ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

اکسیژن موجود در دود اگزوز دیزل بیش از آن است که باعث کشته شدن از طریق خفگی شود

 

منکران هولوکاست می گویند:

. . . دود اگزوز موتور دیزلی حاوی 18% اکسیژن است تا در صورتی که انسان در معرض دود آن قرار بگیرد، از خفگی نمیرد.

در صورتی که اکسیژن به فردی نرسد چه می شود؟

اتمسفر در سطح دریا حاوی تقریباً 21% اکسیژن است. وقتی اکسیژن اتمسفر افت می کند:
  •  بین 10% تا 14% قدرت تحرک و تفکر افراد مختل می شود.  
  •  بین 6% تا 10%، شخص دچار تهوع، استفراغ، بیهوشی شده و/یا وارد یک کمای سخت با نگاهی مات می شود.
  •  زیر 6% باعث تشنج و مرگ فرد می شود.

اگزوز موتور دیزلی حاوی چه میزان اکسیژن است؟

تحقیقی در سال 1941 توسط دو مهندس به نام هالتز و الیوت انجام شد، در این تحقیق این دو نفر یک موتور دیزلی را با چندین نسبت سوخت-هوای مختلف راه اندازی کرده و ترکیبات دود اگزوز آن را بررسی کردند. آنها دریافتند که می توانند با تنظیم لوله سوخت به گونه ای که سوخت بیشتری تزریق شود و راه اندازی موتور کمی خارج از حداکثر کارایی توصیه شده توسط سازنده، دود اگزوز دیزلی را تولید کنند که حاوی کمتر از 1% اکسیژن است.  در این مقاله، فریدریک برگ، یک منکر هولوکاست آمریکایی که ادعا می کند دود اگزوز دیزل نمی تواند عامل مرگ انسان باشد،از یکی از نمودارهای هالتز و الیوت در تحقیق خود استفاده کرد، این نمودار به وضوح نشان دهنده افت شدید محتوای اکسیژن است اما او با فریبکاری همچنان مصرانه بر این نظریه که دود اگزوز همیشه 18% اکسیژن تولید می کند معتقد است.  شما می توانید این تحقیق را در http://www.vho.org/GB/c/FPB/dieselanalysis1.png مطالعه کنید.

نتیجه گیری

نکته مهم در امکان مرگ انسان با دود اگزوز موتور دیزلی این است که این دود حاصل از اگزوز علاوه بر اینکه باعث آلودگی هوا با گازهای سمی از جمله مونوکسید کربن می شود بلکه اکسیژن آنرا نیز می گیرد. در هر حال شخص:
  •  به دلیل استشمام گاز سمی مونوکسید کربن دچار خفگی می شود.
  •  از کمبود اکسیژن در هوای اطراف خود دچار خفگی می شود.
  •  به دلیل ترکیبی از مونوکسید کربن، دود، دوده و سایر گازهای سمی وکمبود اکسیژن دچار خفگی می شود.
ادعای برگ مبنی بر اینکه همیشه اکسیژن زیادی در اگزوز موتور دیزلی وجود دارد غلط است. تحقیقی که برگ به عنوان اثبات این امر که دود اگزوز موتور دیزلی همیشه حاوی 18% اکسیژن است ذکر می کند، نشان می دهد در صورتی که موتور کمی متفاوت با تنظیمات مشخص شده توسط سازنده راه اندازی شود، ایجاد نتیجه ای دقیقاً معکوس امکان پذیر است.  
علاوه بر سطوح بالای مونوکسید کربن و سطوح کم اکسیژن، همچنین گرما، دود و دوده موجود در دود اگزوز موتور دیزلی، همانطور که در بخش 4 خواهیم دید می تواند کشنده باشد.