ابزارهای آموزشی

صفحه های افسانه/حقیقت

خاطرات آن فرانک جعلی است

 
انکارکنندگان هولوکاست ادعا می‏کنند که خاطرات آن فرانک (Anne Frank) جعلی است و توسط پدرش، اتو فرانک (Otto Frank)، برای به دست آوردن پول نوشته شده است. دیوید ایروینگ (David Irving)، که دادگاه عالی لندن وی را انکارکننده هولوکاست، نژادپرست، و ضدیهود اعلام کرده است، خاطرات او را "داستان" می‏خواند. ایروینگ همچنین می‏پرسد که چگونه دختری نوجوان می‏تواند آنچنان "پخته" بنویسد. ایروینگ، علیرغم اظهاراتش در مورد این خاطرات، اذعان نمود که هیچگاه تمامی خاطرات را نخوانده است، چرا که "زندگی برای این کار بسیار کوتاه است."
ولیکن، بررسی فیزیکی دفترچه‏ها، کاغذها، و جوهری که آن فرانک به کار برده بود ثابت می‏کند که آنها متعلق به همان زمان هستند. از این گذشته، دستخط و نحوه نوشتن حروف در خاطرات با سایر نوشته‏های منسوب به آن فرانک تفاوتی ندارد. گرچه اتو فرانک مواردی خیلی شخصی را در نسخه چاپی ویرایش کرده، ولي به نوشته‏های دخترش وفادار مانده است. آخر اینکه، این اتهام که این نوشته‏ها برای یک دختر نوجوان بیش از حد پخته است صحیح نیست. آن فرانک در طی 25 ماهی که در خفا به سر مي برد تغییر مي کند و یادداشت‏های روزانه‏اش این تغییر را مکتوب می‏سازد.

خاطرات آن فرانک چیست؟

آن فرانک با مادر، پدر، خواهر، و چهار برادرش به مدت 25 ماه در اتاق‏های مخفی پشت محل کار پدرش در خفا به سر برد. در زمان اختفا، او شروع به نوشتن خاطراتش کرد. خاطرات آن فرانک متشکل از سه کتاب و بیش از 300 کاغذ متفرقه است و دوره زندگی او را از 12 ژوئن 1942 تا 1 اوت 1944 در بر می‏گیرد.
پس از آنکه خانواده فرانک و دوستانشان را در 4 اوت 1944 دستگیر و از آنجا بیرون کشیدند، یکی از حامیان آنها نوشته‏های آن فرانک را پیدا کرد و نگهداشت. او عاقبت آنها را به اتو فرانک، که تنها بازمانده این خانواده بود، تحویل داد. اتو فرانک هم تمامی آنها را در هم ادغام کرد و درقالب یک روایت در 1947 به زبان هلندی منتشر کرد. از آن زمان، این کتاب به 55 زبان ترجمه شده و در سراسر جهان به چاپ رسیده است.

واقعیت صحت خاطرات آن فرانک

  • در نوامبر 1980، مؤسسه دولتی اسناد جنگ در هلند، طبق وصبت‏نامه اتو فرانک، تمامی اوراق اصلی آن فرانک را دریافت کرد. آنها با استفاده از جدیدترین تکنولوژی روز خاطرات را مورد تحلیلی کارشناسانه قرار دادند. گزارش آنها، که با نام "خاطرات آن  فرانک: ویرایش انتقادی" به چاپ رسید، 719 صفحه است. این مؤسسه دولتی قاطعانه اعلام کرد که تمامی محتویات خاطرات را خود آن فرانک نوشته است، و این اثر "داستان" یا "جعل ادبی" نیست، بلکه ارائه دقیق و صحیح مواد اصلی است.

واقعیت این نکته که آیا این خاطرات نشان‏دهنده سطحی از پختگی است که از حد دختری نوجوان فراتر است

  • آن فرانک در طول 25 ماهی که در اختفا زندگی کرد به نحو چشمگیری پخته‏تر شد. آن فرانک، در برابر چشمان خواننده، به مرور از یک دختر نوجوان 13 ساله، که فکر و ذکرش شایعاتی در مورد دوستان و مدرسه بود، به خانمی جوان تبدیل می‏شود که بسیار پخته‏تر از سن واقعی خود - پانزده سال - است.
  • آخرین یادداشت‏ها در خاطرات با یادداشت‏های اولی تفاوتی فاحش دارند. وقتی یادداشت‏هایش را در سن 12 سالگی شروع کرد، هنوز در اختفا زندگی نمی‏کرد و اوراق خاطراتش پر است از حرف‏هایی در باره دوستان مدرسه‏ای و فعالیت‏های اجتماعی. ولی 25 ماه زندگی مخفی آن فرانک را به پختگی رساند: "زندگی در چنین روزگاری سخت است: ایده‏آل‏ها، رؤیاها، و آرزوهایی بس عزیز از درونمان می‏جوشد، تا در برخورد با واقعیات تلخ خرد شود.... برای من کاملاً غیرممکن است که زندگی‏‏ام را بر شالوده‏‏های هرج‏ ومرج، رنج و مرگ بنا کنم. می‏بینم که جهان به مرور به بیابانی برهوت تبدیل می‏شود. صدای رعدی را می‏شنوم که دارد نزدیک می‏شود و روزی ما را هم نابود می‏کند. من رنج میلیون‏ها نفر را احساس می کنم." 15 ژوئن 1944

نتیجه

  • بررسی فیزیکی دفترچه‏ها، کاغذها، و جوهری که آن فرانک استفاده کرده بود ثابت می‏کند که آنها متعلق به همان زمان هستند. دستخط و شیوه نوشتن حروف در این خاطرات با سایر نوشته‏های منسوب به آن فرانک تفاوتی ندارد. این خاطرات جعلی نیست و خود آن فرانک آن را به تحریر در آورده است.
  • اتو فرانک در نسخه‏ای که از خاطرات تهیه کرده به نوشته دخترش وفادار مانده است. اتو فرانک پاره‏ای از نکات را که به نظرش بسیار شخصی بود – مانند توضیحات آن فرانک در باره مادرش – در ویرایش اول حذف کرد. این قسمت در چاپ‏های بعدی مجدداً اضافه شدند.
  • این اتهام که این نوشته برای یک دختر نوجوان بیش از حد پخته است محلی از اعراب ندارد. آن فرانک در طول 25 ماهی که در خفا زندگی کرد تغییر کرد و یادداشت‏های روزانه‏اش این تغییر را نشان می‏دهد.