ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

سوراخ‏هایی در بام اتاق‏های گاز وجود داشته‏اند

 
انکارکنندگان هولوکاست می‏گویند: "نه سوراخی، نه هولوکاستی!" "منطق" آنها این است: اگر سوراخی بر روی بام‏ها وجود نداشته، پس ساختمان‏ها هم اتاق گاز نبودند و آشویتز هم اردوگاه انهدام نبود. چنانچه آشویتز اردوگاه انهدام نبود، در این صورت هولوکاست هم اتفاق نیفتاده است.
ولیکن، مدارک متعددی از اتاق‏های گاز در آشویتز- بیرکناو باقی مانده است. کوره‏‏های 2 و 3 سوراخ‏هایی در بام برای تزریق سیانور به اتاق گاز زیرشان داشتند. شاهدان عینی و شواهد تصویری وجود این سوراخ‏ها را مدلل می‏سازند. یک مطالعه تازه هم محل دقیق آنها را نشان می‏دهد.

"سوراخ‏های روی بام" چه هستند؟

بر روی بام مسطح اتاق‏های گاز کوره‏‏های 2 و 3 در آشویتز- بیرکناو، چهار سوراخ درون سیمان کنده شده و دودکش‏هایی بر روی آنها تعبیه شده بودند. این سوراخ‏ها مجهز به درپوش ضد خروج گاز بودند. از طریق این سوراخ‏ها بود که سیانور به درون اتاق گاز تزریق می‏شد.

چرا ما امروز نمی‏توانیم "سوراخ‏های روی بام" را پیدا کنیم؟

در اواخر سال 1944، کوره‏‏های 2 و 3، هر دو، به منظور سرپوش گذاشتن بر عملیات نسل‏کشی آلمانی‏ها منفجر شدند. امروز تنها چیزی که از این ساختمان‏ها باقی مانده است نما و خطوط کلی اتاق‏های زیرزمینی است که سقف و دیوارهای آنها فروریخته‏اند. آنها شبیه به استخر خشکی هستند مملو از سیمان و آوار. آن قسمت از ساختمان که کوره‏ها در آن قرار داشتند امروز توده‏ای از بتون خردشده، پاره‏ آجر و تکه آهن است.

پس از کجا می‏دانیم "سوراخ‏های بام" وجود داشتند؟

  • هانس استارک (Hans Stark)، یکی از اعضای گشتاپوی اردوگاه، در دادگاه آشویتز در فرانکفورت در سال 1963، شهادت داد که تزریق گاز در اردوگاه اصلی "در اتاقی در یک کوره کوچک که برای این مقصود آماده شده بود" اجرا می‏شد. استارک به یاد می‏آورد که بام اتاق گاز مسطح بود و دریچه‏هایی داشت که از آنها "دانه‏های سیانور" را به داخل اتاق می‏ریختند. در حداقل یک مورد استارک شخصاً سیانور را در سوراخ‏ها ریخته بود.
  • در اوت 1944، هواپیماهای متفقین بر فراز آشویتز پرواز کردند و فیلمی اکتشافی از کوره‏‏ها و اتاق‏های گاز برداشتند. اتاق‏های گاز زیرزمینی در کوره‏‏های 2 و 3، از شکل خاکریز زمین و چمنی که آن را پوشانده بود، قابل تشخیص است. دودکش‏های تزریق بر روی بام به صورت چهار مربع تیره‏رنگ در کنار هم، پس و پیش، در طول اتاق به نحو مشخصی قابل مشاهده‏اند.
  • خود آلمانی‏ها هم کار ساختمانی‏شان در اطراف اردوگاه را با دوربین ضبط کرده‏اند. در دسامبر 1942، آنها عکسی از عملیات ساختمانی در دست اجرا در کوره‏ شماره 2 برداشتند. این عکس اتاق گاز را – کمی پیش از اتمام و قبل از اینکه با خاک و چمن پوشیده شود – نشان می‏دهد. بر روی بام مسطح هم تصویر واضحی از دودکش‏های برآمده روی سوراخ‏ها دیده می‏شود.
  • در سال 2000، گروهی از کارشناسان واجد شرایط به مطالعه‏ای رسمی و بسیار دقیق در چهارچوب مسانل قانونی پرداختند. این کارشناسان محل سه تا از چهار سوراخ را در بام کوره‏ شماره 2، که شدیداً آسیب دیده بود، شناسایی کردند. یافته‏های این مطالعه عبارت است از: "علائم واضحی از روزنه‏های بام؛ لبه‏های قالب‏بندی‏شده صاف در بتون سقف؛ میل‏گردهای درست بریده‏شده (یعنی، نه اینکه در نتیجه فشار انفجار تغییر شکل داده باشند)؛ فقدان میل‏گرد در فضای درون سوراخ‏ها؛ و وجود میل‏گرد تاشده به سمت داخل در لبه سوراخ‏ها". چهارمین سوراخ به خاطر وجود آوار ناشی از انفجار تا حدی پنهان است و تنها لبه‏های آن دیده می‏شود.

نتیجه

مدارک بیشماری از وجود اتاق‏های گاز در آشویتز- بیرکناو موجود است. کوره‏‏های شماره 2 و 3 در بام سوراخی به منظور تزریق سیانور به اتاق گاز زیرین خود داشتند. شاهدان عینی و شواهد تصویری بر وجود این سوراخ‏ها صحه می‏گذارند. یک تحقیق تازه هم مکان دقیق آنها را مشخص کرده است.