ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

در بلزک گور دسته جمعی وجود ندارد

 

منکران هولوکاست می گویند:

در حفاری هایی که از 33 گور دسته جمعی در اردوگاه مرگ بلزک از 1977 تا 2000 نقشه برداری شد فقط آثار کمی از کل باقیمانده های اجساد انسانی در آنها پیدا شد. این آثار نتیجه مرگ در اثر بیماری و آسیب هایی است که به تعدادی از یهودیان هنگام تبعید از مناطق دورتر به شرق وارد شده است --- و برنامه قتل عام در کار نبوده است.

ماتوگنو ادعا می کند این تعداد جسد فقط نوعی "سیاست اسکان مجدد" است که نشان دهنده یک "رفتار بسیار سختگیرانه آلمانی ها نسبت به یهودیان بوده است."

درباره وجود گورهای دسته جمعی در بلزک چه می دانیم

بازجویی 1945 لهستان
در 1946 اسلو گادزیسزیک، قاضی دادگاه بخش بررسی منطقه ای زاموسک، گزارشی درباره بررسی های انجام شده بر روی خاک بلزک ارائه داد. کمیسیون 9 گودال به عرض حدود 10 متر (33 فوت) و عمق 8 متر (26 فوت) حفاری کرده بود. در گودال ها لایه های ضخیم چند متری از خاکستر انسان ها و همینطور باقیمانده های سوخته شده اجساد، اعضای بدن، موی زن و استخوان های انسانی سوخته نشده یافتند. فقط در یکی از گودال ها به عمق 26 فوت آنها لایه ای از خاکستر انسانی به ضخامت 3 متر (حدود 10 فوت) یافتند.
بازرسی در کلا
بین سال های 1997 و 2000 تیمی متشکل از باستان شناسان، تاریخدانان و نقشه کش ها بطور کامل و علمی کل منطقه اردوگاه را مورد بررسی قرار دادند. این بررسی توسط دولت لهستان و موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده آمریکا انجام شد. تیم به رهبری پروفسور آندرژه کلا از دانشگاه تورون در لهستان به انجام این بررسی پرداخت زیرا بنای یادبود در بلزک نیاز به جایگزینی داشت و آنها نمی خواستند هنگام طراحی و ساخت مکان بنای یادبود جدید گورهای دسته جمعی را خراب و بر هم بزنند. تیم کلا 2001 هسته نمونه برداری خاک 5 متری (16.5 فوت) و یک مورد به عمق 6 متر (20 فوت) در یک شبکه که کل ناحیه اردوگاه را پوشش می داد ایجاد کردند. نمونه های خاک که شامل بقایای اجساد انسانی می شد در یک آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و به احترام مردگان دوباره به همان حفره های اصلی کنده شده برگردانده شد. بررسی کلا نشان داد بلزک "یکی از مجموعه های بزرگ گورهای دسته جمعی می باشد." آنها 33 گور دسته جمعی که حجم تقریبی 21300 متر مکعب یا 752202 فوت مکعب داشت را مورد اندازه گیری قرار دادند.
گزارش کلا به زبان لهستانی نوشته شد اما ممکن است شما ترجمه انگلیسی بخش هایی از آن را خوانده باشید و می توانید نقشه دقیق گورهای دسته جمعی پیدا شده در محل و نمودار دقیق ابعاد و محتویات گورهای دسته جمعی را در سایت زیر مشاهده نمایید: http://holocaustcontroversies.blogspot.com/2006/05/carlo-mattogno-on-belzec.html.

واقعیات درباره ادعاهای ماتوگنو

ادعای 1: گورها فقط محتوی یک "مشت" اجساد سوخته نشده بود.

ماتوگنو ادعا می کند از 33 گور دسته جمعی که توسط تیم کلا پیدا شد فقط در گورهای 3 و 10 و 20 یک لایه کم عمق از اجساد سوخته نشده در عمق بسیار زیاد یافت شده است. او نتیجه گیری می کند "تنها نتیجه قانونی و درستی که هر فردی می تواند به آن دست یابد" این است که "فقط اجساد کمی اینجا و آنجا" وجود دارد که روی هم رفته "در کل به چند صد جسد می رسد."
آنچه ماتوگنو به خواننده نمی گوید این است:
  • گور 3 ارتفاع 16 و عرض 15 و عمق 5 متر دارد (حدود 52 در 50 در 16 فوت.)
  • گور 10 ارتفاع 24 و عرض 18 و عمق 5 متر دارد (حدود 78 در 59 در 16 فوت.)
  • گور 20 تا خارج از مرزهای اردوگاه فعلی گسترش یافته و امکان اندازه گیری کامل آن وجود ندارد. بخش قابل اندازه گیری 26 متر طول و 11 متر عرض و 5 متر عمق دارد (حدود 85 در 36 در 16 فوت.)
نامعقول است اگر باور کنیم آلمانی ها چنین گورهای بزرگ و عمیقی (با ارتفاع حدود دو فروشگاه) را با تجهیزات سنگین حفاری کنده باشند و فقط یک یا دو لایه اجساد را در عمق زیاد آن قرار داده باشند قبل از اینکه آنها را پوشانده باشند.
  • و عدم صداقت بیشتر، اینکه ماتوگنو به گورهای 1، 4، 13، 25، 27، 28 و 32 هم اشاره نمی کند و نمی گوید در آنها هم باقیمانده های اجساد سوخته نشده یافت شده است.
بنابراین از مجموع 10 گوری که باقیمانده های کامل اجساد را در خود جای داده، ماتوگنو فقط به 3 مورد از آنها اشاره می کند.

ادعای 2: مقدار خاکسترها و قطعات استخوان در گورهای دسته جمعی بسیار کم است.

این موضوع می تواند برای تئوری "اردوگاه های موقت پناهندگان" منکران هولوکاست بهترین حالت باشد اگر مقدار قابل توجهی خاکستر یا قطعات استخوان یا دندان در گورها پیدا نشود یا مقدار آن کم باشد. بنابراین جای تعجب نیست اگر ماتوگنو ادعا می کند گورها "فقط لایه کوچکی از شن و خاکستر" دارند که " با مرده سوزی 600000 جسد کاملاً منافات دارد."
اما ماتوگنو اشتباه می کند: لایه های خاکستر و استخوان در گورها اصلاً "کم عمق" نیست. در اینجا چند مثال وجود دارد.
  • گور 5 محتوی "قطعاتی از استخوان های سوزانده شده می باشد که به صورت بسیار متراکم در آمده است بطوریکه که مته حفاری نمی تواند بیشتر از این در آن نفوذ کند." گور 32 متر طول و 10 متر عرض و 4.50 متر عمق دارد (حدود 105 در 33 در 15 فوت.)
  • گور 6 30 متر طول و 10 متر عرض و 4 متر عمق دارد (حدود 99 در 33 در 13 فوت.) گور محتوی "چوب ذغال شده و قطعات استخوان های سوخته شده می باشد. در انتهای شرقی گور، زمین با شن خاکستری پوشانده شده که محتوی ترکیبی از قطعات خرد شده استخوان های سوخته شده و سوخته نشده می باشد."
  • گورهای 3، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 21، 22، 23، 24، 25، 27، 28، 29، 30، 31، 32 و 33 همگی شامل استخوان های سوخته شده، خاکسترهای انسانی و چوب های ذغال شده هستند.
  • گور 14 بزرگترین گور اردوگاه است. این گور شامل "قطعات سوخته شده استخوان ها و چوب های ذغال شده به همراه خاک شنی خاکستری به عمق 5 متر می باشد." حدود 16 فوت عمق دارد. مهم نیست این مقدار از نظر ماتوگنو چقدر باشد، یک لایه به ضخامت 5 متر (16 فوت) از خاکستر یک "لایه کم عمق" از خاکستر نیست.
  • این خاکسترها و بقایای استخوان فقط مربوط به گورها نیستند. تیم کلا متوجه شد ترکیبی از آنها با شن در سطح زمین وجود دارد و در تمام اطراف گورهای دسته جمعی پخش شده است. حتی امروز هم می توان با چشم غیر مسلح آنها را دید.
حقایق ذکر شده در بالا تئوری ماتوگنو درباره بلزک بعنوان یک اردوگاه موقت پناهندگان را رد می کند و توضیح می دهد چرا او حتی به این موارد اصلاً اشاره ای نکرده است.

نتیجه گیری

تلاش ماتوگنو برای به حداقل رساندن تعداد اجساد سوخته نشده به "کلاً چند صد" مورد و خاکسترها و استخوان ها به یک "لایه کم عمق" برای نشان دادن تئوری "اردوگاه موقت پناهندگان" هر دو بیهوده و نادرست می باشد. به همین دلیل ماتوگنو برای موجه جلوه دادن کار به تحریف، از قلم انداختن و دروغ متوسل می شود.
واقعیات به دست آمده از دو بررسی جداگانه در فاصله 60 سال از یکدیگر نشان می دهد بقایای اجساد 450000 زن و مرد و بچه یهودی در بلزک دفن شده است. مرگ آنها بخشی از یک رشته قتل عام های منظم به وسیله آلمانی هاست و فقط نتیجه مرگ در اثر بیماری و آسیب نیست که در طول تبعید روی داده باشد.
ماتوگنو در یک مورد حق دارد: زنان و مردان و بچه های یهودی که در بلزک به قتل رسده اند قربانیان یک "رفتار بسیار سختگیرانه آلمانی ها" نسبت به آنها بوده اند.