English عربي فارسی Русский TÜRKÇE
انگلیسی عربی روسی ترکی

هولوکاست: انکار و تاریخ

سیم خاردار

نازی ها در سالهای 1939 تا 1945 در هولوکاست بین 5 تا 6 میلیون نفر را قربانی کردند. از آن به بعد، گروه اندکی از انکارکنندگان هولوکاست درباره این تعداد دروغ گفته و با دستکاری عمدی شواهد تاریخی به عنوان قسمتی از یک برنامه نژادی و آرمانی، سعی کردند این تعداد را بسیار کمتر جلوه دهند.

ابزارهای آموزشی: افسانه ها و حقایق

کلاس

انکارکنندگان هولوکاست آزادانه شواهد تاریخی را به منظور تأیید یهودستیزی، نژاد پرستی و فاشیسم تحریف می کنند. این ابزارها به متخصصین و مبتدی های کمک می کند تا ادعاهای انکارکنندگان را تجزیه و تحلیل کرده و با شواهد علمی از جمله اسناد دست اول و شهادت نجات یافتگان و نازی ها این ادعاها را رد کنند.

ایروینگ در مقابل لیپستات: انکار هولوکاست در دادگاه

بهره گیری

در سال 1996، داوید ایروینگ، انکارکننده هولوکاست انگلیسی از پرفسور دبورا لیپستات به اتهام افترا شکایت کرد. سه دادگاه به نفع لیپستات حکم دادند و به این نتیجه رسیدند که ایروینگ یک انکارکننده هولوکاست، ضد یهود و یک نژادپرست است. اسناد دادگاهی ویرایش نشده که در اینجا ارائه شده است، این پیروزی مهم را در کشف حقیقت و تاریخ به اثبات می رساند.

تلاش مستمر: اخبار و به روزآوری ها

بریده ها

در نتیجه دادگاه ایروینگ در مقابل لیپستات، به ایده انکار هولوکاست ضربه محکمی وارد شد، اما انکارکنندگان و به اصطلاح "تجدیدنظر طلب ها" همچنان به انتشار نسخه آرمانی و تحریف شده خود از تاریخ ادامه می دهند. ما خبرهای به روز، پیوندها و منابعی درباره انکار و تأثیر مستمر آن در فرهنگ ارائه می دهیم.

اخبارهایهودستیزی - تنفر غیرمنطقی از یهودیان - از دلایل اساسی هولوکاست و همچنین انکار آن به شمار می رود. انکارکنندگان هولوکاست، از جمله یهودستیزان و مخالفان وجود دولت اسرائیل، ادعا می کنند که هولوکاست به منظور جلب ترحم جهانیان برای ایجاد یک کشور یهودی و همچنین اخاذی مالی از آلمان بعد از جنگ، توسط یهودیان ابداع شده است.


Children at Auschwtiz. Courtesy of USHMM

این سایت بر اساس پرونده شکایت داوید ایروینگ از دبورا لیپستات و ناشر وی انتشارات پنگوئن انگلستان به دلیل افترا طراحی شده است، دبورا وی را یک انکارکننده خوانده بود. دادگاه به شواهد فراوانی که از اسناد مربوط به زمان نازی به دست آمده بود و مدارک و شواهد فیزیکی و شهادت نجات یافتگان، مرتکبین جرم، ناظران و آزاد کنندگان یهودیان در بند تکیه کرد. قاضی حکم کرد که ایروینگ انکارکننده بود. شواهد نشان می دهد که میلیونها یهودی کشته شدند و این کشتار قسمتی از یک سیستم عمدی و صنعتی شده نازی بود که هدفش پاک کردن یهودیان از صحنه روزگار بوده است.

نکات مهمانکار هولوکاست تقریباً با شروع کشتار آغاز شد. نازی ها تا آخرین لحظه برای فریب قربانیان و مردم دنیا، از کلمات زیبایی جهت توضیح مراحل کشتار استفاده می کردند. با نزدیک شدن جنگ به مراحل پایانی خود، اس اس های نازی اکثر اردوگاه های مرگ بخصوص اتاق های گاز و کوره های آدم سوزی را خراب کردند.


Ruins of a Crematorium (Birkenau): Courtesy Yad Vashem

چون استدلالهای انکارکنندگان هولوکاست به طور عمده روی این ادعاهای مهم متمرکز بود: تعداد یهودیان کشته شده بسیار کمتر از 6 میلیون یهودی بوده است؛ اتاق گاز از نظر علمی غیر ممکن است و هرگز برای کشتن یهودیان از آنها استفاده نمی شده است؛ رهبران نازی هیچ گاه نمی خواستند یهودیان را بکشند؛ و بالاخره یهودیان به منظور جلب احساس ترحم جهانیان، جمع آوری کمک های مالی و همچنین برای اهداف ملی، هولوکاست را ابداع کردند. این آخرین ادعا، در حال حاضر در کشورهای مسلمان و عرب بیشتر پشتیبانی می شود.