ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

خاطرات آن فرانک با جوهر نوشته شده است

 
دیوید ایروینگ (David Irving)، انکارکننده معروف هولوکاست، اظهار نموده است که قسمت‏هائی از خاطرات آن فرانک با قلم خودکار نوشته شده است که تا اوایل دهه 1950 هنوز در دسترس همگان نبود.
ولیکن، آن فرانک متن خاطرات خود را با قلم خودنویس نوشته است. تنها آثار قلم خودکار متعلق به دو یاداشت متفرقه است که شخص دیگری آنها را نوشته و بعدها در میان سایر اوراق گذاشته است، و نیز برخی از شماره‏های صفحات که در جریان گردآوری و تنظیم اوراق اضافه شده‏اند.

خاطرات آن فرانک چیست؟

آن فرانک با مادر، پدر، خواهر، و چهار برادرش به مدت 25 ماه در اتاق‏های مخفی پشت محل کار پدرش در خفا به سر برد. در زمان اختفا، او شروع به نوشتن خاطراتش کرد. خاطرات آن فرانک متشکل از سه کتاب و بیش از 300 کاغذ متفرقه است و دوره زندگی او را از 12 ژوئن 1942 تا 1 اوت 1944 در بر می‏گیرد.
پس از آنکه خانواده فرانک و دوستانشان را در 4 اوت 1944 دستگیر و از آنجا بیرون کشیدند، یکی از حامیان آنها نوشته‏های آن فرانک را پیدا کرد و نگهداشت. او عاقبت آنها را به اتو فرانک، که تنها بازمانده این خانواده بود، تحویل داد. اتو فرانک هم تمامی آنها را در هم ادغام کرد و درقالب یک روایت در 1947 به زبان هلندی منتشر کرد. از آن زمان، این کتاب به 55 زبان ترجمه شده و در سراسر جهان به چاپ رسیده است.

واقعیت اتهام انکارکنندگان در خصوص این که قسمت‏هائی از خاطرات با قلم خودکار نوشته شده است

  • در نوامبر 1980، مؤسسه دولتی اسناد جنگ در هلند تمامی اوراق اصلی آن فرانک را ضمن وصیت‏نامه اتو فرانک دریافت نمود. آنها، که از اتهامات انکارکنندگان خاطرات به خوبی مطلع بودند، با استفاده از جدید‏ترین تکنولوژی روز تحلیلی کارشناسانه از خاطرات به عمل آوردند. گزارش آنها، که با نام "خاطرات آن فرانک: ویرایش اتنقادی" به چاپ رسیده، 719 صفحه است.
  • این مؤسسه نتیجه گرفت که آن فرانک متن خاطرات خود (شامل همه دفترچه‏ها و صدها برگ کاغذ جداگانه) را با خودنویس نوشته است، یعنی با قلمی که از جوهر مایع استفاده می‏کند. تنها آثار قابل توجه خودکار منحصر به دو تکه کاغذ متفرقه است. دستخط آنها مشخصاً با دستخط آن فرانک متفاوت است، جزئی از نوشته‏های اصلی نیست و بعداً اضافه شده‏اند -  احتمالاً توسط اتو فرانک.
  • زمانی که اتو فرانک کتاب‏ها و کاغذها را پس از جنگ سروسامان داد، کاغذها را شماره‏گذاری کرد -  بعضی را با قلم خودکار و بعضی را با مداد رنگی. آنها از متن کار آن فرانک جدا و متمایز هستند.

نتیجه

آن فرانک متن خاطرات خود را با قلم خودنویس نوشت. تنها آثار جوهر قلم خودکار منحصر به دو یادداشت متفرقه است که آنها را شخص دیگری نوشته است و بعداً به کاغذها اضافه شده‏اند، و نیز برخی شماره صفحات که در جریان گردآوری و تنظیم یادداشت‏ها روی اوراق نوشته شده‏اند.