Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Yalnızca Benzinli Motorlar Ölüme Yol Açabilecek Kadar Kirli Çalışır

 

Holokost inkârcılarının söyledikleri:

Amerikalı bir Holokost inkârcısı olan Friedrich Berg’in çalışmalarının sonucunda, “holokost üstatları” “ümitsizdir”, çünkü Operation Reinhard kamplarında dizel motor egzozu kullanılarak 1,5 milyon Yahudi’nin öldürülmesi konusunda ellerinde “çok az” kanıt bulunmaktadır.

Operation Reinhard’da ölüm kamplarında veya gaz kamyonlarında kullanılan motorun türünü biliyor muyuz?

Kullanılan motorun türüyle ilgili olarak doğrudan, fiziksel bir kanıtımız yok, çünkü üç kamp da tamamen yıkılmıştı, motorlar atılmıştı ve doğrulanan hiçbir gaz kamyonu bulunamadı. Bundan dolayı, bilgimiz hayatta kalanların ve faillerin görgü şahitliği kanıtlarından ibarettir. Ölüm kamplarındaki gaz odalarında kullanılan motorun türüne ilişkin görgü şahitlerinin ifadelerinin bazen tutarsız olduğu doğrudur. Bazı şahitler uzaktan motoru görmüş veya sesini duymuş olduğundan, motorların türünü kesin bir şekilde belirleyememişti. Bazılarının ise mekanik bilgisi çok azdı ve en iyi niyetle ve motoru görmüş olmasına rağmen motor türünü yanlış anlatıyordu. Bazıları ise kullanılan motorun türüyle ilgili olarak başkalarından duyduklarını tekrarlıyordu.
Kullanılan motor türü konusunda en iyi kaynak onu kuran, kullanan ve bakımını yapan SS görevlileridir. Motorları gören ve onlarla belli şartlarda yakından çalışan başka kişiler de güvenilir bir kaynak olabilmektedir.
Sobibor’da:
Sobibor’da SS görevlileri Fritz Hödl ve Erich Fuchs “Gasmeisters” (“gaz ustaları”) idi. Bu kişiler gaz odaları için motorların kurulmasından, bakımından ve kullanılmasından sorumluydu.
 • 1963’teki mahkemelerde, bu iki kişi motorun modeli ve beygir gücü konusunda farklı ifade vermişti, ancak her ikisi de motorun türünü benzinli motor olarak belirtmişti. 
 • Fuchs, Sobibor’da kullanılan motorun, dizel motorlarda bulunmayan karbüratöre sahip olduğunu özellikle belirtmiştir: “Motoru indirdik. En az 200 beygir gücünde (karbüratörlü, sekiz silindirli, su soğutmalı), Rus malı, ağır bir petrol [benzinli] motoruydu (muhtemelen bir tank veya traktör motoruydu). Motoru beton bir kaide üzerine koyduk ve egzoz çıkışına bir boru taktık. Sonra motoru çalıştırmayı denedik. Önce çalışmadı. Ateşleme tertibatını ve vanayı tamir ettim, sonra birden çalışmaya başladı. Belzec’ten tanıdığım kimyager bir ölçüm cihazıyla gaz odasına gaz konsantrasyonunu ölçmeye gitti.”
Bu nedenle, mantıken Sobibor’da kullanılan motorun benzinli bir motor olduğu sonucuna varabiliriz.
Belzec’te:
 • Belzec’teki motorları kullanan SS görevlilerine ait elimizde herhangi bir tanıklık yoktur.  
 • 1942 Ağustos’unda kampı ziyaret eden SS subayı Kurt Gerstein motoru dizel olarak tarif etmiştir. Ancak, motoru görmemiş, sadece sesini duymuştu; bu nedenle şahitliği bizim amacımıza yönelik net bir kanıt teşkil etmemektedir. 
Bununla birlikte, başka iki görgü şahidi daha Belzec’teki motoru görmüş ve onunla çalışmıştır. 
 • Belzec’te öldürülen 600.000 veya daha fazla Yahudi’den hayatta kalan iki kişiden biri olan Rudolf Reder 1944’te Alman Suçları Özel Araştırma Komisyonu’na bildirimde bulunmuş, her gün gaz odalarının motor dairesine 4–5 teneke benzin (kanistry benzyny) taşıdığını söylemiş, motoru “maszyna/motor pedzony benzyna” (benzinle çalışan motor) olarak tarif etmiştir. 
 • 1942’de gaz odalarının ve motor dairesinin inşasına yardım eden Polonyalı elektrikçi Kasimierz Czerniak da motoru benzinli bir motor olarak tarif etmiştir.
 • Her iki görgü şahidi de Lehçe dizel anlamına gelen olej napedowy değil de, benzin anlamına gelen (benzyny/benzyna ifadesini kullanmıştır.
Bundan dolayı, motoru görmeyen ancak sesini duyan Gerstein Belzec ölüm kampındakinin bir dizel motor olduğunu söylemiştir. Motoru gören diğer iki kişi ise benzinli motor olduğunu belirtmiştir. Bağımsız olarak iki ayrı kişi tarafından sunulan ve daha güçlü olan kanıt Belzec’teki motorun benzinli motor olduğunu göstermektedir.
Treblinka’da:
Treblinka’da iki dizel motorun kullanılmış olma ihtimali vardır. Kampın imha bölgesinde çalışan bir SS görevlisi olan Gustav Münzberger savaştan sonra şöyle tanıklık etmiştir:
 • “Tüm odalar 3.000 kadar Yahudi ile dolduğunda, ağır tahta kapılar demir sürgülerle kapatıldı. Koridordan geçtim, motor dairesinin kapısını açtım ve Schmitz’e ya da Zänker’a her iki dizel motoru çalıştırması için işaret verdim. Üç Ukraynalı ve bir Yahudi Rus malı T–34 tank motorlarını çalıştırdı. Çok fazla dizel gerekiyordu. Schmidt aşağı kamptaki garajdan 20 litrelik tenekelerle dizel getirdi. İşlem yirmi dakika sürdü. . . Sonra Ukraynalılar koridorlardaki kapıları açtı, ben de binanın batı tarafına gittim. Buradan odaları boşaltma ve temizleme işlemlerini seyrettim. Aynı zamanda odalar havalandırılıyordu. Bütün bunlar kırk dakika kadar sürdü.” 

Sonuç

Motorları kuran ve kullanan SS görevlilerinin, Holokosttan hayatta kalan bir şahidin ve motorlara erişimi olan üçüncü bir şahsın şahitliğine dayanarak, mantıken aşağıdakileri söyleyebiliriz:
 • Sobibor’da benzinli bir motor kullanılmıştı.
 • Belzec’te benzinli bir motor kullanılmıştı.
 • Treblinka’da iki dizel motor kullanılmıştı.
 • En azından bazı gaz kamyonlarının motorları benzinliydi.
Kamplarda ve gaz kamyonlarında kullanılan motorların türleri ile ilgili güvenilir kanıtlar incelendiğinde, güvenilir Holokost bilim adamlarının, “doğruyu söyleyen” Holokost inkârcılarına cevaben kanıtları “örtmediği,” “çarpıtmadığı” veya “üzerinde oynamadığı” açıktır. Holokost inkârcılarının “holokost uzmanlarının”, kendi öne sürdüklerine yanıt olarak yarı yolda iddialarını değiştirmelerine ilişkin kınadıkları şey aslında sadece daha fazla doğru bilginin su yüzüne çıkmasıyla, tarihi gerçeklerin normal ve gerektiği şekilde düzeltilmesidir.