ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

دود و دوده نمی تواند عامل مرگ باشد.

 

منکران هولوکاست می گویند:

دود و دوده سیاه در اگزوز موتور دیزلی، طبق گفته فریدریک برگ، یک منکر هولوکاست آمریکایی می تواند " . . باعث ناراحتی هر گروهی از قربانیان شده باشد اما بدترین مشکلی که ممکن است برای آنها پیش بیاید سردرد است."

برگ به عنوان مدرک دیگری که نشان می دهد دود اگزوز موتور دیزلی نمی تواند کسی را بکشد، می گوید "هیچ خودکشی با دیزل انجام نشده است. . .”
برگ در هر دو موضوع اشتباه می کند.
  • اگزوز موتور دیزلی در شرایط کارکرد معمولی، حاوی مقدار مشخصی از دوده و دود سنگین است (ذرات معلق). اما در صورت تنظیم نادرست موتور، این مقدار بیشتر می شود.
  • اینکه دود و دوده می تواند عاملی در مرگ افرادی که در معرض اگزوز موتور دیزلی قرار گرفته بودند باشد توسط شخصی به نام لائور، که یکی از اعضای Einsatzkommando در پالتاوا در اوکراین بود نشان داده شد. درباره کامیون های حامل گاز او شهادت می دهد که: “وقتی کامیون رسید من آنجا بودم. وقتی درها باز شد، دود غلیظ به همراه جسدهای در هم پیچیده افراد خارج شد.  یک صحنه ترسناک بود."
در سال 1998 مردی در انگلستان در ماشین دارای موتور دیزل خود خودکشی کرد:  
  • دکتری به نام اس سیوالوگاناتان یک بررسی موردی درباره این حادثه به نام "مرگ در اثر دود اگزوز" در مجله Clinical Forensic Medicine نوشت.
  • او این گونه نتیجه گیری کرد که آن مرد به دلیل وجود مونوکسید کربن (که کمتر از 5% بود) نمرده است بلکه علت واقعی مرگ آنوکسیا (کمبود اکسیژن) بوده است زیرا مجاری هوا با "دوده و سایر مواد موجود در اگزوز مسدود شده بود."

نتیجه گیری

دود و دوده موجود در اگزوز موتور دیزلی می تواند منجر به مرگ شود. در حالیکه نظریه وقوع مرگ در کامیون ها و اتاق های گاز تنها به دلیل دود و دوده کاملاً غیر ممکن است اما همین مواد در صورت وجود مونوکسید کربن، چند گاز سمی دیگر و کمبود اکسیژن در اگزوز دیزلی می توانند به مرگ انسان کمک کنند.