ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

خشونت و خسارات کریستال ناخت را خود یهودیان به شدت بزرگ کردند تا همدردی دیگران را جلب کنند

 
انکارکنندگان هولوکاست می‏گویند صدمه به اموال یهودیان، تعداد حملات و میزان کشته‏ها در حادثه کشتار کریستا‏ل‏ ناخت (Kristallnacht) را خود یهودیان به منظور جلب همدردی دیگران به شدت بزرگ کردند. دیوید ایروینگ (David Irving)، که دادگاه عالی لندن وی را انکارکننده هولوکاست، نژادپرست، و ضدیهود خوانده است، خسارات جانی و حملات وحشیانه علیه افراد و وسعت تخریب اموال یهودیان را ناچیز می‏شمارد تا رنج یهودیان را کم جلوه دهد.
ولیکن، در فاصله 9 و 10 نوامبر 1938، صدها کنیسه به آتش کشیده شد، هزاران مغازه و خانه یهودی تخریب گشت، حداقل 91 یهودی به قتل رسیدند، و بسیاری دیگر مورد حمله قرار گرفتند و به شدت صدمه دیدند. بیش از 20000 مرد یهودی دستگیر شدند و به اردوگاه کار اجباری فرستاده شدند و در آنجا مورد بدرفتاری و ارعاب قرار گرفتند.

کریستال ناخت چه بود؟

کریستال ناخت ("شب شیشه‏‏های شکسته") کشتاری خشن بود با حمایت دولت که در سراسر آلمان و اتریش در 9 و10 نوامبر 1938 به وقوع پیوست. این کشتار ظاهراً پاسخ عمومی خودجوشی بود به خبر کشته شدن یک دیپلمات آلمانی به دست جوانی یهودی به نام هرشل گرینزپان (Herschel Grynszpan)، که وی را به خاطر اخراج خانواده‏اش از آلمان به لهستان به ضرب گلوله از پای درآورد. صدها کنیسه به آتش کشیده شد، هزاران خانه و مغازه یهودیان ویران شد، حداقل 91 یهودی به قتل رسیدند و تعداد بسیار دیگری مورد حمله قرار گرفتند و به شدت صدمه دیدند. بیش از 20000 مرد یهودی دستگیر و به اردوگاه کار اجباری فرستاده شدند و در آنجا مورد بدرفتاری و ارعاب قرار گرفتند.

واقعیاتی در مورد خسارات و کشته‏شدگان کشتار کریستال ناخت

  • ایروینگ ارقام خرابی‏ها و کشته‏‏ها را دست‏کاری می‏کند: "... از صد هزار مغازه، پنجره‏های حدود 7500 تای آنها شکست." این که ادعا کنیم 100000 مغازه یهودی در سال 1938 در آلمان وجود داشت گفته‏ای است گمراه‏کننده. در واقع، در 1938 "آریایی کردن" حرفه‏های یهودی به این معنا بود که تنها 9000 مغازه هنوز در دست یهودیان باقی مانده بود. رقم ایروینگ در مورد تعداد مغازه‏های یهودی (100000) به این معنا است که "تنها" حدود 7.5 درصد مغازه‏های یهودیان خسارت دیده یا تخریب شده بودند. ولیکن، 7500 مغازه تخریب شده از تعداد کل 9000 مغازه می‏شود 84 درصد.
  • ایروینگ همچنین، با این استدلال که تنها "پنجره‏هایشان شکست"، خسارت مغازه‏های یهودی را ناچیز جلوه می‏دهد. خود نازی‏ها گفته‏اند که مغازه‏ها و دفاتر یهودی به طور کامل ویران شدند و اموال آنها به خیابان ریخته شد تا هر کس خواست بردارد.
  • ایروینگ همچنین ادعا می‏کند که: "سی و شش تن از نیم میلیون یهودی کشور به قتل رسیدند...." در واقع، حداقل 91 یهودی به قتل رسیدند و رقم نهایی -  از آنجایی که بسیاری یهودیان دستگیرشده در اردوگاه جان سپردند - بدون شک بیشتر بود. در آغاز کشتار، تنها در وین، پایتخت اتریش، 680 نفر خودکشی کردند.
  • ایروینگ می‏گوید که: "... از چهارصد کنیسه کشور 191 تای آنها تخریب شدند...." یک بار دیگر، ایروینگ به ارقام خود نازی‏ها که پس از واقعه کشتار جمع‏آوری شد اشاره‏ای نمی‏کند. راینهارد هیدریش (Reinhard Heydrich) در 11 نوامبر 1938 تخمین می‏زند که در این حادثه 267 کنسیه به آتش کشیده و یا ویران شد.
  • دیگران تعداد کنیسه‏های تخریب‏شده را حتی بیشتر از این تخمین می‏زنند. این امکان وجود دارد که 520 کنیسه به طور کامل یا قسمتی از آنها ویران شده باشد. یک مورخ، آ. دیامانت (A. Diamant) تخمین می‏زند که از مجموع 1800 کنیسه و سالن دعا حدود 1200 تای آنها تخریب شد. هر رقمی را که قبول کنید، قطعاً بیش از 191 عدد است.

نتیجه

ایروینگ به منظور ناچیز جلوه دادن رنج یهودیان در واقعه کشتار کریستال ناخت، ارقام پایینی از تخریب اموال و کنیسه‏های یهودیان و نیز میزان حملات و تعداد کشته‏ها به دست می‏دهد. در واقع، این کشتار برای جامعه یهودیان آلمان بسیار مهلک و مخرب بود.