Öğrenme Araçları

Mit/Gerçek Sayfaları

Arıza ve Bakım Nazilerin ceset yakma işlemini yavaşlatmıştır

 
Holokost inkarcıları Auschwitz-Birkenau'daki ocakların arızalanmadan gece gündüz çalışmasının imkansız olduğunu belirtiyor. Ocakların uzun süre arıza ve bakım nedeniyle kullanım dışı olduğu iddiasında bulunuyorlar.
Ocaklar arızalandı ve bakım yapılması gerekti. Almanlar bazı ocakların kullanılmamasına karar verdi; diğer ocaklarsa esirlerin ayaklanması esnasında yıkıldı. Ancak krematoryumda daha fazla cesedin yakılması mümkün olmadığında, Almanlar tek seferde binlerce ceset yakmak için açık hava çukurlarını kullandı.

Ocakların bakımıyla ilgili Alman belgeleri

  • 28 Haziran 1943 tarihli Auschwitz-Birkenau'daki Ana Bina İdaresi Başkanı Karl Bischoff'un Berlin'deki Hans Kammler'e gönderdiği mektupta ideal çalıştırmanın süreklilik esasına dayandığını belirtmiştir. Tabi ki gerçekte durum bu değildi. Sık sık ocaklara aşırı yüklenilmiş ve arızalar meydana gelmiştir.

Belli bir zamanda kaç tane ocak kullanılıyordu?

  • 52 fırının hepsinin her zaman kullanılmadığı doğrudur. Örneğin Birkenau'daki dört tesis çalışmaya başladığında 13 Temmuz 1943'te Ana Kamptaki Krematoryum 1 (6 Fırın) kapatıldı.
  • Krematoryum 4'teki ocaklar (8 fırın) Kasım 1944'teki Sonderkommando ayaklanmasında hasar gördü ve bir daha kullanılamadı. Diğer üç tesis ise sık sık bozuldu ve tamir edilmesi gerekti.

Cesetlerin yok edilmesiyle ilgili diğer seçeneklere yönelik Alman tanıklığı

  • Auschwitz Gestaposunun subaylarından Pery Broad itirafında arızalardan bahsediyor: “Dört krematoryumdan azami düzeyde faydalanıldı. Aşırı kullanım nedeniyle, ocaklar her zaman tamire ihtiyaç duyuyordu. Yalnızca krematoryum (4) düzenli çalıştı. Yapılacak bir şey yoktu : Krematoryumun arkasındaki devasa ceset yığınlarının yok edilmesi için odunlar tekrar tekrar kullanılıyordu. . Gaz odalarının kapıları iniltiler durduğunda, havalandırmak üzere açılıyordu. . . Hiçbir zaman ara verilmedi.”
  • Bu nedenle (Macar Hareketi'nin en üst seviyeye ulaştığı 1944 sonlarında 8.000 ila 10.000 Macar Yahudi'sinin öldürüldüğünde olduğu gibi) ceset sayıları ocak kapasitesini aştığında, binlerce cesedin tek seferde yakılması için Krematoryum 5'in arkasındaki açık hava çukurları ve Birkenau'nun arka tarafı kullanıldı.

Sonuç

Ocaklar arızalandı ve bakım yapılması gerekti. Almanlar bazı ocakların kullanılmamasına karar verdi; diğer ocaklarsa esirlerin ayaklanması esnasında yıkıldı. Ancak krematoryumda daha fazla cesedin yakılması mümkün olmadığında, Almanlar tek seferde binlerce ceset yakmak için açık hava çukurlarını kullandı.