ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

درسدن شهرفرهنگی بی‏دفاعی بود بدون هیچگونه اهمیت نظامی یا صنعتی

 
انکارکنندگان هولوکاست می‏گویند که بمباران درسدن (Dresden) توسط متفقین جنایتی جنگی و عملی وحشیانه بود، چون که درسدن شهر فرهنگی بی‏دفاعی بود و هیچگونه اهمیت نظامی یا صنعتی نداشت.
ولیکن، درسدن یک هدف نظامی مشروع بود. این شهر یکی از نقاط کلیدی تقاطع خطوط آهن بود و از این رو کانون عبورومرور نیروهای نظامی به شمار می‏آمد.

در درسدن چه اتفاقی افتاد

در 13 و 14 فوریه سال 1945، نیروهای هوائی بریتانیا و آمریکا شهر آلمانی درسدن را بمباران کردند. قسمت قدیمی (Altstadt) شهر کاملاً ویران شد و 25000 تا 35000 تن نیز کشته شدند.

واقعیت‏ها

  • درسدن یک مرکز مهم صنعتی بود با بیش از 110 کارخانه و تشکیلات صنعتی و حدود 50000 کارگر که در ساختن انواع تجهیزات جنگی مشارکت داشتند.
  • درسدن همچنین یکی از تقاطع‏های کلیدی شبکه راه‏آهن آلمان بود که از آن خطوط مختلفی در همه جهات منشعب می‏شد. چهار محوطه باراندازی (خط‏‏ بندی) و چهار ایستگاه اصلی قطار در آنجا واقع بود و تمامی آنها هدف‏های مشروع نظامی بودند.
  • درسدن همچنین یک نقطه ترانزیت مهم برای عبورومرور نیروهای نظامی به سمت جبهه شرقی و بالعکس بود، که در فوریه 1945 از آن تنها 90 مایل فاصله داشت. روزانه 28 قطار نظامی، حامل 20000 سرباز و صاحب‏منصب نظامی از طریق تنها یک ایستگاه قطار درسدن به جبهه شرقی می‏رفتند.
  • درسدن همچنین یک بندر رودخانه‏ای مهم و مرکز نقل‏ و انتقال بار در رودخانه الب بود، که یکی از آبراه‏های اصلی اروپا است.
  • در واقع، درسدن تا حد بسیار زیادی بلادفاع بود. تا یک ماه پیش از حمله هوائی، گرداگرد شهر توپ‏های ضدهوایی مستقر بود، ولی در 13 فوریه آلمانی‏ها دستور انتقال اکثر آنها را به جبهه روسیه دادند که به خاک آلمان نزدیک می‏شد. بریتانیایی‏ها و آمریکایی‏ها نمی‏دانستند آنجا در زمان حمله بلادفاع است و خودشان از فقدان مقاومت غافلگیر شدند.
  • بمباران درسدن مدت کمی پس از نبرد بالج (Battle of the Bulge) به وقوع پیوست، که پیروزی قاطعی برای متفقین نبود. این نبرد نشان داد که آلمانی‏ها هنوز هم قابلیت "نبرد" دارند. از این رو، اینکه بگوییم بمباران در آخر جنگ به وقوع پیوست و صرفاً جنبه انتقامجویی داشت نادرست است.

نتیجه

  • درسدن یک هدف نظامی مشروع بود.
  • درسدن تا حد زیادی با تصمیم خود آلمانی‏ها بلادفاع مانده بود.