ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

250000 نفر در حمله هوائی درسدن کشته شدند

 
دیوید ایروینگ (David Irving)، که دادگاه عالی لندن او را انکارکننده هولوکاست، نژادپرست، و ضدیهودی خوانده است، ارقام مختلفی از کشته‏ها در کتاب‏ها و سخنرانی‏های خود ارائه کرده است. ارقام وی از 100000 تا 250000 نفر متغیر است. او همچنین تشابهی بین درسدن (ِDresden) و آشویتز می‏بیند. در یک مصاحبه تلویزیونی در نوامبر 1991، ایروینگ درسدن را با آشویتز مقایسه می‏کند و می‏گوید که 25000 تن در آشویتز کشته شدند، ولی "... ما پنج برابر این رقم را در درسدن در یک شب به قتل رساندیم."
ولیکن، تحقیقات قطعی نشانگر آن است که تعداد افراد کشته شده در درسدن در حدود 25000 تن بود. ایروینگ در حالی که در تعداد کشته‏شدگان در درسدن مبالغه می کند تعداد کشته‏شدگان آشویتز را ناچیز می‏شمارد تا به این ترتیب قساوت متفقین و نازی‏ها را یکسان نشان دهد. این دو یکسان نبودند.

در درسدن چه اتفاقی افتاد

در 13 و 14 فوریه سال 1945، نیروهای هوائی بریتانیا و آمریکا شهر آلمانی درسدن را بمباران کردند. قسمت قدیمی شهر (Altstadt) کاملاً تخریب شد و 25000 تا 35000 تن کشته شدند.

واقعیت تعداد افرادی که در حمله کشته شدند

  • ایرونگ اساس ادعایش را بر سندی جعلی می‏گذارد به نام TB-47 (در آلمانی  Tagesbefehl 47 یا دستور روز شماره 47)، که او در شرایطی غیرعادی در 1963 کشف کرد. این سند  TB-47جعلی می‏گوید که 202040 تن کشته شدند و احتمال کشته شدن تا 250000 تن نیز وجود دارد. این سند همچین می‏گوید که 68650 جسد در میدان شهر (Altmarkt) در آتش سوختند.
  • در حقیقت، سندTB-47  واقعی، که در 1965 پیدا شد، رغم کشته‏شدگان را 20204 اعلان می‏کند. اتفاقی که افتاد این بود که شخصی -  احتمالاً در وزارت تبلیغات آلمان -  یک صفر به ارقام اضافه نموده و آنها را ده برابر کرده بود. به بیان دیگر، رقم 20204 کشته قطعی مبدل به 202040، رقم  25000 کشته احتمالی مبدل به 250000، و رقم 6865 جسد سوخته  در میدان شهر مبدل به 68650 شده بود. گوبلز (Goebbels) بر این باور بود که با ترساندن مردم آلمان احتمال اینکه آنها تا آخر بجنگند بیشتر می‏شود. بنابرین، در این ارقام اغراق شد.
  • ایروینگ از وجود سند TB-47 واقعی در 5 آوریل 1966 باخبر بود، ولی هیچگاه سند TB-47 جعلی را تکذیب نکرد و تا به امروز هم به چاپ آن در پیوست کتابش "آخرالزمان 1945" (Apocalypse 1945) ادامه می‏دهد.
  • در سال 1994 فردریش رایکرت (Friedrich Reichert)، تاریخدان مقیم درسدن، با استفاده از منابعی در آرشیوهای شهر که قبلاً  دیده ‏نشده بود، گزارشی موثق منتشر کرد که به نحو قانع‏کننده‏ای این رقم را به 25000 تن می‏رساند. "این رقم ممکن است به رقم واقعی نزدیک باشد."

نتیجه

  • تحقیقات قطعی جدید با استفاده از اسناد آرشیو خود شهر درسدن نشان می‏دهد که کل کشته‏شدگان درسدن حدود 25000 تن بودند.
  • ایروینگ در رقم کل کشته‏شدگان درسدن مبالغه می‏کند تا وجهه رهبران متفقین را با اتهام سبعیت و ارتکاب جنایات جنگی خدشه دار کند. ایروینگ همچنین رقم کل کشته‏شدگان درسدن را با برآورد خیلی پایین خود ازتعداد  کشته‏شدگان در آشویتز مقایسه می‏کند، و از این طریق نقش آشویتز در هولوکاست و رقم کل یهودیان به قتل رسیده در هولوکاست را تقلیل می‏دهد.