ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

تل مرده سوزی هندوها می توانست بهترین از این مرده ها را بسوزاند

 

منکران هولوکاست می گویند:

اگر طراحی کوره های آدم سوزی شبیه به تل مرده سوزی هندوها بود می توانست بهتر از این مؤثر باشد زیرا بقایا مستقیما روی چوب قرار می گرفت و "همانطور که چوب پایین می رفت اجساد هم پایین می رفتند، و اجساد روی چوب قرار می گرفت."

در مرده سوزی هندوها، بقایا مستقیماً روی توده چوب قرار می گیرد و پس از یک سری تشریفات، آتش زده می شود. اما روش استفاده از تل مرده سوزی هندوها، نه تنها از نظر مصرف مقدار چوب بلکه از نظر زمان لازم برای سوزاندن، روش کارآمدی نبود. کل مراحل سوزاندن حدود شش ساعت طول می کشید.
بعلاوه، روش استفاده از تل مرده سوزی هندوها در هند نشانگر یک کابوس زیست محیطی است زیرا از نظر استفاده از چوب بسیار ناکارآمد است. تخمین زده می شود که آتش زدن 8.5 میلیون نفر در سال، تقریباً 50.000.000 درخت لازم دارد. این نوع استفاده ناکارآمد از چوب دقیقاً همان چیزی است که منکران واقعه هولوکاست بر اساس آن ادعا می کنند که روش سوزاندن گروهی غیرممکن بوده است، با این وجود آنها نمی دانند چرا آلمانها از این روش استفاده نکردند.
در حقیقت، روش قدیمی قراردادن مستقیم اجساد روی چوب را "سوزاندن ناکارآمد" می نامند، اما کارشناسان امروزه در هند از روش های جدیدی برای سوزاندن استفاده می کنند که اکسیژن بیشتری را برای سوزاندن فراهم می کند و باعث می شود فقط حدود 100 کیلوگرم (220 پوند) چوب برای هر بار سوزاندن استفاده شود.
نتیجه گیری
روش استفاده از تل مرده سوزی هندوها نماد مراسم مذهبی آنها است و اهمیت سمبولیک دارد وبه این دلیل نیست که کارآمدترین روش برای تبدیل اجساد به خاکستر است.