ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

اجساد قربانیان یهودی "به خودی خود" نمی توانست بسوزد

 

منکران هولوکاست می گویند:

برطبق آنچه که شاهدان عینی می گفتند اجساد "مثل چوب" نمی سوختند.

تنها دو تن از شاهدان تربلینکا با علم عینی درباره مراحل سوزاندن در اردوگاه های عملیاتی رینهارد (به خصوص تربلینکا) صحبت می کنند: یانکیل ویرنیک و یشیل رایشمان. در یکی از خطوط گزارش چند صفحه ای اش درباره روش سوزاندن گروهی در تربلینکا، ویرنیک می نویسد: "معلوم شد که اجساد زنان بهتر از مردان می سوخت. و به همین دلیل اجساد زنان برای شعله ور کردن آتش استفاده می شد. منکر آمریکایی هولوکاست این متن را اینطور درک می کند که اجساد زنان خود به خود "مثل چوب" می سوخت. اما کل داستان را تعریف نمی کند.
یشیل رایشمان، تنها بازمانده تربلینکا که مراحل سوزاندن را دیده است، جزئیات بیشتری را به مشاهدات میرنیک افزود: ""کارشناس" اس اس در خصوص سوزاندن بدن به ما دستور داد که زنان، مخصوصاً زنان چاق، را در اولین لایه کوره رو به پایین قرار دهیم. دومین لایه می توانست از مردان، زنان یا بچه هایی باشد که بصورت لایه ای روی هم قرار داده می شدند. . . سپس "کارشناس" به ما دستور داد شاخه های خشک را در زیر کوره قرار دهیم و آن ها را شعله ور کنیم. ظرف چند دقیقه آتش چنان شعله ور می شد که از فاصله 50 متری نمی شد به آن نزدیک شد. . . کار بسیار سختی بود. بوی بدی می آمد." گزارش رایشمان مشخص می کند که اجساد به خودی خود "مثل چوب" نمی سوختند بلکه بخاطر چوبهایی که زیر کوره قرار داده می شد شعله ور می شدند.
هاینریش ماتس، فرمانده ناحیه انهدام در تربلینکا، نیز استفاده از چوب را تأیید می کند:"در آن زمان افسر اس اس Oberscharführer یا Hauptscharführer [Herbert] Floss، که تصور می کنم قبلاً در اردوگاه انهدام دیگری بود، وارد شد. او مسئول تدارکات سوزاندن اجساد بود. سوزاندن طوری انجام می شد که ریلهای راه آهن و بلوکهای بتونی با هم کار گذاشته می شدند. اجساد روی ریلها روی هم جمع شده بودند. خار و خاشاک در زیر ریلها قرار داده شده بود. روی چوبها بنزین ریخته شده بود. به این ترتیب نه تنها اجسادی که تازه جمع شده بودند سوزانده می شدند، بلکه آنهایی که از قبرها هم بیرون آورده شده بودند سوزانده می شدند."
نتیجه گیری
منکران هولوکاست متون کوتاهی را که به اعتقاد آنها حامی بحث آنهاست انتخاب می کنند تا ثابت کنند سوزاندن گروهی اجساد در کوره ها در اردوگاههای مرگ غیرممکن بود. آنها مدارکی را نابود و تحریف می کنند که ما برای توجیه نتیجه گیری از پیش تعیین شده آنها داریم. مدارک نشان می دهد که وقتی کوره ها و گودالها درست ساخته می شدند و با مواد آتش زا پر می شدند، اجساد می سوختند.