Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Dizel Motorlar Uygun Öldürme Makineleri Değildi

 

Holokost inkârcılarının söyledikleri:

1,5 milyon Yahudi’nin öldürülmesinde gaz odalarında dizel motoru egzozunun kullanıldığı ve Polonya’nın güneydoğusundaki Operation Reinhard’da üç ölüm kampında gaz odalarının bulunduğu iddiası “aptalca” ve “inanılmazdır”.

1984’te Amerikalı bir Holokost inkârcısı olan Friedrich Berg, dizel motor egzozunun bir insanı öldüremeyeceği yolunda bir makale yayımlamıştır. Berg böylece “Dizel efsanesi biterken, toplama kamplarında insanların yok edilmesi hikâyesinin de bittiği” sonucuna varmış, makalesinin “holokost canavarını gömerek hak ettiği sona erdirdiğini söylemiştir. . .”

Karbon monoksit nasıl öldürür?

Dizel motor egzozunun bir insanı öldürmek için yeterli miktarda karbon monoksit üretip üretmediğine ilişkin kanıtları incelemeden önce, karbon monoksitin nasıl öldürebildiğini anlamamız gerekmektedir. Bu madde nedir ve nasıl etki eder?
 • Karbon monoksit gözle görülemeyen bir gazdır, tadı ve kokusu yoktur. 
 • Benzin, tahta, kömür, petrol, propan veya karbon içeren diğer maddelerin tamamen yanmadan önce ortaya çıkardığı bir yan üründür.
 • Karbon monoksit solunduğunda, beyin ve hayati önem taşıyan organlara oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerindeki bir kimyasal madde olan hemoglobine bağlanır.
 • Karbon monoksit hemoglobine oksijenden 200 kat daha fazla kuvvetle bağlanır.
 •  Karbon monoksit tarafından ne kadar fazla hemoglobin ele geçirilirse oksijen moleküllerine o kadar az sayıda hemoglobin kalır. Belirli bir noktada, havada oksijen olsa dahi, insan içeriden kimyasal olarak boğulur.
 •  Karbon monoksite az miktarda maruz kalındığında, baş ağrısı, sersemlik, uyku hali ve mide bulantısı ortaya çıkar.
 •  Daha yüksek oranda maruz kalındığında ise kasılmalar, koma ve ölüm meydana gelir.
 •  Karbon monoksit atmosferde %0,1’i (yüzde 1’in 1/10’u) aştığında insanlar için öldürücü olabilir. Yani 1.000.000 birim havanın 4.000 biriminin karbon monoksit olması öldürücü olabilir. Bölgedeki karbon monoksit miktarı ne kadar yüksek olursa, ölüme yol açma hızı da o kadar hızlı olur.

Dizel motoru nedir? Benzinli motordan farkı nedir?

Hem dizel motorlar, hem de benzinli motorlar bir dizi küçük patlama veya yanma ile yakıtı enerjiye çevirir. Dizel ve benzinli motor arasındaki başlıca fark bu patlamaların oluş biçimidir. 
 •  Benzinli motorda, yakıt karbüratör içinde hava ile karıştırılır. Bu yakıt-hava karışımı pistonlarla sıkıştırılır ve bujiden gelen kıvılcımlarla tutuşturulur. 
 •  Dizel motorda ise önce hava sıkıştırılır sonra yakıt püskürtülür. Hava sıkıştırıldığında ısındığından, yakıt kıvılcım olmaksızın tutuşur.
 •  Dizel motorlarda karbüratöre gerek yoktur ve bunlarda daha ağır, daha yağlı bir yakıt kullanılır.
 •  Dizel yanma işlemi benzinli yanma işleminden daha etkili bir işlemdir. Dizel motor gerektiği gibi ayarlandığında, daha az egzoz bırakır ve kilometre olarak da daha verimlidir.  
 •  Benzinli motorların egzozunda %7–12 arasında karbon monoksit bulunur ki bu ölümcül bir miktardır. Bunun nedeni, yakıt ile havanın önce karbüratörde karıştırılıp ardından kıvılcımla tutuşturulmasıyla tüm yakıtın verimli bir şekilde yakılamamasıdır. Tam olarak yanmayan yakıt egzozdan dışarı zehirli kimyasal maddeler olarak çıkar.
 •  Düzgün şekilde ayarlanmış bir dizel motorun çıkardığı egzoz yaklaşık %1 oranında karbon monoksit içerir, çünkü yakıt (özellikle de motor boşta iken) çok daha etkili şekilde yakılır. İşte bu nedenle kamyon sürücüleri kamyonu tüm gece korkmadan çalışır durumda bırakabilirler ve madencilik ile yer altı çalışmalarında da dizelle çalışan araç ve donanımlar tercih edilir.

Sonuç

Karbon monoksit yüzde 1'in 4/10’u (%0,4) (veya 1.000.000’da 4.000 parça) gibi çok küçük konsantrasyonlarda olsa dahi öldürücüdür.
Dizel motorlar benzinli motorlara göre egzozlarından daha az karbon monoksit çıkarıyor olsa da, bu dizinin 2. Bölümü’nde göreceğimiz gibi ikisi de aynı derecede öldürücüdür.