren iki mektup vardır:
Dr. August Becker’ın, Berlin’de bulunan, gaz kamyonlarının yapımı ve bölgeye dağıtımından sorumlu Walther Rauff’a gönderdiği, 16 Mayıs 1942 tarihli bir mektup. Becker, Rauff tarafından gaz kamyonlarının kullanımını denetlemek ve kendisine rapor etmek üzere Doğu’ya gönderilmişti. Mektupta, Becker “işlem yerinin” genellikle çok uzak bir arazide olmasından ve yağışlı havalarda araçların kullanılamamasından şikâyet ediyordu. Ayrıca Rusların berbat yollarının, hava geçirmez bölmeleri sürekli sarsarak sızıntı yapmasına neden olduğunu ve sürücülere zorluk çıkardığını belirtiyordu. Raporunda kurbanların uykuya dalarak sessiz şekilde ölebilmesi için kullanım tekniğini de düzelttiğini söylüyordu. “Daha önce görüldüğü gibi çarpık yüzler ve salgılar artık görülmemektedir.”
Bu mektup metninin tamamı http://www.ess.uwe.ac.uk/genocide/gasvan1.htm adresinden okunabilir.
İkinci mektup “Çok Gizli” ifadesini taşımaktadır ve 25 Haziran 1942 tarihinde Alman atölye ustası Willy Just’tan Walther Rauff’a gönderilmiştir. Just, eski kamyonlarda gereken değişiklikleri yapmaktan ve yeni grupların yapımından sorumlu kişidir. Kargo bölmesinin boyunun kısaltılması gerektiğini belirtmektedir. Bu işlem, operasyonun tamamlanması için gereken süreyi kısaltacaktır. Araçların kısaltılması, “mallar” arka kapılara doğru panik halinde abandığında aracın sabit kalmasına da yardımcı olacaktır. “Yükün” zarar vermemesi için de ışığın çelik bir kafes ile örtülmesini önermiştir. “İnce sıvıların” boşaltılması için bir oluk eklemek istemekte, böylece daha sonra temizlenmek üzere yalnızca “daha hacimli pisliklerin” kalacağını söylemektedir.
Bu mektup metninin tamamı ve taranan belge http://www.holocaust-history.org/19420605-rauff-spezialwagen/ adresinden görülebilir.

Sonuç

Weckert yanılmaktadır. Gaz kamyonları var olmuştur. Günümüze ulaşan belgeler, bunların 1941’in sonlarında ve 1942’nin başlarında Berlin’de tasarlandığını, yapıldığını, Yahudilerin ve diğerlerinin toplu katliamında yardımcı olması için Chelmno ölüm kampına ve Doğu’daki Einsatzgruppen birimlerine gönderildiğini göstermektedir.