ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

هوای برفی و سرد لهستان می توانست مراحل سوزاندن را مهار کند

 

منکران هولوکاست می گویند:

برف، باد و باران مراحل سوزاندن اجساد را کند یا متوقف می کرده است. مدرکی وجود ندارد که آلمانها کوشش داشته اند تا کوره ها را با سقف یا دیواره از این عناصر حفظ کنند.

لهستان آب و هوایی معتدل دارد و فصلهای بهار، تابستان، پاییز و زمستان آن قابل تمایز است. متوسط نزولات جوی سالیانه (باران و برف) حدود 1.5 تا 2 اینچ در هر ماه است. بنابراین، ادعای منکران هولوکاست که بارش باران یا برف بسیار زیاد که سوزاندن را غیرممکن می کرده است، با حقایق جوی آنجا مطابقت ندارد.
ما دقیقاً نمی دانیم هوا در جنوب لهستان در اواخر پاییز،/اوایل زمستان 1942 و زمستان/بهار 1943 چگونه بوده است. اما آلمانها مجبور نبوده اند پشت سر هم سوزاندن گروهی را انجام دهند. اگر فرض کنیم چنانکه آمارهای جوی نشان می دهند، 20 درصد این زمان باران یا برف می باریده است، پس هر سه اردوگاه وقت زیادی داشته اند که اجساد یهودیان به قتل رسیده را بسوزانند.
  • در سوبیبور، آنها فقط می بایست بطور متوسط 856 جسد را در روز سوزانده باشند.
  • در تربلینکا (که در حقیقت 6 کوره داشت)، آنها می توانستند 750.000 جسد را بدون هیچ مشکلی بسوزانند.
  • در بلزک مدارک پزشک قانونی نشان می دهد که آنها از سه کوره استفاده می کردند و می توانستند این کار را در مدت زمان زیادی انجام دهند. اما تیم تحقیقاتی دریافت که چندین قبر هنوز بقایای اجساد سوخته نشده را در خود داشته اند.
اگر طبق ادعای منکران هولوکاست که کوره ها می بایست سقف داشته باشند تا در مقابل باران و باد و برف محفوظ باشند، یانکیل ویرنیک بازمانده تربلینکا بطور مشروح بسیاری از ساختمانها، از جمله اتاقهای گاز جدید را توصیف می کند که وی به ساختن آنها کمک کرده است اما او هرگز به سقف ساختمانها و دیواره کوره های آدم سوزی اشاره نمی کند. شاهدان دیگر اشاره می کنند که زبانه آتش در هوا به 30 فوت می رسید. آیا آلمانها ریسک کردند و برای چنین آتش بزرگ و سوزانی سقف ساختند؟
بعلاوه آلمانها خیلی عجله داشتند. آنها وقت نداشتند که دور کوره کاملاً ساختمان بسازند. ساختن سقف و دیواره تنها می توانست باعث پیچیده شدن و وسیع شدن آن شود و حتی شاید آن را غیر ممکن سازد.
در مورد مسئله باد، منکران هولوکاست چنین بحث می کنند که آتش طبیعی گرمای خود را به باد می دهد و زمان طولانی می خواهد، کاراییش کم می شود و هیزم بیشتری نیاز دارد. اما تأثیری که باد می توانست بر آتش کوره های آدم سوزی 66 متر مربعی (710 فوت مربع) داشته باشد، کاملاً فرق دارد. باد کم بر آتشی با دمای 800 و 1200 درجه فارنهایت یا بیشتر، جائیکه زبانه آن در هوا به 30 فوت می رسید، آن را شعله ورتر می کرد مثل آنچه که در آتش سوزی جنگلها اتفاق می افتد.
بعنوان آخرین نکته، در سال 2001 بیماری تب برفکی به گاوهای انگلیس سرایت کرد. و احتمالاً 6.000.000 لاشه می بایست سریعاً نابود یا دفن می شد. برخی از آنها دفن شدند در حالیکه بقیه در فضای باز با هیزم سوزانده شدند. انگلیس به داشتن هوای آفتابی، خشک مشهور نیست و حتی هیچکدام از گزارشهای آب و هوا یا گزارشهای علمی و دولتی در خصوص مراحل دورریختن به وجود سقف و دیواره در اطراف گودالهای سوزاندن اشاره نمی کنند، آنها را نشان نمی دهند و درباره آنها بحث نمی کنند. مدرکی وجود ندارد که بدلیل شرایط آب و هوایی این روند مختل شده باشد.
نتیجه گیری
  • برف، باران و باد-مگر اینکه شدید و وسیع باشد-نمی توانسته بر مراحل سوزاندن تأثیری داشته باشد.
  • حتی اگر 20 درصد از زمان برف و باران می باریده است، هنوز اجساد می توانسته در زمانی که شاهدان گفته اند، سوزانده شده باشد.
  • حدسهایی چون سقف و دیواره در اطراف آتش گمان است. هیچ مدرک واقعی برای آن وجود ندارد.