ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

سوزاندن اجساد به مقدار زیادی چوب نیاز داشت: قسمت 1 از 2

 

منکران هولوکاست می گویند:

آن مقدار نجومی چوب موردنیاز برای سوزاندن اجساد بسیار زیاد در اردوگاه ها موجود نبود. بنابراین، سوزاندن گروهی هرگز حقیقت نداشت.

کارلو ماتوگنو، منکر ایتالیایی هولوکاست، برآورد می کند که سوزاندن در بلزک به مقدار "نجومی" 96000 تن چوب نیاز داشت. اما، ارقام ماتوگنو اشتباه بود زیرا او متوسط وزن 46 کیلوگرم (101 پوند) را زیاد تخمین زده بود و بنابراین ارقام او برای مقدار چوب موردنیاز برای سوزاندن متوسط اجساد خیلی زیاد است.
همانگونه که اتفاق افتاده است، ما اطلاعات انکارناپذیری درباره این مسئله داریم. کرت گرشتین از افراد اس اس که در بلزک خفه کردن با گاز را دیده بود، گزارش کرد که 700 نفر را دیده بود (نیمی از آنها کودک و نوزاد بودند) که به داخل اتاقهای گاز که به فاصله 5 متر به 5 متر (در حدود 16.5 فوت به 16.5 فوت) قرار داشتند، رانده می شدند و کشته می شدند. گرشتین برآورد می کرد که متوسط وزن قربانیان حدود 35 کیلوگرم (77 پوند) بود.
چارلز پروان، که نسبت به واقعه هولوکاست مشکوک است، نمی دانست که آیا رخداد این واقعه ممکن بوده است و تصمیم گرفت مشاهدات گرشتین را برای خودش آزمایش کند. او جعبه ای از تخته سه لایی با مساحت پایه 21 اینچ در 21 اینچ درست کرد. یک طرف جعبه شیشه ای و دو طرف تخته سه لایی بود، بالا و یک طرف آن هم باز بود. نتایج او را شگفت زده کرد.
  • او دریافت که دو بزرگسال (27 و 34 ساله)، یک زن 70 ساله، و چهار بچه بدون مشکل در جعبه جا می شدند. همه افراد لباس عادی پوشیده بودند و همه می توانستند بطور عادی نفس بکشند.
  • سه بچه (6، 4 و 2 ساله) روی پای بزرگسال ها می نشستند و بچه بزرگتر (8 ساله) و سه بزرگسال می ایستادند. یکی از بزرگسال ها عروسکی را بجای نوزاد نگه می داشت. پروان- که فکر می کرد کسی حرفش را باور نمی کند-عکس گرفت. می توانید بررسی را بخوانید و عکس را در این سایت ببینید http://www.deathcamps.info/testimonies/Gerstein.htm.
وقتی پروان شرکت کننده ها را وزن کرد متوجه موضوع جالبی شد. وزن متوسط هفت انسان و عروسک به جای نوزاد 33.25 کیلوگرم (حدود 73 پوند) بود. دو مرد بزرگسال 63 و 62 کیلوگرم بودند، زن بزرگتر 49 کیلوگرم بود، وزن چهار بچه هم 25، 26،‌و 15 کیلوگرم بود. او برآورد کرد که وزن عروسک/نوزاد 7 کیلوگرم بود. شرکت کنندگان پروان آمریکایی هایی بودند که خوب تغذیه شده بودند، نه مثل یهودی های لهستانی نیمه گرسنه و پابرهنه که در کل از نظر قد و قامت از میانگین آمریکایی ها کوچکتر بودند. این متوسط وزن بدن ممکن است چون درحدود نیمی از یهودیان که در این اردوگاههای مرگ کشته شدند کودک و نوزاد بودند.
بنابراین، ارقام 46 کیلوگرمی ماتوگنو برای اندام متوسط ظاهراً خیلی زیاد است و برآورد وزن 35 کیلوگرمی گرشتین به واقعیت نزدیک تر بود.
نتیجه گیری
برآورد ماتوگنو برای مصرف چوب نسبتاً خیلی زیاد است چون برآورد وی براساس متوسط وزن 46 کیلوگرم (101 پوند) است. در واقع،‌وزن متوسط بقایا –با درنظر گرفتن اینکه حدود نیمی از قربانیان کودک و نوزاد بودند و برخی از آنها لاغر و استخوانی بودند- حدود 25 کیلوگرم (55 پوند) بود. بنابراین، ارقام دقیق تر متوسط وزن قربانیان ثابت می کند که ارقام ماتوگنو برای مصرف چوب برای هر کیلوگرم وزن بدن 2 برابر بیشتر از مقدار واقعی بود.